SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Anbefalet arbejdsgang i billedet Moms

  Beskrivelse af beregning og elektronisk overførsel af moms

  Når Ø90 beregner moms fra kasseregistrering og i billede Moms, så bliver der skrevet oveni kolonner for samme periode, der endnu ikke er låst. Hvis der er låst kan du vælge mellem en korrektionskolonne ved siden af den oprindelige (efterangiv) eller ingen opdatering (overfør til næste periode).

  1. Sørg for at momstilsvar, der ER angivet til SKAT er låst i dialogen Moms opgørelse (Opgavevalg > [ctrl+x]), FØR du laver nogen momsberegninger.
  2. Hvis du er kommet til at beregne en korrektion for en gammel periode, så slet straks den forkerte kolonne. Du skal gå ind i dialogen [Ctrl+X] via opgavevalg, for at få lov at slette.

  Billede Moms adskiller sig fra andre opgørelsesbilleder. Billedet er det sidste, hvis du kun laver moms, og for at gøre det let at overføre den beregnede moms gælder:

  • Efter tjek bliver du stående i billedet
  • Funktioner, der før lå i dialogen Moms opgørelse og i billedet Overfør regnskaber, er nu samlet i én knap i billedet: Lås overfør SKAT.
  • Hvis du ikke vil overføre elektronisk, men bruge SKATs Tastselv, kan du komme hurtigt til SKATs side ved at bruge knappen: Lås Tast selv SKAT.

  Genberegn når du har rettet i tidligere tilsvar

  Momsbilledet bliver berørt, hvis du retter et momstilsvar, som indgår i ”Tidligere perioder”. Hvis du arbejder med momsopgaver, er du derfor sikker på at få genberegnet.
  Hvis du arbejder i kasseregistrering, skal du selv huske at genberegne senere momstilsvar efter at du har rettet. Du får en advarsel ved rettelse af den gamle periode ”Der findes et senere tilsvar – vil du alligevel beregne”.  Hvis du skulle glemme genberegning, vil rettelsen først få effekt, når du beregner en senere periode. Det vil senest ske ved opgørelse af skatteregnskab for hele året.

  For de ejendomme, hvor momsopgørelsen foregår i et andet regnskabssystem end Ø90, vil det være hensigtsmæssigt at indtaste de allerede indberettede momstilsvar i dialogen momstilsvar (Ctrl X), før I laver en sidste momstilsvar for regnskabsperioden.

  Lås

  Det er udelukkende lås på momstilsvaret, der bestemmer om Ø90 beregner en korrektionsangivelse eller skriver oveni en eksisterende. Det er derfor knapperne til overførsel og TastSelv har indbygget lås.

  Momsopgavens tilstand har ikke længere nogen betydning for overførslen eller for beregningen i skatteopgaven, men du skal låse for at kunne komme videre med senere opgaver.

  Billedet Overfør regnskaber

  Bruges til at skabe overblik på kredsen.

  Når der kun laves skatteregnskab

  Hvis du får mange kontroludfald om forskelle mellem skat og drift:
  Sig nej til at der udarbejdes årsrapport i billedet stamdata, ruden opgavestyring.

  Første år med årsrapport

  For at sikre kontrol af sammenhæng mellem skatteopgørelse og årsrapport:

  • Sig ja til årsrapport i stamdata, ruden Opgavestyring
  • Tast rettelser til primo drift, så alle momsgæld- og tilgodehavender er ens
   (Se i ruden med tilknyttede konti, hvor der er forskel). 


  Her bestemmer du også om der skal kontrolleres for forskel mellem skat og årsrapport.

  Arbejdsgang ved angivelse for flere SE numre

  Man kan ikke overføre momsangivelsen elektronisk til SKAT for flere SE numre. Funktionen Lås Overfør SKAT, låser alle kolonner på det valgte SE-nummer og overfører summen af dem, MEN det kræver, at alle andre SE-numre er låst, før det kan lade sig gøre. Man kan derfor bruge denne arbejdsgang:

  • Lås alle kolonner frem til ultimodagen i momsperioden (eventuelt undtagen det første SE-nummer, du vil overføre)
  • Brug funktionen Lås Overfør SKAT på SE-numrene efter tur

  Er denne vejledning nyttig?