SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Specialsituationer

  Hvordan mere sjældne momsforhold håndteres i Ø90 - fx omvendt betalingspligt, minimumsafgift, refusion af udenlandsk moms mv.

  Omvendt betalingspligt for el og gas i grossistleddet

  El og gas i grossistleddet

  Der er omvendt betalingspligt på salg af el og gas i grossistleddet. Dette påvirker producenter af vedvarende energi, som leverer el og gas til det offentlige net. 

  De Ø90 regnskaber, det vedrører vil primært være ejere af vindmøller, solcelleanlæg og biogasanlæg som sælger engros-el til det offentlige net. Reglen gælder også for salg af gas, men det er primært de store biogasanlæg der videresælger gas, og ikke de biogas-virksomheder der får ført regnskab i Ø90.

  Ifølge momsbekendtgørelsen skal salg med omvendt betalingspligt angives i rubrik C på momskortet, Andet varesalg leveret i DK mv.

  Vi anbefaler derfor, at der laves en kontokobling på ejendomsniveau på den konto, I plejer at anvende til salg af el, samtidig skal momskoden på kontoen rettes fra 1 til 9, nu hvor salgsbeløbet er uden moms.  

  Salget af el, bliver primært ført på en konto under Anden virksomhed, Omsætning (8201 xx)
  Beløbet skal også konteres på konto 8418 41 C andet varesalg lev. I DK, EU….
  Og derefter modkonteres på 8418 99 Afstemning udenlandsk indkomst.
  Dette er for at få beløbet anført i rubrik C på momskortet. 

  Eksempel

  Salg af el fra vindmølle 100.000.kWh uden moms                                          18.000 kr. på konto 8201 00
  (konto 820100 skal have momskode 9)
  Postering for at få salget på rubrik C på momskortet                                      18.000 kr. på konto 8418 41
  Modpostering af salget i rubrik C -18.000 kr. på konto 8418 99

  Kontokobling på ejendom

  Kontokoblingen salg af el eller gas med omvendt momsprincip, er identisk med den for 3848 55 Metalskrot  


  Omvendt betalingspligt for salg af metalskrot efter 30. juni 2012

  Salgsbeløbet skal angives i rubrik C på momsangivelsen. Det kan man gøre ved at bruge konto 3848 55 "Metalskrot" og den tilknyttede kontokobling til salget.

  Hvis du anvender en anden konto til salget kan du kontere til momsangivelsen på konto 8418 41 "C Andet varesalg lev. I DK, EU, udenfor EU", hvor der også er oprettet kontokobling. Kontokoblingen laver en modpostering på konto 8418 99 lige som de øvrige koblinger på konto 8418 xx.

  Husk at bruge momskode 9 på posteringen.

  Faktura

  Klip fra SKAT's vejledning februar 2013

   

  Sådan laver du din faktura
  Når du udskriver en faktura efter de almindelige regler, skal du være opmærksom på, at den ikke må indeholde en opkrævning af moms, en momssats eller momsbeløbets størrelse. I stedet skal du skrive på fakturaen, at det er køber, som skal beregne, angive og betale momsen. Du kan fx skrive: Reverse charge, Omvendt betalingspligt eller Køber afregner momsen.

  Ved udstedelse af fakturaen skal køberens momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen på samme måde som ved salg af varer eller ydelser til virksomheder i udlandet.

  Det samme gælder, hvis køberen udsteder et afregningsbilag.

  Kontokobling til minimumsafgift ved forbrugsregistrering for elafgift

  På landsniveau er der 2 kontokoblinger.

  Minimumsafgift 4588 95

  Kontokobling på konto 4588 95, hvor man angiver antal kWh i kvantum 1 og omkostninger inkl. moms i beløbsfeltet.

  Kontokoblingen beregner og konterer minimumsafgiften på skattekontoen 2748 70 og konterer minimumsafgiften på 4588 96 Elafgift minimumsafgift.

  Privat andel af minimumsafgift 7031 89

  Kontokobling, der konterer elafgiften af den private andel på skattekontoen 2748 70. Samtidig konteres momsen af elafgiften på moms af salg 8401 00, hvorefter beløbet modposteres på 7031 00.

  Når der posteres på kontoen, skal der kun angives den private andel af el med kWh med negativt fortegn.

  Husk at vælge formel 0 på 8431 18 for at undgå at afgiften bliver beregnet dobbelt.

  Fast brændsel, der ikke er afgiftsbelagt

  Brug konto 4582 40 Fast brændsel uden afgift.

  Diesel uden afgiftsfritagelse

  Brug konto 4580 14 ”Dieselolie uden afgiftsrefusion” til diesel til ikke-jordbrugsmæssige formål. F.eks. snerydning for kommunen eller transport af grise til slagteriet.

  I forbindelse med kontering af diesel uden afgiftsrefusion kan ma vælge at tilbagefører dem mængde diesel man har anvendt til disse formål. Dette gøres ved at tilbageføre mængde og beløb på 4580 10 med ”negativt fortegn” og fører beløbet og kvantum på 4580 14 Dieselolie uden afgiftsrefusion.

  Refusion af udenlandsk moms

  I nogle tilfælde betaler man moms af køb i udlandet – hvordan kan det konteres i Ø90?

  SKAT skriver på deres hjemmeside om Moms ved handel med udlandet (november 2023):

  Er din virksomhed momsregistreret, kan du på visse betingelser få moms betalt i EU tilbage. Hvis virksomheden har haft udgifter i udlandet til fx hotelophold og adgang til messer i forbindelse med virksomhedens momsmæssige aktiviteter, kan virksomheden ofte få moms retur. Det kaldes momsrefusion. Du kan søge om at få hele eller dele af momsen retur fra det land, hvor udgiften har været.

  Den moms, som er betalt ved købet, konteres:

  1.    Hvis der søges refusion: 8417 20 Momsrefusion fra udlandet

  2.    Hvis der ikke søges refusion: 7398 20 Ikke tilbagesøgt udenlandsk moms

  Betaling af momsen og udbetalt refusion konteres direkte på konto 8417 20. 

  Hvis der er søgt refusion, men hele beløbet eller en del af beløbet ikke refunderes, efterposteres til samme udgiftskonto, som købet står på. 

  Konto 8417 20 bliver vist i billedet Moms, og du skal selv kontere ultimo, så kontoen stemmer. 

  I regnskaberne bliver kontoen talt med i linjen moms under anden gæld / tilgodehavende.


  Konto 8417 20 vises i billedet Moms. Der er ingen automatik på konto 8417, så man skal selv kontere ultimo.

  Hvis der er søgt refusion, men hele beløbet eller en del af beløbet ikke refunderes, efterposteres til udgiftskonto, så det påvirker årets resultat. 


  To eller flere steder, hvor det ene er uden moms

  Hvis man har to eller flere steder, og et af stederne er uden SE-nummer og med momsprincip 0, anbefales en af følgende anvisninger:

  • Det sted der har et SE-nummer skal være på sted 0. Det sted der er uden se nummer eller som anvender momsprincip 0 skal være på sted e 1 eller højre
  • Ønsker man, at det sted der anvender momsprincip 0 skal være på sted 0, er anbefalingen, at der foretages en frivillig registrering i CVR-registret, således der kan anføres et SE-nummer på sted 0, således at momsberegningen kan gennemføres.

  Ejendomme hvor der laves moms og årsrapport men ikke skatteregnskab

  Har man en ejendom, hvor der skal afregnes moms og der skal laves en årsrapport, men ikke et skatteregnskab, skal man være opmærksom på følgende:

  Når der er lavet en momsopgørelse og der efterfølgende foretages rettelser i regnskabet (årsrapporten), vil disse ændringer ikke bevirke at momsbilledet bliver berørt, da driftsmæssige posteringer ikke bevirker at momsbilledet falder til berørt, og dermed vil momsbilledet ikke blive genberegnet. For at få lavet en efterangivelse af momsen kan man vælge kasseregistreringen og vælge at få lavet en momsopgørelse for samme periode som tidligere, Så opnår man at momsopgørelsen bliver påvirket og der bliver spurgt om der skal foretages en efterangivelse eller overføres til næste år.

  En anden mulighed er at oprette et skatteregnskab på ejendommen, selv om det ikke skal bruges. Dette sikrer at momsbilledet vil blive genberegnet, hvis der foretages ændringer. Man skal blot sikre sig, at man vælger et kontrolniveau, der er så lavt på skatteregnskabet, således det ikke giver ekstraarbejde i forbindelse med opgørelsesprocessen.

  Er denne vejledning nyttig?