SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Udenlandsk omsætning

  Hvordan skal man kontere i Ø90 for at få rubrik A til C udfyldt rigtigt på momsangivelsen?

  Moms af køb i udlandet skal konteres på en speciel måde. Der kan ikke anvendes automatisk momsuddragning (momskode i de enkelte posteringer).

  Moms EU-varekøb

  Ved handel mellem to momsregistrerede virksomheder indenfor EU skal der betales moms i forbrugslandet. Det beløb, der betales for varen, konteres som normalt til købskonto (uden momskode).

  Momsen skal beregnes og posteres manuelt (se kontokoblinger).

  Eksempel med fradrag for købsmoms

  Køb foderkorn (netto uden moms) -10.000 konto 4400 00 moms = 9
             
  moms 25 %   +2.500 konto 8401 09  
      -2.500 modkonto 8402 09  

  Moms import udenfor EU

  Den moms, der skal indbetales ved import fra et land udenfor EU, oplyses direkte af SKAT. Beløbet oplyses sammen med oplysninger om eventuelt told og punktafgifter. Tidligere skulle alle disse beløb indbetales direkte til SKAT. Dette er ændret så momsen skal medtages sammen med anden moms. 

  Eksempel på varekøb i udlandet udenfor EU med fradrag for købsmoms:

  Varepris mm. (netto uden moms) -20.000 konto 4671 70 moms = 9
    (men inkl. told og punktafgift)        
  oplyst moms (ofte 25 %)   +5.000 konto 8401 08  
      -5.000 modkonto 8402 08  

  Registrering (manuelt) af udenlandsk omsætning

  Den erhvervsmæssige omsætning med udlandet skal oplyses til SKAT.

  Der er p.t. (november 2023) følgende felter på momsangivelsen til dette:
  •    Moms af varekøb i udlandet (både EU- og lande udenfor EU) 
  •    Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt 
  •    Rubrik A - varer, værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande (EU-erhvervelser)
  •    Rubrik A - ydelser, værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande
  •    Rubrik B - værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande. Skal også indebrettes til systemet 
  •    ”EU-salg uden moms”
  •    Rubrik B - Oplysninger, der ikke skal indberettes til ”EU-salg uden moms”. Værdien af fx installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke-momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande
  •    Rubrik B - ydelser, værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande. Skal også indberettes til ”EU-salg uden moms”
  •    Rubrik C Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU.

  Af pladshensyn er teksterne i Ø90 kortere og udfyldes med disse kontonumre:

  Felt

  Kontonummer

  Moms af varekøb i udlandet         

  8401 08 Moms varekøb udland omv. bet.pligt (ej EU)

  8401 09 Moms varekøb udland med omv. bet.pligt (EU)

  Moms af ydelseskøb i udlandet     

  8401 06 Moms ydelseskøb udland omv. bet.pligt (ej EU)

  8401 07 Moms ydelseskøb udland omv. bet.pligt (EU)

  Rubrik A-varer                     

  8418 21 A Varekøb i andre EU-lande

  Rubrik A-ydelser                   

  8418 31 A Ydelseskøb i andre EU-lande

  Rubrik B-varer                     

  8418 01 B Varesalg i andre EU-lande

  Rubrik B-varer (ej EU-salg u/moms) 

  8418 61 B Andet varesalg til andre EU-lande

  Rubrik B-ydelser                   

  8418 11 B Ydelsessalg i andre EU-lande

  Rubrik C                           

  8418 41 C Andet varesalg lev. I DK, EU, udenfor EU

  8418 51 C Andet ydelsessalg lev. I DK, EU, udenfor EU

  I Ø90 skal udfyldelse af disse felter registreres manuelt. Det betyder, at købet eller salget bogføres normalt på en indtægts- eller en udgiftskonto (uden moms). Derudover skal disse køb eller salg også bogføres på nogle ekstra kontonumre.

  Den ekstra bogføring, ud over den normale bogføring af købet eller salget på en indtægts- eller en udgiftskonto (uden moms), gennemføres således:

  1) Salg til et EU-land Rubrik B

  Eksempel          
  Varesalg (netto uden moms) ”+Beløb” konto 8418 01  
      ”-Beløb” modkonto 8418 99  
  Andet varesalg (netto uden moms) ”+Beløb” konto 8418 61  
      ”-Beløb” modkonto

  8418 99

   

   

   
  Ydelsessalg (netto uden moms) ”+Beløb” konto 8418 11  
      ”-Beløb” modkonto 8418 99  

  2) Køb i et EU-land Rubrik A

  Eksempel          
  Varekøb (netto uden moms) ”-Beløb” konto 8418 21  
      ”+Beløb” modkonto 8418 99  
  Ydelseskøb (netto uden moms) ”-Beløb” konto 8418 31  
      ”+Beløb” modkonto 8418 99  

  3) Salg til et land udenfor EU Rubrik C

  Eksempel          
  Salg af varer (netto uden moms) ”+Beløb” konto 8418 41  
      ”-Beløb” modkonto 8418 99  
             
  Ydelsessalg (netto uden moms) ”+Beløb” konto 8418 51  
      ”-Beløb” modkonto 8418 99  

  Bemærk: Der er kontokoblinger i billedet til Kasseregistrering, som kan hjælpe med konteringen.

  Er denne vejledning nyttig?