SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Nettoopskrivningen/-reserven ved indre værdis metode

  Op- og nedskrivning af kapitalandele, skal behandles samlet, som nettoopskrivning

  Nettoopskrivningen skal fremgå under egenkapitalen som en bunden reserve under benævnelsen ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” på konto 2273 30.

  Det, du skal være opmærksom på, er, at nettoreserven ikke kan indregnes med et negativt beløb. Er der en samlet negativ nettoreserve, skal denne fragå i virksomhedens frie egenkapitalreserver på konto 2273 85

  Du kan med nettoopskrivningsreserven eliminere akkumulerede underskud i modervirksomheden. Dog må der i modervirksomheden IKKE være frie egenkapitalreserver, hvis du vil eliminere underskud med nettoopskrivningsreserven.

  Såfremt en virksomhed, der indgår i nettoopskrivningsreserven med et negativt grundlag, sælges, er der INGEN krav om, at nettoopskrivningsreserven skal retableres.

  Er denne vejledning nyttig?