SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Notater i udskrift

  Notater-oversigtdialogen kan åbnes fra mange billeder i Ø90

  Hvilke notater vises hvor?

  Notater-oversigtdialogen kan åbnes fra mange billeder i Ø90 [Ctrl+N]. 

  Når dialogen åbnes, sker der en automatisk begrænsning af, hvilke notater der vises på baggrund af, hvilket billede dialogen åbnes fra. Det betyder i praksis, at åbnes dialogen fra kasseregistrering, vises kun notater, der er relevante for kasseregistrering, og åbnes dialogen fra færdiggørelse vises kun notater, der er relevante for færdiggørelse. Det er muligt at sætte Ø90’s begrænsning ud af kraft ved at vælge at få vist alle notater.

  Et notat kan være ”ikke accepteret”, hvilket vil sige, at notatet behandles af Ø90, som om det ikke er afklaret. Det vil sige, at notatet bliver ved med at dukke op de steder i Ø90, hvor det er relevant.

  Et notat kan også være ”accepteret”, hvilket vil sige, at det bliver behandlet af Ø90, som om det er afklaret. ”Accepterede” notater vises kun i dialogen, hvis du aktivt vælger, at de skal vises [Alt+E] eller [Alt+L]. Husk, at en accept altid gælder for hele regnskabsåret. Hvis du har et notat vedrørende momsopgørelse, skal du altså ikke acceptere det i løbet af året, hvis du vil se det ved årsopgørelsen.


  Hvilke notater udskrives?

  Af hensyn til dokumentation udskrives alle notater altid i revisionslisten, forudsat de er gyldige i den periode som revisionslisten omfatter, og forudsat de er relevante for revisionslistens type (skat eller drift) og er tilvalgt i udgaven.

  Notater, der er rettet mod færdiggørelse og aflevering, udskrives desuden også i regnskabet, men kun så længe de ikke er accepterede.

  Notater udskrives også i dokumentation. Både accepterede og ikke accepterede notater.

  Kan notatets gyldighedsperiode give problemer ved opret notat?

  Når du opretter et notat, laver Ø90 automatisk et forslag til, hvilken periode notatet skal være gyldigt. Forslaget laves ved at sammenholde den dato eller den periode, der aktuelt arbejdes på, med ejendommens indberettede statustidspunkter for skatte- eller driftsregnskabet. I næsten alle situationer betyder det, at notatet bliver oprettet, så det er gyldigt på det tidspunkt, du forventer. 

  Der er dog to situationer, hvor du skal være opmærksom på, hvad du gør. Situationerne kan kun opstå, hvis der i opgavevalgbilledet er valgt kasseregistrering som hovedarbejdsområde.

  Den første problemsituation er, hvis dialogen Notater oversigt åbnes, mens fokus er placeret i en postering, der vedrører en anden regnskabsperiode end den, der skal laves notat til. Det kan give problemer fordi forslaget til notatperiode, laves ud fra datoen på den postering, der er i fokus, når notat dialogen åbnes.

  Den anden problemsituation er, hvis notatdialogen åbnes fra et sted, hvor der ikke er fokus i en postering med en dato. I så fald laver Ø90 notatperioden ud fra datoen på den sidste afstemte postering i kassen. Det kan give problemer, hvis datoen på sidste afstemte postering er i et andet regnskabsår end det regnskabsår, der skal laves notat til.

  I afsnittene nedenfor gennemgås principperne for Ø90’s forslag til notatperiode mere detaljeret.

  Opgørelse valgt som hovedarbejdsområde

  Hvis Opgørelse/færdiggørelse er valgt på opgavevalg, vil Ø90 som ”Denne periode” lave en notatperiode, der gælder for hele det regnskabsår, som den viste periode i titellinjen vedrører.

  Eksempel: I titellinjen vises 01-01-03 til 31-03-03 og ejendommens statustidspunkter er 01-01 og 31-12.

  1. Notatet bliver oprettet med ”Denne periode” som gyldighedsperiode, og resultatet er, at notatet får en periode, så det bliver vist i hele regnskabsåret med perioden 01-01-03 til 31-12-03.
  2. Notatet bliver oprettet med ”Denne + næste periode” som gyldighedsperiode, og notatet får en periode, der gør, at det bliver vist i to hele regnskabsår. Regnskabsåret 01-01-03 til 31-12-03 og regnskabsåret 01-01-04 til 31-12-04.
  3. Notatet bliver oprettet med ”Denne + fremtidige perioder” som gyldighedsperiode, og notatet bliver oprettet med en periode, så det bliver vist i alle fremtidige regnskabsår.

  Kasseregistrering valgt som hovedarbejdsområde

  Hvis Kasseregistrering er valgt som hovedarbejdsområde på opgavevalg, vil Ø90 som ”Denne periode” lave en notatperiode, der gælder for hele det regnskabsår, som er relevant set i forhold til datoen på den postering, der er i fokus kasseregistreringsbilledet. Hvis der ikke er nogen postering i fokus, vil Ø90 som ”Denne periode” lave en notatperiode, der gælder for hele det regnskabsår, der er relevant set i forhold til datoen på den sidste afstemte postering i kassen.

  Eksempel 1: Fokus står i en postering i kasseregistreringsbilledet med datoen 03-06-03 og ejendommens statustidspunkter er 01-01 og 31-12.

  1. Notatet bliver oprettet med ”Denne periode” som gyldighedsperiode, og notatet får en periode, så det bliver vist i hele regnskabsåret med perioden 01-01-03 til 31-12-03.
  2. Notatet bliver oprettet med ”Denne + næste periode” som gyldighedsperiode, og resultatet er, at notatet får en periode, der gør, at det bliver vist i to hele regnskabsår. Regnskabsåret 01-01-03 til 31-12-03 og regnskabsåret 01-01-04 til 31-12-04.
  3. Notatet bliver oprettet med ”Denne + fremtidige perioder” som gyldighedsperiode, og notatet bliver dermed oprettet med en periode, så det bliver vist i alle fremtidige regnskabsår.

  Eksempel 2: Fokus står ikke i en postering i kasseregistreringsbilledet med en dato - sidste afstemningsdato er 31-07-02, og ejendommens statustidspunkter er 01-01 og 31-12.

  1. Notatet bliver oprettet med ”Denne periode” som gyldighedsperiode, og resultatet er, at notatet får en periode, der gør, at det bliver vist i hele regnskabsåret med perioden 01-01-02 til 31-12-02.
  2. Notatet bliver oprettet med ”Denne + næste periode” som gyldighedsperiode, og notatet får en periode, der gør, at det bliver vist i to hele regnskabsår. Regnskabsåret 01-01-02 til 31-12-02 og regnskabsåret 01-01-03 til 31-12-03.
  3. Notatet bliver oprettet med ”Denne + fremtidige perioder” som gyldighedsperiode, og notatet får en periode, der gør, at det bliver vist i alle fremtidige regnskabsår.

  Notatets gyldighedsperiode kan give problemer ved accepter notat

  Hvis du arbejder i en kort periode, for eksempel med momsopgørelse i løbet af året, skal du IKKE acceptere notater, der skal gælde for hele året, og som vedrører opgørelse.

  Eksempel: Den aktuelle ejendom har kalenderårsregnskab. Du er ved at opgøre moms for første halvår 2015 og ser på notater enten i notatdialogen eller i et opgørelsesbillede. Hvis du accepterer et notat og siger ja til, at det skal gælde for fremtidige perioder, betyder det:

  • Der ligger et accepteret notat frem til og med 31.12.2015
  • Der ligger et åbent notat fra 01.01.2016 og fremad

  Det vil sige, at du ikke ser notatet som åbent, når du laver moms for kalenderåret 2015.

  Forslag til arbejdsgang:

  1. Enten: Lad være med at acceptere notater i forbindelse med korte opgørelser. Brug kun notatet som støtte for din kontering.
  2. Eller: Ophæv accept på notater i opgørelsesbillederne for hele året, hvis der ligger accepterede notater første gang, du når til et billede.

  Er denne vejledning nyttig?