SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

    Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

    Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


    Ø90 - Nye besætningsprisgrupper

    Tyre opdeles i besætningsprisgrupperne i ny aldersopdeling, og der indføres nye prisgrupper til kødkrydsningskvier og kødkrydsningstyre for stor race og jersey.

    For at skabe større sammenhæng mellem DMS/kvægs opsamlinger for slagtekvæg og de tilsvarende opsamlinger i regnskaberne og økonomiopfølgningen oprettes der nye statuskonti mv. og prisgrupper med virkning fra torsdag den 30. september 2021:

    1. Tyre opdeles i nye konti og prisgrupper efter ny aldersopdeling – stor race, jersey og kødkvæg
    2. Tyre og kvier - nye konti og prisgrupper til kødkvægskrydsning – stor race og jersey

    Tyre opdeles i nye konti og prisgrupper efter ny aldersopdeling – stor race, jersey og kødkvæg

    Alder Stor race Jersey Kødkvæg      
      Konto Prisgruppe Konto Prisgruppe Konto Prisgruppe
    Tyre 1 ½ - 2 år 1445 01 140.112 1446 01 140.162 1447 01 140.212
    Tyre 1 – 1 ½ år 1445 02 140.113 1446 02 140.163 1447 02 140.213
    Tyre 9-12 mdr. 1450 05 140.114 1451 05 140.164 1452 05 140.214
    Tyre 6-9 mdr. 1450 06 140.115 1451 06 140.165 1452 06 140.215
    Tyre 3-6 mdr. 1450 07 140.116 1451 07 140.166 1452 07 140.216
    Tyre 0-3 mdr. 1450 08 140.117 1451 08 140.167 1452 08 140.217

    Tyre og kvier - nye konti og prisgrupper til kødkvægskrydsning – stor race og jersey

    Alder

    Kødkvægskrydsning

    Stor race

    Kødkvægskrydsning Jersey    
      Konto Prisgruppe Konto Prisgruppe
    Tyre over 2 år 1440 51 140.261 1441 51 140.311
    Tyre 1 ½ - 2 år 1445 51 140.262 1446 51 140.312
    Tyre 1 – 1 ½ år 1445 52 140.263 1446 52 140.313
    Tyre 9-12 mdr. 1450 55 140.264 1451 55 140.314
    Tyre 6-9 mdr. 1450 56 140.265 1451 56 140.315
    Tyre 3-6 mdr. 1450 57 140.266 1451 57 140.316
    Tyre 0-3 mdr. 1450 58 140.267 1451 58 140.317
    Kvier over 2 år 1454 01 140.291 1455 01 140.341
    Kvier 1 ½ - 2 år 1456 01 140.292 1457 01 140.342
    Kvier 1 – 1 ½ år 1456 02 140.293 1457 02 140.343
    Kvier 9-12 mdr. 1458 05 140.294 1459 05 140.344
    Kvier 6-9 mdr. 1458 06 140.295 1459 06 140.345
    Kvier 3-6 mdr. 1458 07 140.296 1459 07 140.346
    Kvier 0-3 mdr. 1458 08 140.297 1459 08 140.347

    De nye prisgrupper vil være opdateret med priser mv. version 30-06-20, 30-09-20, 31-12-20, 31-03-21 og 30-06-21. Det er bl.a. nødvendigt for at kunne beregne/opdatere værdi ændringer til de interne regnskaber med ultimo status 30-06-21 og 30-09-21. Priserne version 30-09-21 forventer vi at opdatere 5. oktober 2021 på både de eksisterende og de nye prisgrupper.

    Skattemæssigt værdiansættes tyre og kvier, der er kødkvægskrydsning med de samme værdier som under malkekvægholdet/slagtekalve. Der er ingen beregning af forskelsværdi, da det er handelsbesætning og på hundyr over 1 år, beregnes der skattemæssigt konjunktur.

    P-grene

    Eksisterende konti, der deles op i nye konti, har på kontoplanen default:

    • P-gren 6300 slagtekalve tyre for stor race og jersey
    • P-gren 6500 slagtekalve tyre for kødkvæg

    Nye konti til kødkvægskrydsning har på kontoplan default:

    • P-gren 6340 slagtekalve kødkvægskrydsning, tyre for stor race og jersey
    • P-gren 6345 slagtekalve kødkvægskrydsning, kvier for stor race og jersey

    Nye salgs- og købskonti til kødkrydsningstyre og -kvier:

    3351 60 Spædkalve kødkvægskrydsning kvier, overført (P-gren 6100)
    3351 70 Spædkalve kødkvægskrydsning tyre, overført (P-gren 6100)
    3352 60 Slagtekalve kødkvægskrydsning kvier, overført (P-gren 6300)
    3352 70 Slagtekalve kødkvægskrydsning tyre, overført (P-gren 6300)

    3364 60 Slagtekalve kødkvægskrydsning, kvier (P-gren 6345)
    3364 70 Slagtekalve kødkvægskrydsning, tyre (P-gren 6340)
    3365 60 Slagtekalve kødkvægskrydsning kvier døde/kasserede (P-gren 6345)
    3365 70 Slagtekalve kødkvægskrydsning tyre døde/kasserede (P-gren 6340)

    4164 60 Indkøb slagtekalve kødkvægskrydsning, kvier (P-gren 6345)
    4164 70 Indkøb slagtekalve kødkvægskrydsning, tyre (P-gren 6340)
    4173 60 Overførte slagtekalve kødkvægskrydsning kvier (P-gren 6345)
    4174 60 Overførte spædkalve kødkvægskrydsning kvier (P-gren 6345)
    4174 70 Overførte spædkalve kødkvægskrydsning tyre (P-gren 6340)

    Kontroller

    På de eksisterende konti, der deles op i nye konti, vil der blive lavet følgende kontroller i billede kvæg salgsbesætning, så I løbende får dem opdelt i de nye grupper:

    263.031

    Konto 1445 00 Tyre 1-2 år er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i halve år konto 1445 01/1445 02

    263.032

    Konto 1446 00 Tyre 1-2 år jersey er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i halve år konto 1446 01/1446 02

    263.033

    Konto 1447 00 Tyre 1-2 år kødkvæg er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i halve år konto 1447 01/1447 02

    263.034

    Konto 1450 00 Tyrekalve under 1 år er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1450 xx

    263.035

    Konto 1450 01 Tyrekalve ½-1 år er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1450 xx

    263.036

    Konto 1450 02 Tyrekalve under ½ år er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1450 xx

    263.037

    Konto 1451 00 Tyrekalve under 1 år jersey er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1451 xx

    263.038

    Konto 1451 01 Tyrekalve ½-1 år jersey er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1451 xx

    263.039

    Konto 1451 02 Tyrekalve under ½ år jersey er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1451 xx

    263.040

    Konto 1452 00 Tyrekalve under 1 år kødkvæg er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1452 xx

    263.041

    Konto 1452 01 Tyrekalve ½-1 år kødkvæg er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1452 xx

    263.042

    Konto 1452 02 Tyrekalve under ½ år kødkvæg er anvendt i ultimo. Hvis landmanden

    bruger DMS, bør I opdele dem i kvartaler eller efter vægt 1452 xx


    Vi har valgt at gennemføre ovenstående kontroller for både drift og skat. Skat fordi der også kan være landbrugskunder med kun et skatteregnskab, men de bruger stadigvæk DMS. Husk at flytte både ultimo og primo til de nye konti. Vi reserverer/lukker ikke de eksisterende konti og prisgrupper på den korte bane. Derfor kan kontrollerne ovenfor accepteres.

    Er denne vejledning nyttig?