SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Økonomistyring - Bemærkninger

  Bemærkninger på kredsniveau i budget, budgetopfølgning og økonomiopfølgningen

  Redigering af kredsniveauet for bemærkninger i Budget, Budgetopfølgning og Økonomiopfølgning laves som på årsrapporten, dog med nogle forskelle som beskrives her.

  Denne beskrivelse gælder for følgende bestillingsnumre:

  700 Budget
  710 Budgetopfølgning
  730 Økonomiopfølgning


   

  Figur: Budgetbemærkninger er kopieret fra landsniveau til flere efterfølgende perioder som kredsbemærkninger. Landsbemærkningen skal have en stopdato først og passiveres (P).

  Her er anvendt flere perioder. Ofte er det tilstrækkeligt at anvende én periode – eksempelvis fra 01.01.22 og til ”blank” (= gælder fremover). 

  Anbefalet arbejdsgang

  • Gå i 'Bemærkninger oversigt' med landsbemærkningens Fra-dato (eksempel 01-01-95)
  • Placer fokus på den bemærkning, der ønskes oprettet som en redigerbar kredsbemærkning
  • Hvis der allerede findes en passiv kredsbemærkning uden Til-dato, så skal den sættes til sletning - dette sker i en natlig oprydningskørsel og genstart af denne proces kan først ske næste dag.
  • Vælg ”Kopi” (CTRL+C) 
  • Vælg det rigtige afsnit i venstre side af dialogen – typisk samme afsnit som du har kopieret fra
  • Sætte P (passiv) i kolonnen 'Aktiv' på den nye kredsbemærkning.
  • Tast eller kopier (*) evt. navn
  • Tast en slutdato (fx 31-12-21). Vigtigt før du opdaterer/forlader linjen. Kredsbemærkningen, der er kopieret fra en landsbemærkning, skal lukkes med en Til-dato, som er dagen før den kredsbemærkning, der oprettes, skal gælde fra.
  • Gå igen i 'Bemærkninger oversigt' med den dato, hvor kredsbemærkningen skal gælde fra (eksempel 01-01-2022)
  • Kopier den nu passive kredsbemærkning til en redigerbar og aktiv kredsbemærkning
  • Vælg 'Åben bemærkning' (CTRL+O)
  • Evt. skriv/ret teksten
  • Tryk på 'OK'

  For den enkelte periode må der kun være én kredsbemærkning, der gælder – ellers vil der ikke kopieres bemærkning til ejendomsniveau.

  Ejendomsniveau

  Når bemærkninger i Budget, Budget- og Økonomiopfølgning åbnes for skrivning eller udskrift første gang – da kopieres fra landsniveau, eller kredsniveau, hvis det findes. Herefter redigeres i udskriftsdialogen.

  Hvis budgettets bemærkning er oprettet på ejendomsniveau før kredsbemærkningen, skal du selv hente denne til ejendomsniveau:


   

  Figur: Hent Kredsbemærkninger til et eksisterende budget ved at slette ejendomsbemærkningen. Sæt markøren på bemærkningen i udskriftsdialogen og vælg Rediger – Slet udvalgt ejendomsbemærkning / hent landsbemærkning. Da hentes kredsbemærkningen – og hvis den ikke findes, da landsbemærkningen.

   

   

  Er denne vejledning nyttig?