SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Omlægning af regnskabsår

  Hvordan omlægger man regnskabsår? Tips til arbejdsgang og hvilke opgaver man skal have særligt fokus på

  Omlægningsperioder

  Når man omlægger regnskabsperioden, skal man udarbejde regnskaber for perioder, der afviger fra 12 måneder. Det er kun i virksomhedens første regnskabsår, at årsrapporten må aflægges for op til 18 måneder – ved omlægning af regnskabsår er det kun op til 12 måneder. Skatteregnskaber skal omlægges så "alle indkomstperioder kommer til beskatning, og intet indkomstår overspringes eller dubleres".

  Korte perioder

  Der findes en vejledning om opgørelse af kortperiodisk regnskab. Opgaven ved omlægning er en anden, men de fleste problemstillinger er de samme - for eksempel emnerne: Skattemæssig konjunktur på besætning, afskrivning med antal dage i årsrapport, og sidste års tal i regnskaberne.

  Lange perioder

  Ved opgørelse af perioder på mere end 12 måneder skal man tage nogle af de samme hensyn som ved korte perioder.

  Omlæg til sommerregnskab

  Ved omlægning fra kalenderår til sommerregnskab skal der både for skat og drift udarbejdes for perioderne:

  1.    1. januar frem til ultimo i den nye periode (mindre end 1 år)

  2.    Den første nye hele regnskabsperiode.

  Der kræves fokus på:

  1.    Ret stamdata før hver opgørelse.

  2.    Vælg den ønskede periode for sidste års tal

  3.    Ret data til 5 års-oversigter i årsrapport.

  Eksempel: Sidste kalenderår er 2023. Ny periode er 01.07 til 30.06.

  Årsrapport:

  01.01.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 30.06.24

  01.07.24 til 30.06.25

  Skat:

  01.01.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 30.06.24

  01.07.24 til 30.06.25

  Omlæg til kalenderår

  Ved omlægning fra sommerregnskab til kalenderår (sommerregnskab skat 2021/2022 = indkomståret 2022), bliver der forskel på årsrapport og skat med hensyn til regnskabsperioder:

  1.    Årsrapport fra gammel ultimo frem til 31/12 (mindre end 1 år)

  2.    Årsrapport for det første hele kalenderår

  3.    Skatteregnskab for én periode, der dækker de to årsrapportperioder (mere end 1 år)

  Her er en udfordring, fordi der skal beregnes ultimo på samme dato for forskellige perioder årsrapport og skat.

  Der kræves fokus på:

      Ret stamdata på de rette tidspunkter

      Vælg den ønskede periode for sidste års tal

      Ret data til 5 års-oversigter i årsrapport.

      Indtast fremførte skattemæssige underskud til brug i det første hele kalenderår

      Rest- / overskydende skat i årsrapport. 

  Eksempel: Sidste sommerregnskab er 2022/2023. Ny periode er kalenderår.

  Årsrapport:

  01.07.22 til 30.06.23

  01.07.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 31.12.24

  Skat:

  01.07.22 til 30.06.23

  01.07.23 til 31.12.24

  Opgørelsesrækkefølge ved omlægning til kalenderår

  Man kan gøre sådan, hvis der omlægges fra 1/7 til 30/6 til kalenderår, og det sidste sommerregnskab er for perioden 1/7-22 til 30/6-23.

      Moms for perioder, der slutter 01.07.2023 til 31.12.2023. 

      Stamdata årsrapport rettes: 01.07 til 31.12.

      Statusseddel for 01.07.2023 til 31.12.2023.

      Årsrapport for 01.07.2023 til 31.12.2023.

  o    Kan låses når den er færdig.

      Stamdata årsrapport og skat rettes: 01.01 til 31.12

      Moms for perioder (mindre end 1 år), der slutter i 2023. 

  o    Undgå kontroludfald om afstemningsfejl, ved at indtaste primo skat på 8405 mage til årsrapporten.

      Statusseddel for 01.07.2023 til 31.12.2024.

      Skatteregnskab foreløbigt og moms for 01.07.2023 til 31.12.2024.

  o    NB moms for denne periode skal laves i Ø90 og ikke i DLBR-portalen

  o    Der bliver beregnet afskrivninger mv. til brug for udskudt skat i årsrapport.

      Årsrapport for 01.01.2024 til 31.12.2024.

  o    Kontroller oplysninger fra statusseddel og tilføj eventuelt manuelt.

  o    Tag kopi af årsrapporten til en anden ejendom, så der findes en "Facit" for indgående balance 2025.

  o    Undgå at bestille årsrapport herefter (kan give fejl i gemte tal, hvis en beregning er ændret i forbindelse med skatteberegning).

      Stamdata årsrapport rettes: 01.07 til 31.12.

      Skatteregnskab endeligt for 01.07.2023 til 31.12.2024.

  o    Du er nødt at acceptere eventuelle ændringer af årsrapportens ultimo i forbindelse med beregning.

  o    Hvis der sker ændringer, skal de rettes tilbage med primorettelser til årsrapport 2025.

      Marker årsrapport 2024 som kortperiodisk og afslut den.

      Lås skatteregnskab for 01.07.2023 til 31.12.2024.

      Stamdata skat og årsrapport rettes: 01.01 til 31.12.

      Primo 2025 skal det sikres, at årsrapportens grundlag er rigtig, og der skal eventuelt rettes:

  o    Indgående balance (se på kopien, der er facit fra 2024).

  Tal til 5-årsoversigt (skærmprint af de forskudte år og genindtastning i kalenderår).

  Farer!

  Det, man skal være opmærksom på ved omlægning, er:

  På konti, der afstemmes:

      Hvis afdrag eller andre bevægelser efterposteres, kan Ø90 ikke beregne ultimo rigtigt i både årsrapport og skat. Brug derfor altid rettelsesposteringer i kasse, hvis der skal rettes noget.

      Man skal altid beregne opgørelsen for den lange periode til sidst. På den måde tager man udgangspunkt i den samme primodato, og når primo er ens, og alle bevægelser er tastet i kasseregistrering, er man sikker på at få den samme – og den rigtige – ultimo i begge opgørelser. 

  Problemer med lås:

      Hvis to opgaver af samme type (2 skat eller 2 årsrapport) slutter samme dato, så kan man ikke beregne nogen af dem, hvis den ene er låst.

      Samme problem er der somme tider, selv om der er tale om drift og skat. Man kan heller ikke anvende fortryd beregning, hvis den ene opgave er låst, og derfor anbefales det IKKE at låse eller afslutte, før begge opgaver er færdige.

  Eksempler på opgørelsesbilleder

  Egne produkter

  Brug billedet som sædvanlig i momsopgørelserne og i det lange skatteregnskab. Derved bliver momsen rigtig. Det skattepligtige beløb skal reguleres til helårsindkomst lige som resten af resultatet.

  Anlægskartotek og afskrivningsmodul

  I anlægskartotek kan man angive antal dage, og dermed få afskrevet for det antal måneder opgørelsen dækker. Levetiden opdateres altid som hele år, så man må tage stilling til om den skal nedsættes med 1 eller 2 år.

  Beholdning og besætning

  Når antal ultimo overføres fra statusseddel får det virkning for både årsrapport og skat, selv om perioden svarer til skatteregnskabet. Det kan være nødvendigt at regulere den skattemæssige konjunktur, hvis prisgruppens forslag ikke stemmer overens med værdiændringen fra primo og ultimo.

  Skatter

  Der mangler driftsmæssig efterpostering af eventuel restskat og overskydende skat.

  Særlige I/S-udfordringer

  Mellemregning i I/S

  I forbindelse med omlægning er det endnu mere vigtigt end sædvanligt at gøre mellemregningen mellem I/S og interessenter helt færdig, før man låser nogle af opgaverne.

  Rækkefølgen mellem I/S-opgaver og deltager-opgaver er som vanligt. For eksempel skal du huske at låse for nye rettelser i I/S kasseregistrering, før du laver moms for samme periode hos deltager og låser kasseregistrering der. 

  Brug kasseregistrering til mellemregning

  Den letteste måde er at anvende kasseregistrering til alle mellemregningsposteringer. Beregningen her er uafhængig af, hvilke opgørelsesperioder der bruges, men der kan selvfølgelig ikke overføres til perioder, der er låst hos deltager.

  Hvis det bliver nødvendigt at rette på et sent tidspunkt, vil man ofte være nødt til at kontere mellemregningen manuelt med 4 efterposteringer:

  1.    I I/S årsrapport

  2.    I I/S skatteregnskab

  3.    Pågældende deltagers skatteregnskab

  4.    Pågældende deltagers årsrapport

  Efterposteringer, der påvirker mellemregning

  Mellemregningen bliver påvirket af udlodning, indskud/udtræk og efterpostering af egne produkter. Vær opmærksom på at mellemregning kun overføres mellem sammenfaldende perioder. Det kan derfor være lettest at indtaste de nødvendige posteringer hos interessenterne.

  Stamdata - og opgørelsesopgaver

  Vi anbefaler at lave en tjekliste for den aktuelle omlægning, der tager højde for overførslerne fra I/S-regnskabet. Du skal tage hensyn til, at momsopgørelse kun kan bestilles for op til 12 måneder og skal starte samme dag som skatteregnskabet jf. stamdata. 

  20240424 - Omlægning af regnskabsår - tjekliste.docx

  I filen kan du se et eksempel på arbejdsgangen, når I/S og deltagerne har samme regnskabsår, og begge skal omlægges fra sommerregnskab til kalenderår. Der laves både momsopgørelse og årsrapport hos deltageren, der er tale om halvårsmoms. Sidste sommerregnskab er 2021/2022, og det forudsættes færdigt og låst.

  Der skal laves årsrapport for 01.07.22 til 31.12.22 og 01.01.23 til 31.12.23.

  Der skal laves skatteregnskab for 01.07.22 til 31.12.23.


  Er denne vejledning nyttig?