SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opgavevalg - Indsæt logo

  Indlæs logo anvendes til en indlæsning af logoer. Disse logoer kan anvendes på udskrifterne i fakturamodulet og som layout / design tilretning på billedet Opgavevalg.

  Indlæs logo anvendes til en indlæsning af logoer. Disse logoer kan anvendes på udskrifterne i fakturamodulet og som layout-/designtilretning på billedet Opgavevalg.
  Der er en begrænsning på hvilke typer billeder og hvilken størrelse, der kan indlæses.
  Det er muligt at indlæse op til 9 logoer i alt og på følgende 3 niveauer: Land, kreds og ejendom.

  På landsniveau er der indlæst et logo, som frit kan anvendes. Det lokale regnskabskontor har mulighed for, at indlæse et logo på kredsniveau.

  Logoer, der er indlæst på ejendomsniveau
  Kan anvendes til både udskrifterne i fakturerings modulet og designændringer af billedet Opgavevalg. Disse kan anvendes både i faktureringsmodulet og designændringer af billedet Opgavevalg.

  Logoer, der er indlæst på kreds- og landsniveau
  Kan kun anvendes til designændring af billedet Opgavevalg. Disse kan anvendes til designændring af billedet Opgavevalg.

  Vejledningen indlæsning af logi i Ø90, og hvor de indlæste logoer kan anvendes

  Indlæsning af logoer i Ø90 sker via dialogen "Indlæs logo", som findes under Menupunktet:

  Menu > Administration > Indlæs logo.

  Dialogen kan ligeledes kaldes fra billedet ”Opgavevalg” ved at kalde funktionen Logo [Alt+F+L].

  For at få indlæst et logo skal funktionen ”Indlæs fil” anvendes, mens fokus står i en af linjerne fra nr. 1 til 9. Husk at stå i en tom/blank linje, medmindre du vil have overskrevet et eksisterende logo.

  Komprimering af et logo

  Komprimering af et billede er i de fleste tilfælde en nødvendighed, således at billedet kan indlæses i Ø90 og anvendes som et logo.

  Det er muligt at indlæse et billede, der har en størrelse på 100 kb eller derunder.

  Størrelse af billedet

  Afsnittet beskriver hvor bredt og højt et logo, der skal anvendes i billedet Opgavevalg, anbefales at være. Anbefalingen gør, at logoet vil udnytte hele arealet på Opgavevalg.

  Anbefalingen er således

  • Højde        340 – 400
  • Bredde      538 – 610

  I dialogen Indlæs logo kan disse oplysninger ses midt i dialogen i rude 2 (under Trykknapperne) ved overskriften ”Størrelse”.

  Eksempelvis

  • Pixel 553 – 347
  • Pixel 610 – 400

  Bliver billedet større i enten bredde eller længde, afkortes billedet og logoet i Ø90 < Opgavevalg vil ikke vise hele billedet.

  Er logoet for stort, skal billedet komprimeres. Komprimeringen skal foretages i et andet program end Ø90, det kunne være Paint, Word, Office Picture manager eller andre eksterne programmer.

  Har du problemer med at komprimere dit logo, så kontakt dit lokale regnskabskontor.

  Du kan evt. åbne logoet i Paint, anvend funktionen ”Stræk/vrid” under menulinjen Billede og gemme filen som JPEG/JPG fil.

  Endvidere er det muligt at indlæse billeder i følgende format:

  JPG + JPEG + BMP + ICO + EMF + WMF

  Anvend logoer i faktureringsmodulet

  For at tage logoet i brug i faktureringsmodulet skal man rette i skabelonerne – dette gøres i billedet Opsætning udskrifter.

  For at koble et logo på en fakturaudskrift, skal billedfilen indlæses i dialogen ” indlæs logo”. Billedet skal indlæses på ejendomsniveau. Dvs., at radioknappen i øverste højre hjørne skal stå på ejendom.

  Filerne skal navngives med Log1 til Log9 afhængig af placeringen.

  Herved åbnes dialogen "Hent logo", som er en almindelig Windows dialog, der bruges til at finde den billedfil, der skal indlæses i Ø90. Når billedfilen er fundet, vælges "Åbn", hvorved dialogen lukkes, og billedfilen bliver vist i "Indlæs logo".   

  Logoet er gemt, når dialogen lukkes. Markeringen i kolonne ”Indlæst” angiver, om logoer er gemt på database. Det er muligt at indlæse flere logoer i samme arbejdsgang, og de vil blive gemt ved lukning af dialogen.

  Ruden til højre i dialogen er et rent visningsfelt. Her er det muligt at se logoets kvalitet og udseende.

  Ønskes kvaliteten forbedret, skal indlæsningen foretages igen – når logoets kvalitet er forbedret.

  Billeder, som er indlæst på kredsniveau eller landsniveau, kan ikke anvendes i faktureringsmodulet.

  Det er vigtig at huske på, hvilket navn det indlæste billede har fået, idet oplysningen skal anvendes ved ”koblingen” til en konkret fakturaudskrift i billedet ”Opsætning udskrifter”. Koblingen på en skabelon i faktureringsmodulet sker ved at indsætte et logo og indtaste filnavnet på billedet (logo5) 2 forskellige steder i billedet ”Opsætning udskrifter”.

  Læs mere i vejledning til Opsætning udskrifter 

  Tilknyt logo til billedet ”Opgavevalg”

  Når dialogen er åbnet fra ”Opgavevalg”, kan man overføre logoet til ”Opgavevalg”.

  Er der ikke valgt et logo på ejendommen vil Ø90 automatisk anvende ”logo1” på kredsniveau. Hvis dette ikke findes - anvendes ”Logo1” fra landsniveau. Er der overført et logo fra dialogen ”Indlæs logo” til billedet ”Opgavevalg”, vil dette logo blive anvendt og tilknyttet til ejendommen.

  Er denne vejledning nyttig?