SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opgavevalg - Opgaveoversigt

  Opgaveoversigt

  Opgaveoversigt

  Dialogen Opgaveoversigt indeholder alle de opgaver, der er oprettet og gemt i opgavevalg. Det eneste, der kan medføre, at opgaven ikke bliver vist i dialogen, er, hvis du selv har slettet opgaven, eller hvis opgaven er slettet af Ø90, fordi den er forældet set i forhold til arkivtiden i Ø90.

  Opgaveoversigt kan kaldes fra billedet ”Opgavevalg” og billedet ”Bestilling af udskrift”.

  InterCount-brugere
  For InterCount-brugere vises kun de opgaver, der er oprettet af brugeren selv, samt de opgaver, der er defineret af den lokale rådgivningsvirksomhed og markeret med online-kode [alt+F+R]

  Alle opgaver, der er oprettet af InterCount-brugere, bliver også vist, når medarbejdere fra rådgivningsvirksomheden slår op på opgaveoversigten.

  Funktioner i opgaver oversigt

  Tjek opgaven
  Ved at tjekke en opgave kan du  beskytte opgaven mod uønskede rettelser. Du kan godt nok tilføje og rette i posteringer, periodens data og sidste års tal mv. i en tjekket opgave - men Ø90 vil ikke opdatere rettelsen, før du har accepteret, at tjek af opgaven derved bortfalder.

  En opgave kan tjekkes for opgørelse med tastekombinationen [Ctrl+T] - det forudsætter dog, at alle opgørelsesbillederne til opgaven er tjekket. Når opgaven er tjekket for opgørelse, kan du tjekke den for færdiggørelse med tastekombinationen [Ctrl+J].

  Lås opgave
  Ved at låse en opgave sikres opgaven mod, at der kan foretages rettelser, som har indflydelse på det talmæssige indhold i opgaven. Samtidig med låsning af opgaven låses alle opgørelsesposteringer og billeder, der indgår i opgaven. Det vil sige, at F- og S-posteringer låses, hvis en moms- eller skatteopgave låses, og F- og D-posteringer låses, hvis driftsopgave låses. 

  En opgave kan låses for opgørelse med tastekombinationen [Ctrl+L], hvis opgaven forinden er tjekket for opgørelse. Opgaven kan tjekkes for færdiggørelse med tastekombinationen [Ctrl+I], hvis opgaven forinden er låst for opgørelse.

  Når en opgave kun er låst for opgørelse, kan den stadig udskrives. Hvis opgaven også låses for færdiggørelse, er den beskyttet mod genudskrivning. Derfor pas på med at låse for tidligt.

  Afslut kortperiodisk opgave

  En opgave kan markeres som afsluttet, hvis den lever op til et af nedenstående krav:

  • Opgaven er Skat eller Drift, og den er markeret som kortperiodisk, og opgaveperioden er forskellig fra ejendommens statusperiode.
  • Alle foregående opgaver af samme type er enten markeret som afsluttet eller låst.

  Der er ingen krav til opgavens tilstand, for at den kan markeres som afsluttet. Det betyder, at opgaven kan afsluttes uanset, hvilken status opgaven har. Der er altså  ikke noget krav til afstem, tjek, kontroludfald eller lignende.

  Når en opgave markeres som afsluttet, bliver alle opgørelsesbilleder, der indgår i opgaven, låst, men selve posteringerne, der indgår i opgaven, bliver ikke låst, og det vil derfor fortsat være muligt at lave posteringer til perioden.

  Er opgaven afsluttet for opgørelse, kan den stadig udskrives. Hvis opgaven også afsluttes for færdiggørelse, er den beskyttet mod genudskrivning.

  En opgave kan markeres som afsluttet for opgørelse med tastekombinationen [Ctrl+A] og for færdiggørelse med tastekombinationen [Ctrl+F]. Opgavens markering for afsluttet kan ophæves igen med tastekombinationen [Ctrl+O].

  Overfør opgave
  De opgaver, der vises i dialogen, kan overføres til ”Opgavevalg” eller til ”Bestilling af Udskrift” med funktionen overfør opgave [Alt+E]. Det, der i praksis sker, når du overfører en opgave, er, at den eller de aktive opgaver i opgavevalg erstattes med den opgave, der overføres. Den overførte opgave bliver herefter den aktive opgave, der følger med overalt i Ø90.

  Slet opgave
  Når du sletter en opgave, slettes opgaven i ”Opgaver oversigt” og herunder de billeder og billedtilstande, der hører til opgaven. Der forsvinder ingen posteringer, notater eller supplerende oplysninger til opgaven, så det vil altid være muligt at oprette en tilsvarende opgave igen.

  En opgave kan kun slettes i dialogen ”Opgaver oversigt”. I praksis gøres følgende:

  1. Åbn dialogen ”Opgaver oversigt” [Ctrl]+[P]
  2. Sæt fokus på den opgave der skal slettes
  3. Slet opgaven. [Ctrl]+[delete]
  4. Svar ja til at opgaven skal slettes
  5. Luk dialogen [Alt]+[U]


  Hvis dialogen ikke lukker som forventet, er det fordi, der ikke længere er en aktiv opgave i dialogen. Det skal der være, og det er derfor nødvendigt at overføre en opgave, før dialogen kan lukkes. Sæt fokus i en opgave og vælg Overfør opgave [Alt]+[E].

  InterCount-brugere
  InterCount-brugere har kun mulighed for at slette opgaver med online-kode på.

  Får en InterCount-bruger en meddelelse om, at opgaven ikke kan slettes, er det fordi, at der er defineret opgaver på den lokale rådgivningsvirksomhed, som kan spærre for sletningen af den pågældende opgave. I denne situation skal brugeren kontakte sin økonomirådgiver.

  Forkortelser i opgaver oversigt
  I de fleste af de kolonner, der viser opgavens specifikation, er der benyttet flueben til at markere, om opgaven er oprettet med et ja til oplysningen. Undtagelserne og muligt indhold er beskrevet nedenfor: 

  Kolonnen Data overført til SKAT kan have følgende indhold:

  • bes (bestilt)
  • ovf (overført)
  • afv (afvist)
  • acc (accepteret)

  Kolonnen Tilstand med underpunkterne Opgørelse og Færdiggørelse:

  • A (afsluttet)
  • T (Tjekket)
  • L (Låst)

  Kolonnen Opgavespec. med underpunktet Omfang kan indeholde:

  • Regnsk (regnskabsår)
  • Kortper (kortperiodisk)

  Kolonnen Opgavespec. med underpunktet Virk.type kan indeholde:

  • Landbr (landbrug)
  • Forretn (forretning)

  Er denne vejledning nyttig?