SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opgavevalg – Opret opgave

  Oprettelse af ny opgave foregår i opgavevalgbilledet

  Opret af en ny opgave foregår i opgavevalgbilledet

   

  Arbejdet med forskellige opgaver bliver lettest, hvis du opretter opgaver på en hensigtsmæssig måde.    

  Hvordan kommer opgaven til at se ud?

  Når Ø90 opretter opgaven, bliver markering for kortperiodisk og markering for stedopdelt udfyldt på denne måde:

  Kortperiodisk

  Hvis opgaven oprettes af en onlinebruger:

  Altid markering

  Hvis opgaven oprettes af kontoret:

  Afhænger af kredsens valg

   

  Kredsen kan vælge, om der skal sættes markering i opgaver oprettet af kontoret. Hvis der ikke tages stilling gælder:

  Hvis momsopgaven svarer til perioden for skatteregnskab:

  Ikke kortperiodisk

  Ellers (moms for periode kortere end 1 år)

  Kortperiodisk

  Stedopdelt

  Opgaven får markering for stedopdelt, hvis blot én betingelse er opfyldt af disse:

  • På stamdata er der valgt stedopdelt momsopgørelse under "opgavestyring".
  • På stamdata og stedkartotek er der mere end ét SE-nummer.

  Statusseddel

  Afhængig af rådgivningsvirksomhedens politik, kan du vælge mellem to metoder, når du skal lave statussedler til kunden.

  Statusseddel sammen med oprettelse af skat- og driftopgave

  Før året er omme opretter du skatte- og driftsopgaven og kontrollerer, at de har de rigtige egenskaber (det er ikke selve opgaverne, der har betydning for statussedlen, men det er den letteste måde at få vist de gældende stamdata på).

   

  Du kan roligt lade opgørelse stå som aktuel opgave, mens du færdiggør kasseregistrering for den sidste del af opgørelsesperioden.

   

  Når du bestiller statusseddel, mens den aktuelle opgave er opgørelse, vil Ø90 foreslå opgørelsesperioden, så man slipper for at taste den ind.

  Uden oprettelse af regnskab

  Foretrækker du først at oprette opgaver på det tidspunkt, hvor du skal arbejde med dem, kan følgende fremgangsmåde bruges i stedet:

  • Vælg stamdata og se om de er korrekte. (Hvis der skal rettes, så opret opgave for hele året, ret stamdata, og accepter Ø90's forslag om at rette opgaven. Herefter fortsætter med rækkefølgen ovenover, hvor der er oprettet opgaver)
  • Hvis stamdata er i orden fortsættes:
  • Vælg bestil udskrifter, skriv selv periode og sammenligningsperiode og bestil statusseddel.

  Kortperiodisk regnskab

  Når du skal opgøre regnskab for en kortere periode end et år, kan du vælge at gøre lige som med helårsregnskaber, eller du kan vælge et lavere kvalitetsniveau.

  Lavere kvalitetsniveau eller færdiggørelsesgrad

  Hvis opgaven oprettes som kortperiodisk opnår du to fordele:

  1. Kontrolniveauet er lavere.
  2. Opgaven kan afsluttes, uden at alle billeder og kontroludfald er færdigbehandlede.

  Minimumskrav

  Hvis man ønsker et afstemt regnskab, er der en række billeder, der som minimum skal beregnes. Se særskilt vejledning om kortperiodisk opgørelse

   

  Moms i løbet af året

  Når momsprincip er uændret

  Vælg opgave = moms alene og tryk start

   

  90 opretter nu momsopgave for næste momsperiode.

  Når momsprincip er ændret (første periode efter 1/1)

  • Brug funktionen [Ny] og ret den periode, som Ø90 foreslår, så den kommer til at svare til det nye momsprincip.
  • Når opgaven er oprettet: Ret momsprincip på stamdata.
  • Skift til opgavevalg og sig ja tak til rettelse af opgaven.                                                                         

  Moms for hele året

  Når momsen skal gøres færdig før regnskabet

  Har du lavet momsen færdig, inden du påbegynder regnskaberne, er det vigtigt, at du låser momsopgaven inden du går i gang med regnskabsopgørelsen.

   

  Hvis regnskabsopgaverne er oprettet

  Marker moms og start (Ø90 opretter nu momsopgaven for hele året).

  Sammensæt opgaven ved at tilvælge skat og drift.

  Vælg rækkefølge = kun moms.

  Tryk start igen for at udarbejde momsen.

  Hvis der ingen opgaver er i forvejen

  Brug funktionen [Ny] og opret alle de opgaver, der skal udarbejdes, på én gang.

  Vælg rækkefølge = kun moms.

  Tryk start igen for at udarbejde momsen.

  Hvis du vil ekstra hurtigt igennem

  Eventuelt kan du oprette momsopgaven som kortperiodisk, for at gennemføre den med lavt kontrol- og kvalitetsniveau. Ulempen er, at en kortperiodisk momsopgørelse ikke kan sættes sammen med regnskabsopgaver, der dækker hele året. Derfor er du tvunget til at behandle momsbillederne to gange.

   

  Omvendt er der den fordel, at der næsten ikke gennemføres nogen kontroller i billederne, og du kan derfor hurtigt gøre afgiftstilsvaret op. Når du så senere kommer til billederne, i forbindelse med regnskabsopgørelsen vil alle kontroller blive gennemført. Hvis kontrollerne giver anledning til rettelser, kan du vælge at lade Ø90 håndtere rettelsen som gæld/tilgodehavende i regnskaberne, eller du kan vælge at lave en efterangivelse.

  Når foreløbigt regnskab skal gøres op samtidig med moms

  En række af tjeklistekontrollerne i momsbilledet handler om at kontrollere diverse konti. Hvis der på kredsen er valgt disse kontroller, er det mest rationelt at behandle de billeder, som kontiene hører hjemme i med det samme.

   

  På langt de fleste ejendomme vil det ikke betyde noget, at du er halvfærdig med regnskaberne på det tidspunkt, hvor momsen låses.

  Problemer i specialsituationer

  Du skal dog være opmærksomme på, at nogle få beregninger ikke virker hensigtsmæssigt, hvis de beregnede posteringer først er blevet låst. – Og alle posteringer bliver låst samtidig med, at du låser momsopgaven.

  Problemerne forekommer kun i disse situationer:

  • På ejendomme, der skattemæssigt fører fuldt jord- og foderbeholdningsregnskab, gælder det for alle billeder, der indeholder disse beholdninger.
  • På nyoprettede ejendomme, hvor der er beregnet uden at tage endelig stilling til formel, modkonto mv. 

  Undgå problemer

  For at undgå problemer med jord- og foderbeholdninger anbefales det, at fortryde beregning i disse billeder før momsopgaven låses.

  Løs problemer, der er opstået

  I alle tilfælde kan eventuelle problemer løses ved at indtaste posteringer som "ophæver" de beregnede. Det vil sige modsat fortegn og samme kontonummer.

   

   

  Regnskab

   

  Det anbefales at skatteregnskab og årsrapport udarbejdes samtidig, men der findes andre muligheder. Se vejledning Betydning af sammensætning af opgaver.

   

  Er denne vejledning nyttig?