SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opret elektronisk overførsel til SKAT

  Vejledning med beskrivelse af tilmelding til "SKAT tast-selv-erhverv" med digital medarbejdersignatur

  Denne vejledning indeholder en beskrivelse af, hvordan man tilmelder sig til ”SKAT TastSelv Erhverv” med digital medarbejdersignatur samt opretter samtykke til overførslen i Ø90.

  Tilmelding til ”SKAT tast selv erhverv” med digital medarbejdersignatur

  Ved brug af digital medarbejdersignatur kan alle medarbejdere logge på TastSelv Erhverv for alle de kunder, hvor kontoret er legaliseret som revisor. Kunden kan fortsat logge på med sit eget CVR-nr. samt ændre sin egen TastSelv-kode, uden at det giver ændringer for kontorets legalisering.

  Samtidig har kontoret sat sit ”fingeraftryk” på, så det tydeligt fremgår, hvem der har foretaget indberetninger.

  Denne legalisering samt PBS-tilmelding til momsbetalinger kræves for at kunne overføre momsen elektronisk fra Ø90.

  1. Fra 01-01-09 er alle virksomheder automatisk tilmeldt TastSelv Erhverv (obligatorisk), og SKAT har udsendt TastSelv-koder. Der logges på det nye TastSelv Erhverv med kundens TastSelv-kode, og der vælges punktet ”Administration - Kontaktoplysninger” i menuen til venstre.

  Kundens e-mailadresse kan indsættes her. Det er kundens e-mailadresse, der skal indsættes her, da det er via denne e-mailadresse, kunden får beskeder fra SKAT om åbning for momsperioder, tilbagebetaling af negativ moms, kvittering for revisorindberetning og andre informationer fra SKAT. Hvis der ikke er angivet en mailadresse, får kunden denne information pr. post.
   
  Hvis kundens momsperiode ændres (fra kvartal til halvår eller lign.), modtager den, som via revisorautorisationen er kontorets kontaktperson, en orienteringsmail herom. Denne mail skal sendes videre til den opgaveansvarlige.

  Billede til indtastning af kontaktoplysninger:


   


  Tryk Godkend.

  2. For at anvende overførsel af moms fra Ø90 skal betalinger være tilmeldt PBS. Dette er også den mest enkle form for betaling, så kunder uden netbank ikke skal aflevere momsindberetninger til betaling i banken. Tilmelding sker ved at vælge punktet ”Administration – Tilmeldingsoplysninger”.


   

  Tryk på ”Moms” midt i ruden. Herefter sættes flueben i boksen ud for ”Tilmeldt PBS”. Der kommer nu 2 linjer frem til at indtaste virksomhedens registreringsnummer og kontonummer (kassekredit).

   

  For kunder, hvor denne PBS tilmelding allerede er foretaget, vil der være et flueben i ”Tilmeldt PBS”. Ved senere ændring af kassekreditkonto til PBS-betaling skal kunden selv aftale det med sin bank.

  3. Herefter vælges punktet ”Rettigheder til selvbetjening” og billedet til revisorautorisation kommer frem. Her vælges ”MomsPRG”, tryk på > i felter herefter, indtast Kontorets CVR-nr. XXXXXXXX, tryk på > i felter herefter og vælg ”gem”.

  Indberetning af samtykke i Ø90

  Der kræves et skriftligt samtykke fra kunden, før momsen må overføres elektronisk.

  Link til samtykke.

  Når samtykket er modtaget, registreres det således i Ø90:

  • Stå på billedet Opgavevalg og vælg ”Menu > Ejendom > Samtykker [Alt+M+N+M]
  • Flyt markeringen til radioknappen ”Ø90 som afgiver”
  • Nyt samtykke: Ctrl+Y
  • Indtast CVR-nr.
  • Vælg ”MOMS” via rullegardin til højre i modtagerfeltet
  • Periode: Dato fra FØR første overførsel skal finde sted (eks. 01.01.18)

   

  Er denne vejledning nyttig?