SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Oprettelse af en opgørelse - opret ny ejendom

  Metoder til oprettelse af primobalancen

  Når stamdata og kasseregistrering er rettet til, kan du oprette den eller de opgørelser, du ønsker, ved at vælge "Ny opgave" eller [ctrl+y].

  Herefter skal du vælge Moms, Skat og/eller Drift.

  Første indtastning på ny ejendom

  Der er følgende metoder til oprettelse af primo balancen

  • Nystartet ejendom
  • Overtaget ejendom

  I begge tilfælde skal du indtaste posteringerne i dialogen "Ret primo". Ret primo findes via opgørelsesbilledet og [Alt + F + O].

  Nystartet ejendom

  Primo oprettes først i forbindelse med den første opgørelse. Her vil den løbende bogføring og det kendte resultat, i form af ultimo, kunne være en hjælp til at finde den rigtige primo, selvom du måske kun har en selvangivelse/årsopgørelse som dokumentation for primo. Her kan vejledningen især være en hjælp til notering af stamdata mv. Anvend R75.

  Overtaget ejendom

  Hvis der foreligger et regnskab for året før, kan det være en fordel at foretage al indtastning til at begynde med. Det gælder især, hvis det kan mindske arbejdet i spidsbelastningsperioder.

  Anbefalet arbejdsgang

  Vi modtager en årsrapport/et skatteregnskab fra anden revisor (udenfor Ø90-regi) og indtaster primo balance med det samme. Se forslag til kontonummer i oprettelseshæfteTidligere revisor kontaktes for information og specifikationer omkring gældsposter og tilgodehavender. 

  Primo Egenkapital afstemmes med revisors Egenkapital.

  Beregn i billederne

  Bestil en kortperiodisk opgørelse Skat og drift. fra 0101 til 0101 (på samme dato).

  Regnskab fra tidligere revisor er grundbilag for primostatus. Kontonumre kan skrives i det gamle regnskab fra revisor.

  Ejendomsoprettelseshæftet skal kun bruges som en form for konteringsvejledning ved opstart af ny kunde. Det vil være dobbeltarbejde først at udfylde vejledningen og derefter indtaste det.

  Specielt for egenkapital i selskaber - Skat

  Når overskud/underskud overføres til egenkapitalen i skatteregnskab, bruges:

  2275 60 Overskud ikke skattepligtigt akkumuleret

  2275 70 Skattepligtige overskud akkumuleret

  2276 xx (xx=årstal) Skattepligtigt underskud

  2276 30 Underskud ikke skattepligtigt

  Ø90 kan sættes op til at gøre det automatisk.

  Når du opretter primo er det vigtigste, at de skattepligtige underskud, som endnu ikke er udnyttet, er rigtige.

  Resten af det overførte over/underskud fordeles på de øvrige konti, så summen af alle 4 konti svarer til beløbet i regnskabet for sidste år.

  Opdelingen af overskud i skattepligtige / ikke skattepligtigt har ikke nogen betydning for gamle overførsler. Opdelingen sker for at man let kan se dette års skattepligtige resultat, hvori der kan modregnes gamle underskud.

  Afstemning af regnskaberne

  I regnskaberne kontrolleres følgende:

  • Egenkapital primo i årsrapporten
  • Egenkapital primo skat, for de personlige regnskaber tjek VS og PS
  • Opsummerede afskrivninger
  • Kapitalafkastgrundlaget
  • Indskudskonto
  • Opsparingskonto
  • Mellemregningskonto

  Vigtigt

  Når det hele stemmer med det modtagne regnskab, går du ind i billedet afskrivning og fortryder beregningen - så bliver de nemlig ikke låst ved førstkommende momsopgørelse.

  Er denne vejledning nyttig?