SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Overførsel af regnskaber til realkredit og banker

  Regnskaber kan overføres elektronisk til realkreditinstitutter

  Fra billedet Overfør regnskaber er der mulighed for at overføre regnskaber elektronisk til realkreditinstitutter. 

  Overførsel af regnskaber - kort og godt

  • Opret samtykke
  • Bestil et regnskab i en udgave som bliver gemt til overførsel
  • Lås færdiggørelse
  • Sæt markering i "Godkend" i billedet Overfør regnskaber 


  Modtagere

  Der er mulighed for at overføre færdige regnskaber til realkreditinstitutter direkte fra Ø90.

  Faciliteten er tilgængelig til følgende modtagere: 

  • Danske Bank
  • Djurslands Bank
  • DLR Kredit A/S
  • Jyske Bank
  • Nordea
  • Nykredit A/S
  • Realkredit Danmark
  • Ringkjøbing Landbobank/Nordjyske Bank (fusioneret)
  • Sparekassen Sjælland-Fyn
  • Sydbank
  • Vestjysk Bank

  Fra skærmbilledet i Ø90 kan du godkende regnskaber til overførsel. Herefter vil en natkørsel overføre regnskabet direkte til modtageren. Overførslen omfatter dels regnskabet som PDF, dels et "struktureret" regnskab - det vil sige regnskabets sammendrag (svarende til sidste års tal) - som overføres i et format, som modtagerne kan indlæse i egne systemer. 

  Overførsel kræver, at der findes et samtykke i Ø90 med underskrift fra både ejer og ægtefælle. 

  Samtykke

  Før regnskaber kan overføres til realkreditinstitutter, skal der være oprettet et samtykke. 

  For overførsel til realkredit anvendes CPR-nummer som "kundenummer", og der skal være tilladelse med både ejer og ægtefælles CPR-nummer. 

  Samtykke oprettes i Ø90 i billedet Samtykker: [Alt + M + N + M]

  Som identifikation anvendes CVR-nummer eller CPR-nummer:

  • CPR-nummer anvendes til personligt ejede virksomheder
  • CVR-nummer anvendes til selskaber og I/S-regnskaber

  Dato fra: Kan tidligst oprettes 12 måneder før d.d. Samtykket skal være gældende på det tidspunkt regnskabet dannes for at gemme data til overførsel. 

  Modtagervirksomhed vælges via drop down i billedet - se eksempel nedenfor:

  Ved Ø90 som afgiver, vælges ny modtager via drop down.

  Når samtykket er oprettet, startes automatisk en kørsel, som finder tidligere års afsluttede regnskaber. 

  Underskrift af regnskabet

  Samtykket til regnskabskontoret er udtryk for, at kunden har givet regnskabskontoret mulighed for at overføre regnskaberne elektronisk. Det elektronisk overførte regnskab skal svare til det, som kunden har underskrevet som det endelige regnskab.  Det er muligt at overføre et skatteregnskab, hvis ikke kunden får udarbejdet årsrapport.

  Dette understøttes i Ø90 af løsningen, hvor regnskabet først kan overføres til eksterne modtagere, når opgørelse og færdiggørelse er Låst. Regnskabet låses først, når man er helt færdig, og herefter kan brugeren ikke gendanne et nyt regnskab. Det er bl.a. derfor, at billedet Overfør regnskaber er placeret som et selvstændigt billede og ikke som en del af udskriftsoversigten, hvor udskrifter vises, så snart de er dannet i Ø90.

  Det er således op til regnskabskontoret at sikre, at der kun overføres endelige regnskaber, når kunden har accepteret indholdet i årsrapporten eller skatteregnskabet. Når dette er tilfældet, er der ikke behov for underskrift på PDF-udgaven.

  Arbejdsgang med oprettelse og stop af samtykke fremgår af vejledningen Ø90 – Dataoverførsel – Arbejdsgang samtykke - SEGES Innovation 

  Hvem sørger for at indhente samtykke fra kunden?

  I de aftaler, SEGES Innovation har lavet med pengeinstitutterner, er der forskel på, om det er pengeinstituttet eller DLBR-virksomheden, der indhenter samtykket ved kunden.

  Hvem kontakter kunden?

  DLBR-virksomhed

  Pengeinstitut

  DLR Kredit

  Ja

  Vestjysk Bank

   

  Ja

  Nykredit

  Ja

   

  Danske Bank

  Ja

   

  Realkredit Danmark

  Ja

   

  Ringkjøbing Landbobank/Nordjyske Bank

  Ja

   

  Djurslands Bank

  Ja

   

  Jyske Bank

  Ja

   

  Sparekassen Sjælland-Fyn

   

  Ja

  Sydbank

   

  Ja

  Nordea

   

  Ja

  Hvilke regnskaber kan overføres til bank og realkredit?

  Hvilke kunder skal have samtykke oprettet til overførsel?

  Årsrapport

  Skatteregnskab

  DLR Kredit

  Ud fra liste

  Ud fra liste

  Vestjysk Bank

  Ud fra liste

  Ud fra liste

  Nykredit

  Ja

  Nej

  Danske Bank

  Ja

  Ja

  Realkredit Danmark

  Ja

  Ja

  Ringkjøbing Landbobank/Nordjyske Bank

  Ja

  Ja

  Djurslands Bank

  Ja

  Ja

  Jyske Bank

  Ja

  Ja

  Sparekassen Sjælland-Fyn

  Samtykke fra Sparekassen Sjælland-Fyn 

  Samtykke fra Sparekassen Sjælland-Fyn 

  Sydbank

  Samtykke fra Sydbank

  Samtykke fra Sydbank

  Nordea

  Samtykke fra

  Nordea

  Samtykke fra Nordea

   

  Hvilke regnskaber kan banker og realkredit modtage?

   

  Årsrapport

  511

   

  Skatteregnskab 

  600

   

  Årsrapport selskab 

  540

  Årsrapport 

  forretning 513

  DLR Kredit

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Vestjysk Bank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Nykredit

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Danske Bank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Realkredit Danmark

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Ringkjøbing Landbobank/Nordjyske Bank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Djurslands Bank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Jyske Bank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Sparekassen Sjælland-Fyn

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Sydbank

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej

  Nordea

  Ja

  Ja

  Ja

  Nej


  Årsrapport eller skatteregnskab

  Årsrapport

  Ejendomme med årsrapport kan få årsrapporten overført, når:

  • der er JA til "Der udarbejdes årsrapport" (på Stamdata under opgavestyring)
  • der er Nej til ”Ønskes navn på forside ”Internt regnskab” J/N” (på Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter > Udskrifter) 
  • der findes et samtykke på ejer og ægtefælle (Selskaber og I/S'er kan benytte CVR)
  • du bestiller en udgave, som bliver gemt til overførsel, via Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter > Datahåndtering


  Skatteregnskab

  På ejendomme, som ikke får udarbejdet årsrapport, er der mulighed for at overføre skatteregnskabet i stedet for. Skatteregnskabet kan overføres når:

  • Der er Nej til "Der udarbejdes årsrapport" på Stamdata under opgavestyring) * 
  • Der findes en tilladelse på ejer og ægtefælle
  • Du bestiller en udgave, som bliver gemt til overførsel via Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter > Datahåndtering
  • Skatteregnskaber kan overføres fra og med indkomståret 2006

  * Skatteregnskab kan også gemmes og overføres, hvis der er Ja til årsrapport og Ja til Internt regnskab (se under Årsrapport ovenfor).

  Du kan se, hvilke udgaver der bliver gemt i dialogen Stamdata – beregninger og udskrifter:

  Her ser du, hvilke udgaver der kan overføres.
  Eksempel med udgave H og J som bliver gemt til både skat og drift.


  Stop samtykke

  Samtykke til overførsel af årsrapport til realkreditinstitutter skal stoppes, når kundens engagement med instituttet ophører.

   

  SEGES Innovation anbefaler DLBR-virksomheden aktivt at stoppe et samtykke til overførsel af årsrapporter, når kunden ikke længere har et engagement med instituttet. 

   

  Samtykke skal kun stoppes, hvis en kunde slet ikke har relationer til instituttet, hverken i egen virksomhed, eller i andre virksomheder, som kunden er medejer af. 

   

  Eksempler hvor samtykke skal stoppes:

  1. Enkeltmandsvirksomhed med kun en ejer. Har kunden skiftet institut: Stop samtykke til det tidligere institut.
  2. Enkeltmandsvirksomhed med ejer og ægtefælle. Har kunden skiftet institut: Stop samtykke
  3. Enkeltmandsvirksomhed med ejer og ægtefælle og deltager i et I/S. Hvis hverken ejer eller ægtefælle eller I/S’et har restgæld i banken/instituttet, så skal samtykke stoppes. 
  4. Selskaber, I/S eller APS. Hvis der er skiftet institut: Stop samtykke til det tidligere institut.
  5. Dødsbo: Samtykke stoppes når engagement med instituttet ophører.

  Eksempler hvor samtykke ikke skal stoppes ved indfrielse af restgæld:

  1. Enkeltmandsvirksomhed med ejer og ægtefælle som har kautioneret for et selskab, I/S eller APS. Samtykket opretholdes, og regnskab overføres. 
  2. Enkeltmandsvirksomhed med ejer og ægtefælle og deltager i et I/S. Hvis bare en af parterne - for eksempel ejer, ægtefælle eller I/S’et - har restgæld i instituttet, så skal samtykke fortsætte, og både I/S’et og interessenters regnskaber skal overføres.

  Kommentarer til de enkelte modtagere

  Nykredit A/S

  Til Nykredit kan følgende regnskaber overføres:

  • 511 Årsrapport 
  • 540 Årsrapport landbrug selskab
  • 600 Skatteregnskab  

  Nykredit ønsker kun regnskaber for landbrugskunder

  Den nuværende løsning omfatter kun landbrug. Det er ikke teknisk muligt for Nykredit at modtage årsrapport elektronisk på ikke-landbrugsregnskaber på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at der er opbygget en helt anden rating-model til byerhverv, og omfanget af byerhverv fra DLBR-virksomhederne er ikke af et omfang, der har været interessant for Nykredit.

  Hvad gør en kunde til en landbrugskunde?

  Definitionen i Ø90 dækker meget godt den opdeling, der findes hos Nykredit. I Ø90 skelner vi således:

  Kontoplan 1 (årsrapport 511): 
  Anvendes til Landbrug og virksomheder som hovedsagelig er landbrug med landbrugsmæssigt tilsnit.

  Kontoplan 5 (årsrapport 513): 
  Anvendes til virksomheder som ikke er landbrug, og ikke anvender landbrugsmæssige begreber.

  Skal skatteregnskaber sendes til Nykredit?

  Nykredit ønsker regnskaber på alle Nykredit-kunder, der årligt får udarbejdet en årsrapport. 

  Fra 2011 vil Nykredit fortsat gerne have overført skatteregnskaber for de kunder, som Nykredit allerede har fået et samtykke fra.

  I den nye aftale fra 2011 vil Nykredit kun betale for samtykke til kunder, der får udarbejdet en årsrapport – ikke skatteregnskaber. Dvs. fra 2011 ønsker Nykredit kun nyt samtykke på kunder med Årsrapport.

  DLR Kredit A/S

  Til DLR Kredit kan følgende regnskaber overføres:

  • 511 Årsrapport 
  • 540 Årsrapport landbrug selskab
  • 600 Skatteregnskab 

  DLR Kredit udsender en oversigt over, hvilke kunder de ønsker årsrapport (og samtykke) fra. 

  Danske Bank og Realkredit Danmark

  Til Danske Bank kan følgende regnskaber overføres:

  • 511 Årsrapport 
  • 540 Årsrapport landbrug selskab
  • 600 Skatteregnskab landbrug
  • 600 Skatteregnskab forretning

  Nedenfor fremgår det, hvilke krav der er til overførsel af regnskaber.

  Sydbank

  Til Sydbank kan følgende regnskaber overføres:

  • 511 Årsrapport 
  • 540 Årsrapport landbrug selskab
  • 600 Skatteregnskab 

  Sydbank sørger for at indhente samtykke ved kunden, og sender derefter samtykke til DLBR-virksomheden som tilmelder kunden til elektronisk overførsel i Ø90. 

  Vestjysk Bank 

  Vestjysk Bank har taget elektroniske overførsel i anvendelse, men oplever desværre at banken ikke længere modtager samme information i PDF-regnskaberne som de er vant til fra tidligere år, hvor overførsel foregik manuelt.

  Banken oplever at regnskaberne er delt i flere forskellige udgaver til kunden. 

  • En udgave til kunden som indeholder Internt regnskab
  • En udgave til kunden som indeholder produktionsomfang
  • En udgave til banken som typisk indeholder Årsrapporten 

  Bankens minimumskrav til indholdet i PDF-udgaven af regnskabet (hvis kunden får det udarbejdet) er:

  • Internt regnskab
  • Driftsgrensanalyse
  • Produktionsgrundlag
  • Hvis I/S regnskab, så skal både I/S regnskabet og alle interessenternes regnskaber overføres

  Hvis du overfører regnskaber til f.eks. Vestjysk Bank, så er det bankens ønske, at du tilretter den udgave, der overføres, så den indeholder ovennævnte. 

  Den udgave, der overføres, bruges både til banker og til realkreditinstitutter. 

  Du kan vælge enten at tilrette på kreds- eller ejendomsniveau:

  • Kredsniveau: så bliver alle regnskaber der overføres til både bank og realkredit med ekstra indhold 
  • Ejendomsniveau: Eller du kan tilrette udgaven på ejendomsniveau så det kun er de berørte kunder der overfører ekstra indhold

   


  Er denne vejledning nyttig?