SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Pantebreve – Billede pantebreve

  Hvordan bruger man 'Pantebreve', og hvilke formler er relevante?

  I billedet pantebreve [ALT+M+O+F+B] vises pantebrevskonti med posteringer i opgørelsesperioden. Når billedet åbnes første gang, vil det typisk indeholde en primosaldo eller bevægelser i årets løb. Efter beregning vises også ultimo.


   

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linie for hvert pantebrev (konto). Der vises primo (beløb) og bevægelser (beløb) samt eventuelt ultimo (kvantum, kurs, beløb). Det, der vises, er summer af posteringer for hver konto.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet med pantebreve:

  1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
  2. Accepter notaterne, efterhånden som I tager hensyn til dem.
  3. Indtast prisen på de linjer, Ø90 viser i billedet.
  4. Hvis der mangler linjer (fordi køb af en ny type ikke er konteret endnu), tilføjes den nye linje. Se nedenfor.
  5. Beregn.
  6. Gennemgå hver line, for at kontrollere at beløbet ultimo er rigtig.
   1. Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   2. Hvis ultimo beløb er forkert kan det skyldes at kvantum ultimo er forkert eller at prisgruppen er forkert udfyldt
   3. Hvis kvantum ultimo er forkert efterposteres evt. køb eller salg, der ikke er registreret. Se nedenfor. Ø90 vil genberegne, så man straks kan se om linjen nu er rigtig og tjekke den.
   4. Hvis kvantum ultimo er rigtig, men beløbet alligevel er forkert, skal I se i prisgruppen [Ctrl + P]. Kontroller pris og antal enheder - beløb beregnes som kvantum 1 * pris / antal enheder.
  7. Gennemgå linjer med rente og ret eventuelt ved hjælp af efterposteringer.
  8. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.

  Tilføjelse af ny konto

  Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er købt nye pantebreve i løbet af året, og købet ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

  1. Ny linje [Ctrl + Y].
  2. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser. Kontonumret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
  3. Brug funktionen posteringsforslag [Ctrl + F] eller indtast posteringer [Ctrl + I].
  4. Indtast kvantum, beløb og eventuelt bilagsnumre for køb og salg samt modkonto.
  5. Luk dialogen.

  Renter

  Arbejdsgangen kan også være relevant, hvis der ikke løbende er konteret renter, så rentekontoen ikke vises. Her følges den samme arbejdsgang: Det beløb, som man ønsker at efterpostere, indtastes i kolonnen "bevægelser".

  Ret kvantum efter beregning

  Denne arbejdsgang er relevant efter beregning, hvis der mangler kontering af køb eller salg på et pantebrev, der bliver vist i billedet. Manglende køb/salg vil vise sig ved, at Ø90 beregner et forkert kvantum ultimo. 

  SEGES anbefaler, at man følger denne arbejdsgang:

  1. Indtast den nødvendige korrektion (købs- eller salgspris) i kolonnen bevægelser i den linje, der skal rettes.
  2. Når linjen opdateres eller forlades, åbner Ø90 dialogen ”slut postering” med plads til at indtaste kvantum og et modkontonummer. Udfyld og tryk Ok. 
  3. Når dialogen lukkes igen, vil Ø90 automatisk gentage beregningen og vise ny beregnet ultimo (kvantum og beløb). 

  Beregn

  Beregningen i billedet (formel 150) virker sådan, at det i selve billedet sikres at kvantum 1 stemmer. Når der skrives beregn sker følgende for hvert pantebrev i billedet:

  • Først afstemmes kvantum 1, og ultimo kvantum 1 opdateres.
  • Hvis der findes en pris, bliver der derefter beregnet et ultimo beløb ud fra pris, antal enheder og kvantum.

  Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

  Formel 150: Beregning med kurs

  Denne formel er forvalgt på landsniveau. Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og prisgruppe. Fra prisgruppe anvendes pris skat og drift, antal enheder og kode for speciel behandling af kortperiodisk.

  Beregning af kvantum: ultimo kvantum 1 beregnes så kontoen stemmer.
   Beregning af beløb: ultimo beløb = ultimo kvantum 1 * pris / antal enheder
   Kontrol af pris: hvis prisgruppen gælder fra en gammel dato (ældre end ultimo i den opgørelse man er ved), skriver Ø90 kontroludfald om forældet kurs.
   Spec.Kort: "J" (ja) betyder at der tages specielt hensyn til kortperiodisk, og det betyder at der tillades en forældet kurs i kortperiodiske opgørelser, uden at der kommer kontroludfald.

  Formel 0: undertryk beregning

  Anvendes, hvis ovenstående beregning ikke kan anvendes på en bestemt konto.

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. pantebrevskonto

  1. Der er anvendt en forældet kurs (ikke i kortperiodisk, med mindre hensyn til kortperiodisk er fravalgt)
  2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
  3. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Ultimo er negativ.
  5. Der er kvantum, men intet beløb ultimo. Kan skyldes at der mangler pris.
  6. Kvantum 1 stemmer ikke

  Advarsler pr. rentekonto

  1. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo
  3. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
  4. Renteperiodisering er mindre end 0

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
  2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
  3. Sum af obligations- og pantebrevsrente afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)
  4. Sum af kursværdi af obligationer og pantebreve afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)

  Nr. 3 og 4 vises og gennemføres også i billedet "Obligationer". 

  FAQ

  En bevægelse er konteret på et forkert kontonummer i kassen, hvad gør jeg?

  Vend fortegn i bevægelseskolonnen og tryk [Enter]. Ø90 svarer med Slutposteringsdialogen hvor kvantum og modkonto tilføjes.

  Der er oprettet en forkert efterpostering til en konto, hvad gør jeg?

  Sæt fokus i den fejlramte konto

  • Åbn Indtast postering
  • Find den forkerte postering
  • Slet eller ret posteringen

  Beregningen ikke er nøjagtig nok, hvad gør jeg?

  Ø90 har kun 2 decimaler på prisen i prisgruppen. Man kan øge antallet til 3 ved at ændre antal enheder til 1.000 og angive prisen pr. 1000 i stedet for prisen pr. 100.

  Alternativt kan beregning undertrykkes og ultimo indtastes manuelt i Indtast posteringer.

   

  Indhold i billedet

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne:

  2130 00 til 2139 99 Pantebreve
  5360 00 til 5369 99 Pantebrevsrenter
  5399 06, 56 og 76 Periodisering af pantebrevsrenter
  7570 00 til 7579 99 Kursændringer.

  Der kan indtastes i kolonnerne Bevægelser, Antal og Kurs. 

  Supplerende oplysninger

  Der er ingen supplerende oplysninger i dette billede.

  Tilknyttede konti

  Der vises kontonumre vedrørende obligationer, der indgår i en samlet kontrol mod oplysninger fra SKAT:

  2110 00 til 2129 99 Obligationer

  5355 00 til 5359 99 (bortset fra 5355 sp. 55 og 75) Obligationsrenter.

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  I billedet kan man se oplysninger overført fra SKAT, som indgår i kontroller i billedet.

   

   

  Er denne vejledning nyttig?