SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Færdiggørelse - Preview

  DRIFT Preview og SKAT Preview

  Preview

  Der er et billede DRIFT Preview og et billede SKAT Preview.

  Preview er et arbejdsredskab til dig, som laver opgørelse og færdiggørelse i Ø90. Preview vil derfor ikke afspejle udskriften 100%, når det skønnes, at det vil være bedre for dig som bruger at få vist noget andet. Derudover vil der være nogle steder, hvor vi af hensyn til vedligehold og kompleksitet vælger en enklere visning.

  Derudover kan du gennemlæse og rette erklæringer til regnskabet og nogle udvalgte noter. Du kan se vejledning til at rette erklæringer her og en video af arbejdsgangen her.

  Du kan se fanerne i billedet, som svarer til noget af regnskabets sammendrag:


  Preview en del af 'Den røde tråd'

  Preview billederne er en del af ”Den røde tråd” i opgørelsen. Lige som alle andre billeder i ”Den røde tråd”, så bliver man ledt hen til billederne, når man bruger [Næste]. Billederne vil altid være de sidste i rækkefølgen efter Indkomstdisponering Skat, Udskudt skat, Egenkapital og eventuel supplerende opgørelse.

  I Preview bliver der foretaget nogle af de første beregninger til det endelige regnskab. Resultaterne af beregningerne bruges så til at give et billede af resultaterne på skærmen.

  Beregningerne genbruges senere, når der skal dannes endeligt regnskab og skulle derfor gøre beregningerne til regnskabet nemmere og hurtigere.

  Erklæringer til regnskabet rettes nemmest i Preview, hvor du kan se et bud på, hvad der udskrives - og rette dem i forhold til sidste år eller tilføje ekstra kommentarer.

  Billedets indhold

  Billedet bliver automatisk beregnet, når man vælger det, og viser dig den aktuelle fane. Billedet kan godt tage noget tid at beregne, men efterfølgende kan der skiftes faner uden, at der skal beregnes igen.
  Du kan skifte til den ønskede opstilling/fane ved at bruge genveje eller ved at trykke på fanen.

  I DRIFT Preview kan man vælge mellem, om man vil se fanerne til den eksterne årsrapport [Alt + E] eller til den interne årsrapport [Alt + I]:

  Du kan skifte mellem fanerne med følgende genveje:

  Genvej Faner
  Alt + I Skift til fanerne Internt regnskab
  Alt + E Skift til fanerne Eksternt regnskab
  Alt + A Resultat fanerne
  Alt + B Balance
  Alt + P Kapitalforklaring
  Alt + G Ledelsespåtegning
  Alt + K Revisor erklæring
  Alt + L Ledelsesberetning
  Alt + D Anvendt regnskabspraksis
  Alt + G Pengebinding
  Alt + Y Analyser
  Alt + C Privat balance
  Alt + I Indkomstopgørelse
  Alt + Å Vis sidste år

  Afsnit og noter

  Du kan få vist dialogen Afsnit og noter [Ctrl + A], så du kan kontrollere, om en note er aktiv eller passiv. Notenummeret i billedet vises, uanset om noten er passiv.

  Tekster og sumlinjer

  Du kan i Preview få vist Tekster og sumlinjer [Ctrl + X]. I Tekster og sumlinier kan du ændre teksten til en note eller subtotal i udskriften og/eller summere nogle linjer. Ændringer i tekster og summering har ikke nogen virkning på Preview-billedet, men kun i regnskaberne.

  Beregningen tager lang tid

  I Preview beregnes alle logninger til ”Sidste års tal” og bl.a. SKAT, ØDB, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. Derfor kan det ved valg af især DRIFT Preview tage noget tid, inden beregningen er færdig.

  Kontroller

  I billedet ønsker vi at samle de kontroller, der ellers normalt først gennemføres i udskrifterne. 
  Derudover kommer der kontroller af om DRIFT Preview er beregnet, når SKAT Preview beregnes for skattebilag, og der kontrolleres, om alle opgørelsesbilleder er beregnet. 
  Når man efterfølgende bestiller en udskrift, så bliver man advaret, hvis Preview ikke er beregnet.

  Notater

  Der kan tilknyttes notater til Preview drift ved at påvirke konti i følgende intervaller:
  5000 00 -5002 99
  2272 00 – 2272 99

  Der kan i øjeblikket ikke tilknyttes notater til Preview skat.

  Der er forskel på regnskab og Preview

  Som udgangspunkt er Preview en forsmag på de tal, der vises i regnskabernes sammendrag. Der er dog nogle steder, hvor Preview vil afvige:
  • Nogle steder er der i regnskabet forskel på teksten i landbrug/forretning eller personlig/selskab. Disse forskelle vises ikke i Preview.
  • Visse ændringer til Årsrapporten, som først kommer til december, bliver allerede nu vist i Preview.
  • Når man bruger skattebilag, så vises fanen ”Balanceposter, skattebilag”. Her vises nogle hjælpeoplysninger til jeres opgørelse fra Årsrapport og Skatteregnskabets balance.

  Er denne vejledning nyttig?