SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Privat andel af udgifter (ikke momsbelagt) - Billede

  Her kan du læse om Billede Privat andel af udgifter, som ikke er momsbelagte

  Når du kommer ind i billedet ”Privat andel af udgifter (ikke momsbelagt)” [Alt+M+O+O+P], viser Ø90 alle konti til private andele uden moms.

  Udgiftskonti, der kan indeholde en privat andel, kan du se i ruden tilknyttede konti. 

  Privat andel af udgifter

  De fleste af de priser, der er fastsat af SKAT bliver ajourført på landsniveau. Hvis du bruger beregningerne på landsniveau, skal linjerne i billedet behandles sådan:

  Andel forsikring

  Tast procent i supplerende oplysninger

  Andel ejendomsskat

  Tast beløb i linjen

  Fri telefon mv.

  i virksomhed

  Tast 1 i supplerende oplysninger for ejer

  Tast 2 for både ejer og ægtefælle ved ligedeling

  Rabat fri telefon mv.

  i virksomhed

  Tast beløb i linjen

  Erhvervsandel bil km

  Tast km i kvantum1 i linjen/linjerne med den ønskede km-sats

  Du kan altid skrive et beløb i linjen i stedet for. Når kontoen står i dialogen "Kontering af prisgrupper" med en modkonto, sætter Ø90 automatisk denne modkonto på efterposteringen.

  Normalt vil kvantum i supplerende oplysninger være overført fra en tidligere periode eller fra statusseddel, så du kun skal beregne.

  Hvis landsniveau ikke er nok

  Brug en anden formel

  Hvis du vil bruge en anden formel på en konto, hvor der allerede er beregning, skal du:

  1. Passivere den eksisterende beregning
  2. Lave en aktiv med den ønskede formel. Du kan kopiere fra den gamle og blot tage stilling til
   1. Formel
   2. Prisgruppe
   3. Kontointerval som enten skal tilføjes eller slettes.

  Eksempel

  Du kender prisen for private forsikringer, og skal bruge den i stedet for en promilledel af stuehusværdien


  Du skal passivere den eksisterende beregning, der indeholder formel 3 og indtaste en  beregning med formel 0 og samme modkonto i stedet for. 

  Lav en ny definition fra grunden

  1. I Kontering af prisgruppe laves en ny række.
   • J til vis
   • A til aktiv
   • Kontonummer slås op på kontoplan (F4), der vælges og overføres
   • Formelnummer slås op med F4 og den ønskede formel overføres
   • Prisgruppe tastes
   • Regnskabstype (altid F, hvis der indgår moms)
   • Modkonto skat og drift for efterposteringer
  2. Når du har opdateret, kan du se på overskriften, om der er brug for flere oplysninger. Det kan for eksempel være:
   • Konto fra og Konto til, som skal angives, hvis du bruger formel 6 eller 7, som bruger saldoen i et kontointerval til at beregne ud fra.

  Valg af prisgruppe til formel 1

  Vælg mellem de frie prisgrupper, gør den aktiv, skriv en sigende tekst og tast prisen.
  Du skal rette både momssats og momskode til 0.


  Alle de frie prisgrupper er beregnet til sats inklusiv 25 % moms. Husk at rette momsSats og momskode til 0.

  Valg af prisgruppe til formel 3

  Formel 3 bruges til at efterpostere en promilledel af en ultimoværdi.
  Brug standardprisgruppe 388.930, som har momskode 0 og beregner med promille.

  Valg af prisgruppe til formel 6

  Formel 6 bruges til at efterpostere en procentdel af en udgift.

  Brug standardprisgruppe 388.920, som har momskode 0 og beregner med procent.


  Valg af prisgruppe til formel 7

  Formel 7 bruges til at efterpostere et antal * en beregnet enhedspris.

  Brug standardprisgruppe 388.910, som har momskode 0.


  Hvilken formel skal du bruge?

  I Privat andel af udgifter (ikke momsbelagt), kan det være relevant at bruge disse formler, som alle beregner efterposteringer:

  Nr. 

  Beregning

  Eksempel på anvendelse

  0

  Ingen beregning

  Hvis beløb skal indtastes, og man vil vise kontoen i billedet 

  og undgå at taste modkonto i slutpostering

  1

   

  Antal * pris 

  (pris fra prisgruppe)

  Antal * sats fri telefon (antal = 1)

  Husk at momssats og -kode skal være 0 i prisgruppen.

  3

  Promille * ultimo fra grundlag

  Stuehus andel af forsikring

  6

  Pct * Saldo fra grundlag uden moms

  Husleje uden moms, hvor noget af det lejede anvendes til private formål

  7

  Antal * pris 

  (pris fra bogføring ekskl. moms)

  Andel af diverse udgifter, når der ikke er momsregistrering, og når den private andel opgøres som et antal.

  Landsniveau og mulighed for tilpasning

  Der foretages beregning af antal og beløb ud fra kontering og prisgrupper, og resultatet opdateres som efterposteringer.

  Hele beregningen kan undertrykkes ved at skrive det rigtige beløb oveni det beregnede.

  Beregningen af kvantum kan undertrykkes ved at skrive det rigtige oveni det beregnede. Derefter fortsætter beregningen med det kvantum, du har skrevet.

  Hvis du vil undertrykke en beregning, hvor kvantum er overført fra statusseddel, kan du passivere linjen i kontering af prisgrupper og oprette en aktiv formel 0 på kontoen i stedet for.

  Fri telefon i virksomheden

  Se artiklen om fri telefon hvis du har brug for flere detaljer. 

  Hvis kunden har skrevet ja til fri telefon på statusseddel for den medarbejdende og/eller den erhvervsdrivende, kan du se 1'tallet i de supplerende oplysninger.

  Uden ligedeling

  Medarbejdende ægtefælles fri telefon skal konteres manuelt EFTER ægtefællerabat (1.950 i 2014).
  Den erhvervsdrivendes fri telefon bliver beregnet af Ø90 (2.600 i 2014).
  Du skal kontere ægtefællerabatten (650 i 2014) ved at skrive på linjen 4899 46 Rabat fri telefon mv. i virksomhed.


  Med ligedeling

  Skriv 2 i antal erhvervsdrivende, hvis begge ægtefæller har fri telefon. Så beregner Ø90 (5.200 i 2014).
  Skriv 2.600 i beløb ægtefælle, for at give ægtefællen denne del af det samlede beløb.
  Indtast rabat (1.300 i 2014)

  Privat andel af ejendomsskat

  Hvis ejendomsskatten ikke er konteret på plads i bogføringen, kan du gøre det her. Du skal blot skrive beløbet i linjen. Du kan se konto 7068 40 i tilknyttede konti, hvis du vil kontrollere, hvad der allerede er konteret. 

  Konto 4896 20 har formel 0 og modkonto 7068 40, så modkonto påsættes uden at du gør noget.

  Privat andel forsikringer

  Hvis stuehusets andel af forsikringer ikke fremgår af præmien, anbefales det, at du bruger skats vejledning om beregning af privat andel af forsikringer.

  Skat anbefaler en procentdel af stuehusets kontantværdi. Procentsatsen afhænger af forsikrings- og tagtype.

  Jf. den juridiske vejledning for 2013 er satserne:

  • Hvis forsikringen omfatter bygningsbrand, udgør procentsatsen 0,15 pct. ved hårdt tag og 0,75 pct. ved stråtag.
  • Hvis forsikringen omfatter både bygningsbrand og stormskade mv., udgør procentsatsen 0,35 pct. ved hårdt tag og 0,95 pct. ved stråtag.
  • Hvis forsikringen omfatter såvel bygningsbrand, stormskade mv. som rørskade, udgør procentsatsen 0,60 pct. ved hårdt tag og 1,20 pct. ved stråtag.

  NB husk at konvertere til promille

  Du skal indtaste promille værdien under supplerende oplysninger. For eksempel skal 0,35 pct. indtastes som 3,5.

  Biludgift efter statens takster

  Hvis den erhvervsmæssige kørsel skal beregnes efter statens takster, kan det ske i dette billede. Øvrige typer af fordeling foregår i billedet "Blandet benyttede driftsmidler".

  På landsniveau er oprettet Kontering med formel 1:


  Med tilhørende prisgrupper:


  Hvis I anvender den foreslåede modkonto eller en anden konto i privatområdet, skal I have udgifterne fordelt med 100 % til privat i billedet "Blandet benyttede driftsmidler".

  For at få konteringen til at virke, skal du:

  Enten indtaste km-tallet i billedet
  Du kan vælge at indtaste km tallet direkte i billedet hvert år. For at gøre det skal du først sætte konteringen i brug på ejendomsniveau:

  • Vælg kontering af prisgrupper [Ctrl + U]
  • Gå til konto 4899 30 [Alt] + [Å], kontonummer, [Enter]
  • Ret Vis koden til J (ja)
  • Hvis der køres så mange km, at den lave sats også skal anvendes, så gør det samme for konto 4899 32.
  • Luk dialogen og tast km i billedet 


  Efter beregning ser det sådan ud

  Eller kæde konteringen sammen med et referencenummer
  I Kontering af prisgrupper, kan I anføre hvilket referencenummer de erhvervsmæssige km står på. Nummeret skal skrives i kolonnen "Ref.nr."

  Referencenumret pr. bil kan ses i billedet "Blandet benyttede driftsmidler" i ruden med supplerende oplysninger. Der kan kun kædes sammen med én bil på hvert 4899 nummer.

  Eksempel på tilpasning og beregning
  Der er kørt 15.000 km erhvervsmæssigt ifølge kørebog. Det ses/skrives i billedet Blandet benyttede driftsmidler i ruden med supplerende oplysninger:


  Når du knytter referencenummer 652600 til konto 4899 30 i kontering af prisgrupper:


  Og tilføjer J til kvantum på modpostering i prisgrupper (ellers kan der ikke opdateres)


  Bliver der beregnet:


  Undertryk beregning

  Hvis kunden har skrevet erhvervsmæssige km på statussedlen, men der ikke skal beregnes, kan du lave en formel 0 på konto 4899 30.

  Andel af husleje eller andre momsfri udgifter

  På landsniveau er der lavet en kontering af andel af husleje. Beregningen er passiv, og der står ikke noget kontointerval - hvis du vil bruge den, skal du først rette den til (og passivere formel 0).


  Her er konteringen brugt til at beregne en privat andel af udgift på 4884 00.

  Du kan bruge konteringen som skabelon for andre private andele, der skal beregnes som en procentdel af en udgift, der er uden moms.
  Formel 6 skal altid bruge prisgruppe 388.920. 


  Her er 4896 00 Andel husleje, brugt som skabelon for en ejendomskontering af en andel af udgifterne på 4761 00-09 Andel redningskorps. Procenten skal skrives i linjen i opgørelsesbilledet. De beregninger du selv laver kan der ikke knyttes referencenummer/supplerende oplysninger til, her skal du angive procentsatsen i kvantumsfeltet.

  Kontroller og fejlmeddelelser

  Der kommer fejlmeddelelser på konto, der ikke skal bruges

  Ø90 beregner alle konti, der bliver vist i billedet. Det kan give anledning til fejlmeddelelser, som du ikke har brug for.

  Hvis du vil undgå teksterne, skal du angive i "kontering af prisgrupper", at kontoen ikke er i brug.

  • Sæt markør på linjen, der giver fejl
  • Vælg kontering af prisgrupper [Ctrl + U]
  • Skriv N (nej) i kolonnen "Vis"
  • Luk dialogen

  Der kommer fejlmeddelelse om manglende prisgruppe

  Nogle beregninger har tilknyttet en prisgruppe, som er passiv på landsniveau, fordi der skal tages stilling til satserne på kreds- eller ejendomsniveau, før den kan tages i brug.

  Advarsler pr. konto

  1. De beregnede private andele afviger mere end forventet fra sidste år (forventningen fastlægges på kredsniveau).
  2. På en række konti (fastlagt på kredsniveau) forventes et bestemt antal betalinger hvert år. Kontrollen sammenligner med antallet sidste år, så det ikke er nødvendigt at vedligeholde antallet.

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Hvis fri telefon er konteret med mere end 1,5 * satsen.
  2. Hvis begge ægtefæller har fri telefon: Tjek om lønindtægt er efter ægtefællerabat.
  3. Hvis der er forsikringsudgift i virksomheden men ikke privat (på 7068 30).

  Detaljer om billedets indhold

  Konti

  I billederne behandles kontointervallerne:

  4896 sp. 00-29

  Privat andel af udgifter (uden moms)

  4899 sp 14-15, 29-99

  Andel af biludgifter

  Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser, kvantum 1 og beløb.

  Tilknyttede konti

  I ruden med tilknyttede konti vises udgiftskonti, som det kan være relevant at beregne en privat andel af:

  4760-4779

  Forsikringer og ejendomsskat

  Supplerende oplysninger

  I ruden med supplerende oplysninger kan du se det årlige kvantum for de forskellige fordelinger. Det fremgår af teksten om kvantum indeholder et kvantum eller en procentangivelse. Det er dette kvantum, der overføres fra statusseddel, og hvis du retter i det, vil det få indflydelse på næste års statusseddel. Hvis ruden er tom, og du ønsker at se mulighederne, skal radioknappen flyttes til "vis alle" [Alt + A.]. Der kan ikke anvendes andre referencenumre end dem, der kan ses, når du bruger "vis alle".

  Er denne vejledning nyttig?