SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Sammendrag med resultatet for alle produktionsgrene

  Sammendraget med alle produktionsgrene består af tre dele

  Sammendraget med alle produktionsgrene består af følgende 3 dele:

  • Dækningsbidrag for de enkelte produktionsgrene
  • Fordelte kapacitetsomkostninger for de enkelte produktionsgrene
  • Ufordelte kapacitetsomkostninger

  Se eksempel på sammendraget nedenfor.

  Opstillingen af dækningsbidraget i sammendraget indeholder produktionsomfang, dækningsbidrag pr. enhed og beløb i alt for denne og sidste periode.

  Under dækningsbidraget findes der en sum for markbrug i alt og husdyr i alt. Lægges disse to summer sammen med "Dækningsbidrag andet" fås dækningsbidrag i alt i resultatopgørelsen.

  Hvis I fordeler de kontante kapacitetsomkostningerne og afskrivninger, bliver de også vist pr. produktionsgren. Der vises også under de fordelte kapacitetsomkostninger en sum for henholdsvis markbrug og husdyrbrug, samt en sum for de fordelte kapacitetsomkostninger i alt. Summen af de fordelte kapacitetsomkostninger og specifikationen af de ufordelte kapacitetsomkostninger giver kapacitetsomkostninger i alt.

  Opgørelsen for de enkelte produktionsgrene

  Sammendraget for de enkelte produktionsgrene er overordnet opdelt i 4 dele:

  • Regnskabstal
  • Produktionsoplysninger
  • Bemærkninger
  • Kontospecifikation på produktionsgrene

  Regnskabstal

  Regnskabstallene viser dette år med beløb i alt og pr. enhed. Sidste års tal vises kun pr. enhed

  Regnskabstallene for de enkelte produktionsgrene indeholder følgende linjer:

  Produktionsværdi
  Halm
  Mælk
  Æg
  Husdyr tilvækst
  Tilskud
  Maskinstationsindtægter
  Andre indtægter
  Bruttoudbytte                       

  Udsæd
  Handelsgødning
  Husdyrgødning
  Planteværn
  Diverse omkostninger
  Korn og kraftfoder
  Biprodukter mv.
  Grovfoder, indkøbt
  Grovfoder, eget
  Dyrlæge/medicin
  Avls- og diverse omkostninger
  Stykomkostninger
  Dækningsbidrag

  Energi
  Maskinstation
  Vedligeholdelse
  Lønomkostninger
  Ejendomsskat og forsikringer
  Diverse omkostninger
  Afskrivninger
  Fordelte kapacitetsomkostninger
  Delresultat

  Ovenstående opstilling er ens for alle produktionsgrene, som fordeles. Hvis der ikke er konteret til en linje udskrives den ikke.

  Bemærkninger

  Der er mulighed for at skrive bemærkninger til de enkelte produktionsgrene.

  Udskriftsrækkefølge

  I specifikationen af det fordelte benyttes følgende udskriftsrækkefølge på produktionsgrenene: 

  Produktionsgrene

  1000 - 3999
  5000 - 5999
  4000 - 4999
  0800 - 0899
  0500 - 0799
  0001 - 0499
  6000 - 9499

  Produktionsoplysninger

  Der kan under de enkelte produktionsgrene udskrives en række produktionsoplysninger. Disse består af:

  • Produktionsomfang
  • Supplerende oplysninger vedrørende salgsafgrøder, grovfoder, kvæg, svin, fjerkræ og pelsdyr
  • Foderenheder/pris pr. foderenhed.

  Specifikation af det ufordelte

  Specifikationen af det ufordelte (produktionsgrene 0, 900-999 og 9500-9999) er lavet så regnskabstallene, som ikke er fordelt på produktionsgrene, bliver vist til sidst i produktionsgrensopgørelsen. Opstillingen er den samme som under det fordelte, men teksterne på sumlinjerne er tilpasset til f.eks. "Dækningsbidrag andet" i stedet for "Dækningsbidrag".

  Kontospecifikation på produktionsgrene

  I afsnittet Produktionsgrene er der mulighed for at udskrive en kontospecifikation for de enkelte produktionsgrene.

  I kan vælge enten at udskrive kontospecifikationen for dækningsbidraget i Kg (kvantum 1) eller FE (kvantum 2) for foderkontiene. For de øvrige konti vises kvantum 1 i begge alternativer.

  Som for sammendraget har man mulighed for at fravælge udskrivningen af kontospecifikationen for kapacitetsomkostningerne i afsnittet.

  Bemærk at kontospecifikationen starter på en ny side, da sammendrag og kontospecifikation for en produktionsgren altid vil fylde mere end en side.

  Samleproduktionsgrene

  Der er mulighed for at samle produktionsgrene i en opgørelse, f.eks. når der er konteret med et højere specifikationsniveau på produktionsgrene, end landmanden ønsker. Det kan f.eks. være aktuelt, når man på Landskontoplanen har forvalgt produktionsgrene med et højt specifikationsniveau, og landmanden ønsker en forenklet opgørelse på f.eks. mark og husdyr.

  Det skal her bemærkes at samleproduktionsgrene kan give problemer i forhold til driftsgrensopgørelse i den supplerende opgørelse

  Kontroller til produktionsgrensopgørelser

  Når I har valgt opgaven Årsrapport med produktionsgrene bliver der gennemført en række kontroller. Har I også valgt, at regnskabet skal overføres til Økonomidatabasen for produktionsgren, bliver der gennemført nogle ekstra kontroller. Alle kontroller skal rettes/accepteres inden regnskabet kan afsluttes (tjek) eller overføres til Økonomidatabasen.

  Er denne vejledning nyttig?