SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Tilretning af udskrift produktionsgrene, afsnit 26

  Her beskrives nogle få muligheder for at tilrette udskriften

  Dette afsnit beskriver nogle få muligheder for at tilrette udskriften, afsnit 26 Produktionsgrene til landmandens behov. 

  På landsniveau er produktionsgrensopgørelsen passiveret for alle udgaver for årsrapport ligesom de øvrige analyser.

  Tilretningerne kan laves på kreds- og ejendomsniveau.

  Afsnit og noter

  I dialogen "Afsnit og noter", kan I vælge følgende vedrørende opgørelse for de enkelte produktionsgrene:

  • Specifikationen af det fordelte dækningsbidrag
  • Specifikationen af de fordelte kapacitetsomkostninger
  • Sup.opl. salgsafgrøder (A2620)
  • Sup.opl. grovfoder (A2620)
  • Sup.opl. kvæg (A2620)
  • Sup.opl. svin (A2620)
  • Sup.opl. fjerkræ (A2620)
  • Sup.opl. pelsdyr (A2620)
  • Sup.opl. pris pr. FE for alle husdyr (A2620)
  • Sup.opl. foderenheder (A2620)
  • Specifikationen af det ufordelte dækningsbidrag (A2629)

  Til opgørelsen er der mulighed for at tilvælge følgende vedrørende opgørelse for de enkelte produktionsgrene:

  • Kontospecifikation dækningsbidrag, kg (A2628) eller
  • Kontospecifikation dækningsbidrag, fe (A2628)
  • Kontospecifikation kapacitetsudgifter (A2625)
  • Kontospecifikation ufordelt DB (A2625)
  • Kontospecifikation ufordelt kap.omk (A2629)

  Nedenfor er dialogen "Afsnit og noter"


  Kontospecifikation

  Der er mulighed for at tilvælge kontospecifikation på det fordelte og det ufordelte. På landsniveau er der fravalgt kontospecifikation for alle udgaver.  

  Som det fremgår af skærmdialogen ovenfor, kan I vælge at udskrive kontospecifikationen for dækningsbidraget i kg eller fe for foderforbruget. Som for sammendraget har I mulighed for at fravælge udskrivningen af kontospecifikationen for kapacitetsomkostningerne. Det er kun for foderforbruget, at man kan vælge at udskrive kvantum 1 (kg) eller kvantum 2 (fe).

  Fravalg af produktionsoplysninger

  Hvis I ikke ønsker at udskrive produktionsoplysningerne under de enkelte produktionsgrene, kan de fravælges. Det kan f.eks. være nødvendigt at fravælge oplysningerne på ejendomsniveau, hvis der anvendes samleproduktionsgrene. Oplysningerne vil da kunne blive beregnet forkert. 

  Der er mulighed for at fravælge produktionsoplysningerne på nogle grupper af produktionsgrene, medens de er tilvalgt for andre grupper.

  Er denne vejledning nyttig?