SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Vis resultat produktionsgrene

  Visningen svarer til opstillingen i Årsrapporten med produktionsgrene

  "Resultat produktionsgrene" [alt+v+r] bruges til visning af resultat pr. produktionsgren/pr. enhed. Visningen svarer til opstillingen i Årsrapporten med produktionsgrene. Udover de enkelte linier, vises en subtotal for Bruttoudbytte, Stykomkostninger, Dækningsbidrag og Fordelt resultat. Det er ikke muligt at indtaste noget på de viste linier.

  Visningen af resultat produktionsgrene tager ikke hensyn til brugen af samle-produktionsgrene. Det er kun i udskriften Årsrapport med produktionsgrene dette har effekt.

  Dialogen "Resultat produktionsgrene"[er god at bruge, når I er færdige med opgørelsen/fordelingen på produktionsgrene, og vil sikre jer at:

  • Produktionsomfang er indberettet på de enkelte produktionsgrene.
  • Indtægter og udgifter er fordelt på de enkelte produktionsgrene.
  • Niveauet for de enkelte poster pr. produktionsgren ser rigtigt ud.
  • At der ikke er nogle poster under "Ufordelt" som skal fordeles.

  "Resultat produktionsgrene" er tilgængelig under menupunktet "Vis" i alle opgørelsesbilleder, samt billederne "Bestilling af udskrifter" og "Vis udskrift".

  I dialogen har I mulighed for følgende:

  • Vælg område for produktionsgrene [Alt+O]
  • Vælge sted for område [Alt+S]
  • "Vis muligheder" [F4] for felterne "Sted" (valglinie) og "Produktionsgrene" (arbejdsblok)
  • "Bladre": venstre/højre [Home]/[End], op/ned [Pg Dn],/[Pg Up]
  • "Vis næste" 10 produktionsgrene [Alt+Æ]
  • "Vis foregående" 10 produktionsgrene [Alt+Å]

  Vælg område/sted

  Ønsker I at ændre valget af område for produktionsgren fra "Salgsafgrøder" til "Husdyr", kan I gøre dette i valglinien. I kan også ændre det valgte sted for området i valglinjen.

  For at komme op i Valglinje, kan I anvende taste [F6] (springer mellem ruder), eller taste [Alt+O] (Område), eller/[Alt+S] (Sted).

  Når I er kommet op i valglinje/Område, skal I ved hjælp af [piletast] vælge det ønskede område (husdyr), og taster [Enter], for at opdatere dialogen. Herefter vises produktionsgrene for det valgte område i arbejdsblokken.

  Ønsker I at se produktionsgrene for det valgte område for sted 2, skal I indtaste "2" i feltet Sted [Alt+S], og tast [Enter], for at opdatere dialogen. Herefter vises produktionsgrene for det valgte område/sted i arbejdsblokken.

  Når der ikke er flere produktionsgrene at vise for et område, vises følgende fejlmeddelelse:

  • Vælg nyt område for produktionsgren, der er ikke flere for dette område.

  Vælg næste-/foregående produktionsgrene

  Dialogen "Resultat produktionsgrene" kan indeholde op til 10 produktionsgrene i arbejdsblokken. Inden for billedrammen kan der ses 7. For at se de sidste 3, skal I bladre venstre [End], [Pil-højre].

  Er der mere end 10 produktionsgren til et område (fx. Salgsafgrøders), vil trykknappen "Næste" være aktiv.

  Aktiveres trykknappen "Næste" [Alt+Æ], vises de næste 10 produktionsgren for det valgte område. Er der ikke flere produktionsgrene inden for området, vil trykknappen "Foregående" være aktiv. Aktiveres trykknappen "Foregående" [Alt+Å], vises de foregående 10 produktionsgren for det valgte område. 

  Når der ikke er flere produktionsgrene at vise for et område, vises følgende fejlmeddelelse:

  • Vælg nyt område for produktionsgren, der er ikke flere for dette område.

  Vis muligheder for sted og produktionsgrene

  Første linje i arbejdsblokken indeholder nummeret for de viste produktionsgrene. Ønsker I at se teksten for en produktionsgren, kan I anvende funktionen "Vis muligheder" [F4] når I stå i feltet for den valgte produktionsgren. Funktionen [F4] åbner dialogen "Produktionsgrene" med det valgte nummer. 

  For feltet "Sted" i valglinjen kan I også anvende funktionen "Vis muligheder [F4]. Er fokus i feltet "Sted", vil funktionen [F4] åbne dialogen "Steder".

  Er denne vejledning nyttig?