SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Samtykke - Arbejdsgang

  Ved oprettelse af samtykke (regnskabstal fra Ø90)

  Nykredit A/S, DLR Kredit A/S, Danske Bank og SEGES har etableret mulighed for at overføre regnskaber og regnskabstal elektronisk fra Ø90. I den forbindelse er der aftalt en arbejdsgang, som sikrer, at kundens samtykke etableres og vedligeholdes.

  1. DLR Kredit A/S ønsker samtykke på alle DLR Kredit A/S-kunder.
  2. Nykredit A/S ønsker samtykke på alle Nykredit-kunder.
  3. Danske Bank ønsker samtykke på alle Danske Bank- og Realkredit Danmark-kunder.
  4. DLBR virksomheden kontakter kunden, og indhenter kundens samtykke.
  5. Samtykke oprettes i Ø90.
   1. Ved et nyt oprettet samtykke overføres også de to foregående års regnskaber, såfremt de findes i elektronisk form og godkendes af økonomikonsulenten (regnskaber kan overføres i ugen efter samtykket er oprettet, mulige regnskaber bliver vist i Overfør billedet, dannes lørdag efter oprettelse af samtykke).
  6. Regnskaber overføres elektronisk til modtagere, så snart regnskabet er låst.
   1. Regnskaber skal sendes senest, når regnskabet fra tidligere år er 18 måneder gammelt.  Eksempel: 2009-regnskab med status 31.12.2009. 2010-regnskabet skal være sendt til modtageren senest 30. juni 2011.

  DLBR virksomheden opretter samtykke

  Tilmeldingsproceduren foregår ved, at det enkelte regnskabskontor opretter samtykke i skærmbilledet Samtykke. Her oprettes et samtykke ved hjælp af CPR-nummer.

  Kunden flytter til et andet regnskabskontor i DLBR

  Samtykke flytter med ejendommen sammen med øvrige regnskabsmæssige oplysninger.

  Hvem skal samtykket gives til?

  Samtykket gives til den part, som afgiver data. Det er dataafgiver, der skal have samtykke til at udlevere oplysninger. Det vil sige, at samtykket gives til DLBR-virksomheden 

  Hvor skal originalen opbevares?

  Regnskabskontoret arkiverer samtykke på regnskabskontoret.

  Hvem skal underskrive samtykket?

  Årsrapporten indeholder både ejer og ægtefælles økonomiske forhold, og derfor vil det ikke være muligt kun at levere oplysninger vedr. ejerens økonomi.

  Det er SEGES' vurdering, at der ikke er problemer med sidste års tal (strukturerede data). Derimod kan det være et problem med PDF, idet der kan forekomme oplysninger om en ægtefælle, som ikke har noget med landbruget at gøre, men hvor pensioner, lønindtægt mv. vil fremgå af årsrapporten, idet årsrapporten omhandler begge ægtefællers privatøkonomi. For ikke at udlevere personlige oplysninger om ægtefællen uden samtykke, så skal både ejer og ægtefælle underskrive samtykket.  

  Særligt ved I/S-regnskaber

  Ved I/S-regnskaber skal realkreditinstituttet modtage alle regnskaber, som vedrører såvel personen som selskabet.

  Fra selve I/S'et skal alle interessenter give samtykke til at udlæse regnskabsdata.

  Stop samtykke

  Et samtykke kan ophæves af forskellige årsager, f.eks. i forbindelse med ophørt engagement i realkreditinstituttet og ved en direkte henvendelse fra kunden om ophør. 

  Anbefaling: Kunden henvender sig til regnskabskontoret.

  Et samtykke kan stoppes ved, at kunden henvender sig til realkreditinstituttet eller til sit regnskabskontor.

  1) Ved henvendelse til realkreditinstituttet
  Ved henvendelse til realkreditinstituttet skal der sendes en oplysning til SEGES om, at det pågældende samtykke er stoppet, så virksomheden kan stoppe denne tilladelse.

  2) Ved henvendelse til kundens regnskabskontor
  Ved henvendelse til kundens regnskabskontor stopper denne samtykket, og dermed kan der ikke sendes oplysninger til realkreditinstituttet. Stop foretages ved at indtaste en til-dato på samtykket.

  Når regnskabskontoret modtager information om, at en kunde ønsker at stoppe samtykket, stopper regnskabskontoret samtykket i billedet Samtykke, og det betyder, at:

  1. Der udsendes en ny kvittering til både kunde og regnskabskontor, hvor det fremgår, at der er indsat en stopdato på virksomheden.  (Kvitteringen indeholder en samlet oversigt over, hvad der er aftaler på, og hvilke der er stoppet. Et stoppet samtykke fjernes efter 3 mdr. og fremgår herefter ikke længere på nye kvitteringer)
  2. Der kan ikke efter stopdato sendes regnskaber til virksomheden. 

  Er denne vejledning nyttig?