SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Selskaber - Flytning mellem de forskellige kolonner på egenkapitalen

  Kontering til egenkapitalen kan volde lidt problemer. Her er en oversigt, der viser hvilke konteringsmuligheder, du har i forbindelse med egenkapitalen, samt hvordan de vil blive præsenteret i egenkapitalnoten.

  Overført overskud / selskabskapital

  Beløb

  Konto

  2270 05

     

  Modkonto

  2275 84

         

  Overført overskud /

  Beløb

  Konto

  2270 80

  overkurs ved emission

   

  Modkonto

  2275 82 (opret konto)

         

  Overført overskud /

  Beløb

  Konto

  2273 xx

  reserve for opskrivning

   

  Modkonto

  2275 83

         

  Afskrivning på opskrivning -

       

  Reserve for opskrivning /

  Beløb

  Konto

  2275 50-59 / 2276 50-59

  Overført resultat

   

  Modkonto

  2272 xx

         

  Overkurs ved emission /

  Beløb

  Konto

  2273 80

  Frie reserver

   

  Modkonto

  2270 87

         

  Overskurs ved emission/

  Beløb

  Konto

  2270 05

  Selskabskapital

   

  Modkonto

  2270 88

         

  Overkurs ved emission/

  Beløb

  Konto

  2273 60

  Andre reserver

   

  Modkonto

  2270 89

         

  Ekstraordinært udbytte

  Beløb

  Eks. oms.

  2275 95 *)

  *) Hvis der efter den ordinære generalforsamling træffes beslutning om Ekstraordinært udbytte, vises det kun som en linje i egenkapitalnoten under Overført resultat.

  Skal du foretage andre flytninger på egenkapitalen, skal du lave efterposteringer, hvor du anvender de to konti, der er relevant for den flytning, du laver. 

         

  Virksomhedskapital overført 

   

  Konto

  2270 76

  Virksomhedskapital overført (reg. Pengestrøm)

   

  Konto

  2270 77

   

       

   Overkurs overført 

   

  Konto 

  2270 98

  Overkurs overført (reg. Pengestrøm)

   

  Konto 

  2270 99

         

  Reserve for indre værdi overført 

   

  Konto

  2273 38

  Reserve for indre værdi overført (reg. Pengestrøm)

   

  Konto 

  2273 39

         

  Reserve for opskrivning overført 

   

  Konto

  2273 98

  Reserve for opskrivning overført (reg. Pengestrøm)

   

  Konto

  2273 99

         

  Øvrige reserver overført 

   

  Konto

  2274 98

  Øvrige reserver overført ( reg. Pengestrøm)

   

  Konto 

  2274 99

         

  Overført resultat 

   

  Konto

  2276 98

  Overført resultat reg. Pengestrøm

   

  Konto 

  2276 99

  Når du anvender ovenstående konti til at lave en efterpostering fra den ene gruppe til den anden, kommer det til at stå på sin egen linje i egenkapitalnoten. Du skal derfor huske at tilpasse teksten til den linje.

  Får du fejl i pengestrømsopgørelsen, skal du sandsynligvis anvende den anden af de to mulige konti inden for hver gruppe.

  Du har mulighed for at ændre teksten på linjen i dialogen ”Tekster og sumlinjer. Søg på note 450.

  Er denne vejledning nyttig?