SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Selskaber - korrektion til primo egenkapital

  Har du konstateret fundamentale fejle til egenkapital primo, kan du få vist linjen 'Korrektion primo' i egenkapitalnoten

  Teksten på linjen er variabel, så du har mulighed for at rette den i Tekster og sumlinjer.

  For at lave en korrektion til primo, skal du lave en rettelse i dialogen ”Ret primo” hvor du bruger en af nedenstående konti.

  Korrektion primo:

       
         

  Virksomhedskapital

     

  2270 75

         

  Overkurs ved emission

     

  2270 97

         

  Reserve for opskrivning

     

  2273 97

         

  Reserve for indre værdis metode

     

  2273 37

         

  Øvrige reserver

     

  2274 97

         

  Akkumuleret resultat

     

  2276 97

         

  Foreslået udbytte

     

  2275 93

  Når du har lavet din rettelse til primo, vil Ø90 beregne en ultimo værdi der svare til primo værdien. Men for, at egenkapitalnoten skal blive korrekt i de efterfølgende år, skal du lave en efterpostering, mellem den konto du har anvendt til korrektion primo og den konto/ det interval, hvor den høre hjemme.

  Eksempel - korrektion til egenkapital, selskaber primo:

  Der er konstateret en fejl på Reserve for opskrivning på kr. 50.000

  DP

  Korrektion primo

  50.000

  Konto

  2273 97

  DP

  Korrektion primo

  50.000

  Konto

  9733 02

           

  DE

  Efterpostering af korrektion

  50.000

  Konto

  2273 97

       

  Modkonto

  2272 40

           


  Når der rettes i anvendt regnskabspraksis eller i regnskabsmæssige skøn, skal der gives oplysninger om ændringer, og hvilken indvirkning det har på regnskabet. Dette kan gøres i Ledelsesberetningen og i anvendt regnskabspraksis.

  Er denne vejledning nyttig?