SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Selskaber - korrektion til primo egenkapital

  Har du konstateret fundamentale fejle til egenkapital primo, kan du få vist linjen 'Korrektion primo' i egenkapitalnoten

  Teksten på linjen er variabel, så du har mulighed for at rette den i Tekster og sumlinjer.

  For at lave en korrektion til primo, skal du lave en rettelse i dialogen ”Ret primo”, hvor du bruger en af nedenstående konti.

  Korrektion primo:      
         
  Virksomhedskapital     2270 75
         
  Overkurs ved emission     2270 97
         
  Reserve for opskrivning     2273 97
         
  Reserve for indre værdis metode     2273 37
         
  Øvrige reserver     2274 97
         
  Akkumuleret resultat     2276 97
         
  Foreslået udbytte     2275 93

  Når du har lavet din rettelse til primo, vil Ø90 beregne en ultimoværdi der svarer til primoværdien. Men for at egenkapitalnoten skal blive korrekt i de efterfølgende år, skal du lave en efterpostering, mellem den konto du har anvendt til korrektion primo og den konto/det interval, hvor den hører hjemme.

  Eksempel - korrektion til egenkapital, selskaber primo:

  Der er konstateret en fejl på Reserve for opskrivning på kr. 50.000

  DP Korrektion primo 50.000 Konto 2273 97
  DP Korrektion primo 50.000 Konto 9733 02
           
  DE Efterpostering af korrektion 50.000 Konto 2273 97
        Modkonto 2272 40
           

   

  Når der rettes i anvendt regnskabspraksis eller i regnskabsmæssige skøn, skal der gives oplysninger om ændringer, og hvilken indvirkning det har på regnskabet. Dette kan gøres i Ledelsesberetningen og i anvendt regnskabspraksis.

  Er denne vejledning nyttig?