SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Etableringskonto og iværksætterkonto

  Det er både lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der kan henlægge beløb og få fradrag.

  Konteringen i vejledningen nedenfor går ud på at få henlæggelse og fradrag konteret, så det ikke påvirker mellemregningen.

  Eventuelle indbetalinger på konto er udenfor dette og afhænger af, hvor betalingen tages fra.

  Indskud

  Det er både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der kan henlægge beløb og få fradrag.

  Her vises de normale kombinationer for ejeren:

  Henlæggelse med indskud på etableringskonto

   

  ”Beløb”

   

  konto

   

  2793

   

  V-kd =2

   
         

  modkonto

   

  5950 00

   

  V-kd =2

   

    

  Henlæggelse uden indskud på etableringskonto

   

  ”Beløb”

   

  konto

   

  2792

   

  V-kd =2

   
         

  modkonto

   

  5951 00

   

  V-kd =2

   

   

  Henlæggelse med indskud på iværksætterkonto

   

  ”Beløb”

   

  konto

   

  2791

   

  V-kd =2

   
         

  modkonto

   

  5890 00

   

  V-kd =2

   

   

  Henlæggelse uden indskud på iværksætterkonto

   

  ”Beløb”

   

  konto

   

  2790

   

  V-kd =2

   
         

  modkonto

   

  5890 10

   

  V-kd =2

   

   Henlæggelsen er en privat disposition og påvirker ikke virksomhedens indkomst eller virksomhedsordningen.

  Forlodsafskrivning med etablerings- eller iværksætterkonto

  Når henlæggelsen anvendes til forlodsafskrivning på et afskrivningsberettiget objekt, så skal afskrivningsgrundlaget reguleres og henlæggelsen skal hæves.

  Selv om du hæver henlæggelse svarende til investeringen, er det kun en del af det hævede beløb, der skal forlodsafskrives. Det afhænger af hvilket henlæggelsesår, der er tale om:

  Forlods afskrivning

  Beløb

  konto

  9x30 xx

  eller

  9x31 xx

  V-kd=1

     

  modkonto

  7549 xx

  V-kd=1

  Henlæggelse anvendt

  Beløb

  konto

  7549 xx

  V-kd=2

     

  modkonto

  279x xx

  V-kd=2

  Ved at bruge to efterposteringer kan du forlodsafskrive en procentdel af henlæggelsen, og du kan undgå at påvirke mellemregning mellem virksomhed og privat.

  Når du bruger 9x31 til iværksætterkonto, skal du rette kontoteksten til iværksætterkonto.

  Anvende henlæggelsen til køb af aktier

  Iværksætterkonto

  Når der anvendes iværksætterkontomidler til aktiekøb, er det meningen, at det anvendte beløb skal genbeskattes over 10 år med 10 pct. pr. år (100 pct.). 

  Iværksætterkonto brugt til aktier

  ”Beløb=10%”

  Konto

  5190 31

  V-kd =2

     

  modkonto

  2791 xx

  V-kd =2

  Beløbet selvangives i rubrik 134/felt 235 hvert år i 10 år. Ø90-selvangivelsen samler automatisk kontoen op til feltet. Der skal derefter yderligere selvangives 10 pct. pr. år de næste 9 år. Vi anbefaler derfor, at I laver et notat på henlæggelsen, så I husker at indtægtsføre resten af saldoen.

  Etableringskonto

  Hvis der anvendes etableringskontomidler til aktiekøb afhænger beskatningen af, i hvilket år der er henlagt til etableringskontoen. Hævning af indskud til aktier eller anparter medfører beskatning af de hævede indskud foretaget i år:

  • Henlagt i 1998 og tidligere år genbeskattes med 8 pct. pr. år i 10 år (80 pct.)
  • Henlagt i 1999 – 2001 genbeskattes med 5,5 pct. pr. år i 10 år (55 pct.)
  • Henlagt i 2002 og følgende år genbeskattes med 5 pct. pr år i 10 år (50 pct.)

  Etableringskonto brugt til aktier

  ”Beløb=x%”

  Konto

  5190 30

  V-kd =2

     

  Modkonto

  2793 xx

  V-kd =2

  Genbeskatning sker fra og med hæveåret. Metoden er den samme som for iværksætterkontoen – der selvangives dog i rubrik 137/felt 215 i hvert år i 10 år. Ø90-selvangivelsen samler automatisk kontoen op til feltet. Der skal derefter yderligere selvangives X pct. pr. år de næste 9 år. Vi anbefaler derfor, at I laver et notat på henlæggelsen, så I husker at indtægtsføre resten af saldoen. 

  Den andel, der ikke skal genbeskattes (20-50 pct.), skal efterposteres til kapitalkonto på samme måde som under forlodsafskrivninger:

  Etableringskonto ”skattefri” del

  Beløb

  Konto

  7549 xx

  V-kd=2

     

  Modkonto

  279x xx

  V-kd=2

  Vi anbefaler, at I retter kontoteksten på 279x kontoen, så den afspejler at hensættelsen genbeskattes over 10 år.

  Er denne vejledning nyttig?