SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat - Forskelsbeløb

  Behandling af konti på landbrugskontoplanen

  Her behandles kontiene i 1597-1599-intervallet på landbrugskontoplanen, der indeholder regulering m.m. af forskelsbeløb for kvæg, svin og får fra overgangsordningen, da der blev indført Normalhandelsværdier.

  Afsnittet indeholder en beskrivelse af områder:

  • Overgangsordning
  • Grundlaget til forskelsbeløbsberegning
  • Forskelsbeløb
  • Basisantal
  • Tilbageregulering – manuel
  • Stop automatik

  Overgangsordning

  Forskelsbeløb stammer fra den overgangsordning der blev etableret, da der skattemæssigt blev indført Normalhandelsværdier for dyregrupperne:

  • Kvæg
  • Svin
  • Får

  Grundlaget til forskelsbeløbsberegning

  For automatisk beregning af forskelsbeløb gælder det, at den dyregruppe der skal være omfattet af beregningerne, skal være placeret på prisgrupper, der kan benyttes til stambesætning (Omfatter hundyr over 1 år inden for dyregrupperne: Kvæg, svin og får). Det fremgår af de enkelte prisgrupper, idet "Talkode 2" på prisgruppen (Overskrift = Kd Fr Skels) er lig med:

  • 10 (skriver tallet ti), når besætningsantallet vedrører beregningen af forskelsbeløb for kvæg
  • 20 (skriver tallet tyve), når besætningsantallet vedrører beregningen af forskelsbeløb for svin
  • 30 (skriver tallet tredive), når besætningsantallet vedrører beregningen af forskelsbeløb for får

  Forskelsbeløb

  Hvis der findes forskelsbeløb for kvæg, svin eller får styres beregningen af eventuelt fradrag eller tilbageregulering af samme ud fra de oplysninger, der er indberettet i dialogen "Forskelsbeløb" (findes på billedet ”Nedskrivning og forskelsbeløb”).

  Til postering af statusposten samt et eventuelt fradrag er der indberettet en sammenhæng til kontonumre i "Kontering af prisgrupper" (se kontiene 1597, 1598 og 1599). Bemærk at de dyregrupper, der kontrolleres for markeringen af, at de skal indgå i beregningen af forskelsbeløb, fremgår af ”Grundlag 1” med angivelse af fra og til konto.

  Basisantal

  Ved beregningen sammenlignes det resterende antal for den enkelte prisgruppe (10, 20 eller 30) i forskelsbeløbsbilledet med det samlede antal hundyr over 1 år i ultimo status 
  (nedrundet til basisantal). Der nedrundes altid til nærmeste hele basisantal efter skalaen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240 og videre i spring på 40.

  Nedgang

  Hvis det nedrundede antal ultimo er mindre end primo skal der foretages et fradrag. Ved den automatiske beregning reduceres det resterende antal og beløb i dialogen "Forskelsbeløb" og dermed i status. Samtidig hermed posteres et fradrag i indkomsten på de kontonumre, der er valgt i dialogen "Kontering af prisgrupper" (statusposten ultimo reguleres).

  Tilbageregulering – manuel

  Hvis det nedrundede antal, i et af de nærmeste to efterfølgende indkomstår efter fradraget, øges til et nedrundet antal, der er mindst et trin højere end basisantallet primo i reduktionsåret, skal der ske en tilbageregulering af det fradrag, der blev foretaget. Denne tilbageregulering er ikke omfattet af den automatiske beregning, da den skal foretages i det år, fradraget blev taget, men der kommer en advarsel ved beregning i "Nedskrivning og forskelsbeløb”.

  Tilbageregulering af indkomsten skal foretages ved henvendelse til skattevæsenet, og restforskelsbeløb og restantal skal rettes manuelt.

  Rettelsen skal foretages både i forskelsbeløb-dialogen og i billedet ”Nedskrivning og forskelsbeløb”. Rettelserne skal foretages til ultimo sidste år jf. følgende:

  • I dialogen "Forskelsbeløb" vælges ”Vis foregående” og datoen ”Opgørelsesdato” kontrolleres, så den er lig med ultimo sidste regnskabsår. Tallene rettes til, så der er korrekt udgangspunkt for beregningerne i dette regnskabsår.
  • I billedet "Nedskrivning og forskelsbeløb" anvendes funktionen ”Ret primo”. Der indberettes det antal og beløb, der tilbageføres. Det vil sige, at man supplerer den automatiske postering.

  Når disse rettelser er foretaget, er oplysningerne til den automatiske styring af forskelsbeløbet igen på plads.

  Stop automatik

  Det frarådes at stoppe automatikken på forskelsbeløb, da den ikke kan tages i brug igen uden medvirken fra IBM.
  Den automatiske beregning blokeres ved at indberette ved følgende indtastninger i dialogen ”Kontering af prisgrupper” [Ctrl + U]:

  • På alle konti, hvor der findes lands- eller kredskontering, rettes A/P-koden til P.
  • Der oprettes pr. beregningskonto fra Lands- og kredsniveau en ny kontering, med formel = 0 og A/P =A.

  Bemærk ”stoppet” kan vælges uafhængigt for kvæg, svin henholdsvis får ved kun at stoppe for den aktuelle beregningskonto (1597-1599).

  Prisgrupper til forskelsbeløb

  Der findes følgende specielle prisgrupper til forskelsbeløb samt besætningsnedskrivning. 

  Prisgrupperne 141.010, 141.020 og 141.030 benyttes til forskelsbeløb for henholdsvis kvæg, svin og får/andet og der bruges formel 109:


  Alle øvrige prisgrupper og felter, samt alt under ”Kontering af prisgrupper” vedrørende kontiene 1590-1599, kan det ikke anbefales, at der rettes i.  

  Er denne vejledning nyttig?