SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Skat - Levetid på bygninger fra 2008

  SKAT har generelt nedsat afskrivninger på bygningsafskrivninger fra 5% til 4%

  Prisgrupperne i Ø90 er rettet til 4% med virkning fra 1. januar 2008. SKAT har dog med virkning for indkomståret 2008 foretaget tilføjelser og tilpasning af listen over vejledende levetider for bygninger, hvis fysiske levetid antages at være på 25 år eller mindre, og som dermed kan afskrives med en forhøjet afskrivningssats:

  • Kvægstalde
  • Haller/stalde til pelsdyr
  • Økologisk svineproduktionsbygninger
  • Drægtighedsstalde (mindre omfang)
     Bygningstype/anvendelse  Skønnet levetid  Maksimal afskrivningsprocent fra og med 2008 
  Uisoleret 

  Husdyrproduktion

  • Kvægstalde
  • Haller/stalde til pelsdyr
  • Økologisk svineproduktions-bygninger
  • Drægtighedsstalde (mindre omfang)
  20 8 %

  Lagerbygning/lagerplads mv. (køresilo, ensilageplads):

  • Grovfoder eller andet fugtigt oplag
  20  8 % 

  Lagerbygning mv.:

  • Kornlagre og tørreri
  • Foderoplag og foderfremstilling (kvæg, svin og andre husdyr)
  • Halmlagre og lignede typer oplag
  30

  4 %

  Note 1

  Udendørs faste anlæg:

  • Gyllebeholdere mv.
  25 

  7 %

  Note 2

  Maskinhuse/maskinhaller 30 

  4 %

  Note 1 

  Isoleret 

  Husdyrproduktion:

  • Svinestalde (alle aldersgrupper)
  • Fjerkræstalde (alle aldersgrupper)
  25  7 % 

  Lagerbygning/lagerplads mv.:

  • Grovfoder eller andet fugtigt oplag 
  25  7 % 

  Note 1. En skønnet levetid på 30 år ifølge SEGES afdeling for Plan & Miljø.
  Note 2. Afskrivningsprocenten på 7 er angivet ud fra, at gyllebeholderen mv. afskrives som en selvstændig bygning. Hvis gyllebeholderen afskrives som et accessorisk anlæg, kan gyllebeholderen mv. afskrives med samme procent som den bygning, den knytter sig til.

  Er denne vejledning nyttig?