SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Skatteberegning i udskriften

  I årsopgørelsen udskriver Ø90 de skatter med videre, der er beregnet i regnskabskørslen

  Se om beregningerne i andre afsnit:

  • Skatteberegning
  • Beregning af ejendomsværdiskat


  Hvor vises de beregnede skatter mv.?

  Afsnit 8 Indkomstopgørelse indeholder

  • Linjer med beregnede fradrag, som påvirker indkomsten
   • AM-bidrag
   • Beskæftigelsesfradrag
   • Ekstra befordringsfradrag
   • Jobfradrag
   • Ekstra pensionsfradrag
  • En summarisk skatteberegning viser
   • Specifikation af skatterne
   • Indregnet restskat
   • Betalt skat og AM-bidrag i alt
   • Rest- eller overskydende skat

  Den summariske skatteberegning til- og fravælges i "Bestilling af udskrift" under Funktioner > Afsnit og noter [Ctrl + A].


  Afsnit 18 skatteberegning indeholder  

  Note 750        Modregninger i skattepligtig indkomst
  Note 760        Grundlag for statsskatter
  Note 765        Modregninger i aktieindkomst
  Note 770        Skatteberegning
  Note 780        Specifikation af ejendomsværdiskat

  Noterne til- og fravælges i "Bestilling af udskrift" under Funktioner > Afsnit og noter [Ctrl + A].

  Beskrivelse af skatteberegningen i afsnit 18 
  Diverse advarsler i årsopgørelsen

  Det er vigtigt at læse de tekster, der eventuelt bliver skrevet i årsopgørelsen. Der kan være tale om:

  • Hvis der indgår skat af negativ aktieindkomst, og denne skat ikke kan udnyttes, bliver der tilføjet en forklarende tekst.
  • Personfradrag skal udnyttes i det år de hører til, de kan ikke overføres til de følgende år. Ø90 udskriver en advarsel i skatteberegningen, hvis personfradraget ikke er udnyttet.
  • Hvis der er modregnet indtægtsført saldo (rettigheder mv.) i tab ved salg af fast ejendom, og der er succession, kan acontoskatten ikke udbetales. Ø90 "udbetaler" altid acontoskatten, men udskriver advarsel, hvis der er succession.
  • Hædersgaver indgår ikke i beregningen, skatten skal korrigeres manuelt
  • Ved beregningen er der ikke taget hensyn til fordeling af overskud mellem ægtefæller.

  Modregninger i skattepligtig indkomst (note 750)
  Selv om I har tilvalgt note 750, bliver den kun udskrevet, hvis der faktisk er foretaget modregninger, eller hvis der er underskud, der ikke kan udnyttes. Der kan være tale om følgende modregninger:

  • mellem ægtefæller
  • mellem negativ skattepligtig indkomst og statsskatter
  • gammel negativ indkomst og årets indkomster og skatter

  Opstillingen er lavet, så den viser i hvilken rækkefølge modregningerne sker, og der er også en oversigt over, hvordan gamle underskud i skattepligtig indkomst er anvendt.

  Grundlag for statsskatter og modregninger i personlig indkomst (note 760)
  Note 760 indeholder modregninger i personlig indkomst og beregninger af grundlag for de forskellige statsskatter og for overgangsreglen om overskydende negativ kapitalindkomst. For topskat og overskydende negativ kapitalindkomst bliver der også beregnet fordelingsnøgle mellem ægtefæller. Sidst i specifikationen vises grundlaget for indkomstregulering af ejendomsværdiskatten (for pensionister).

  Skatteberegning (note 770)
  Noten viser procent, grundlag og skat. 

  Der er kun plads til at vise procent for den ene ægtefælle, så vær opmærksom på at procenterne kan være forskellige, hvis de to ægtefæller har forskellig kommune.

  I modsætning til SKAT's årsopgørelse viser Ø90 også aktieskat af udbytte under grænsen. 

  Ejendomsværdiskat (note 780)
  I note 780 "Specifikation af ejendomsværdiskat" er det vist, hvordan de enkelte nedslag mv. påvirker beregningen. Beregningen vises for hver enkelt ejendom. Den del af specifikationen, der viser beregningen i forhold til sidste års skat, kan til- og fravælges alene.

  Er denne vejledning nyttig?