SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Udlejning til nærtstående i VSO og KAO

  Udlejning til nærtstående (forældrekøb)

  Regler for opgørelse af kapitalafkast og rentekorrektion for regnskaber, der begynder 01.01.2021 eller senere. Se beskrivelsen her: SKATM-2022-11-01. Virksomhedsordning. Opfølgning på SKATM-2021-11-02 Virksomhedsordningen – udlejning til nærtstående.

  I Ø90 er der oprettet kontonumre:

  • 8556 00 Ejendom udlejet til nærtstående
  • 8556 50 Anden virksomhed (sp. 50-99)
  • 8556 51 Ejendom udlejet til nærtstående

  Kontering

  Reglerne gælder for indkomstår der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere.  Der er ikke lavet datostyring i beregning eller udskrift, så man skal KUN kontere i regnskaber, der skal bruge reglerne. 

  Hvis der er udlejet i 2021

  Dette gælder hvis der også var udlejet året før, eller hvis udlejningen starter 1. dag i indkomståret eller ved opstart på anvendelse af VS- eller kapitalafkastordning.

  Når man har fundet værdien af det udlejede primo, skal det indtastes som negativt beløb på konto 8556 med 8569 som ”modkonto”.

  Eksempel

  Ejendom udlejet til nærtstående, indgår i kapitalafkastgrundlag primo med 1.500.000,00. Rettelse til primo:

   

  Hvis der sker ændringer i løbet af året

  Dette gælder, hvis udlejning begynder eller ophører i løbet af året, eller hvis der for eksempel foretages forbedringer på udlejet ejendom.

  Hvis der sker ændring i værdien i løbet af året, skal ændringen konteres som efterpostering på  konto 8556 – vær opmærksom på fortegn.

  Eksempel

  Ejendom, som i løbet af indkomståret bliver udlejet til nærtstående skal efterposteres. Det er forudsat at ejendommen indgår i 8553 51 i forvejen.

  En ejendom, som bliver udlejet i løbet af året

  En ejendom, som også var udlejet primo, bliver forbedret i løbet af året

  Beregning

  Man kan se resultatet i billedet ”Indkomstdisponering og skatteberegning”.

  Gældsandel beregnes automatisk i billedet.

  Når der bruges kapitalafkastordning:

  • den indtastede værdi af udlejet til nærtstående – reducerer automatisk kapitalafkastgrundlaget 

   

  Når der bruges VS-ordning:

  • Den indtastede værdi af udlejet til nærtstående – reducerer automatisk kapitalafkastgrundlag
  • Den beregnede gældsandel, der vedrører det udlejede - indgår i kapitalafkastgrundlag
  • Beregningen af rentekorrektion ved udleje til nærtstående. Rentekorrektion beregnes ud fra linjerne
   • ”Gældsandel fra udleje til nærtstående” (den største værdi fra hhv. primo og ultimo)
   • ”Grundlag for rentekorrektion stk. 1” (trækkes fra i grundlaget hvis den findes)
   • ”Renteandel fra udleje til nærtstående” (den største værdi fra hhv. primo og ultimo)

  Skatteregnskab 

  I udskriften vises det sådan:

   

  Selvangivelse

  Rentekorrektion efter § 11a har sit eget felt på Oplysningsskemaet:

   


   

   

   

   

  Er denne vejledning nyttig?