SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skattebilag - Generel beskrivelse

  Her er en helt overordnet beskrivelse af indholdet i et skattebilag.

  Skattebilaget tager udgangspunkt i den eksterne årsrapports ”Resultat før skat virksomhed” og viser de korrektioner, der er nødvendige for at nå frem til den skattepligtige indkomst. 

  Skatteafstemningen viser, om korrektionerne stemmer med de forskelle, der er mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi i balancen.

  Fordele for kunden

  Skattebilaget giver et godt overblik over, hvorfor årets skattepligtige indkomst ikke svarer til årsrapportens resultat. 

  Skattebilaget kan gøres mindre end et skatteregnskab, fordi nogle af SKAT’s krav opfyldes i den eksterne årsrapport. 

  Fordele for konsulenten

  Fokus ved gennemgang kan nemt holdes på de skattemæssige dispositioner.

  Skatteafstemningen viser forskelle på regnskabsmæssig og skattemæssig værdi samt den skat, der er afsat i årsrapporten. Det er ikke meningen, at der skal være fuld overensstemmelse, men den beregnede procent gør det let at vurdere den udskudte skat i årsrapporten.

  På landsniveau er der lavet udgaver af bilaget til kunde og til kontor.
  Kontorudgaverne er sammensat, så de understøtter kontorets arbejde, men bør ikke anvendes som slutprodukt overfor kunden.

  Selskaber

  Fra december 2019 er skattebilaget den eneste mulighed for at få udarbejdet en skatteopgørelse i Ø90.

  Personligt drevne virksomheder

  For personligt drevne virksomheder er skattebilaget en mulighed for de kunder, der får udarbejdet årsrapport.
  Det er kun virksomhedens indkomst og balanceposter, der behandles anderledes i skattebilag.
  Alle private indtægter og fradrag behandles på samme måde som i skatteregnskabet.

   

  I/S

  Interessenter og I/S skal bruge skatteregnskab, fordi oplysningerne om indkomst og balance i I/S overføres i få tal, og derfor kan Ø90 ikke lave en opgørelse på grundlag af dem.

  Permanente og midlertidige forskelle

  Når man opgør den skattepligtige indkomst på grundlag af Resultat før skat, ser man på to typer af korrektioner:

  • Permanente forskelle, som består af korrektioner for beløb, der indgår i Årets resultat, men ikke i skattepligtig indkomst. For eksempel ikke fradragsberettiget repræsentation.
  • Midlertidige forskelle, som består af korrektion for forskellig periodisering eller værdiansættelse. For eksempel afskrivninger og besætningsforskydning.

  De to typer indgår hver for sig i skatteafstemningen, der sammenligner:

  1, Den skattepligtige del af årets indkomst jf. årsrapport, der beregnes som:
      + Årets resultat før skat
      - Skattefrie indtægter
      + ikke fradragsberettigede omkostninger

  2, Den skattepligtige indkomst jf. skatteopgørelse, der beregnes som:
      + Årets skattepligtige indkomst
      - Indkomst udskudt til senere år
  + Indkomst fra tidligere år, der blev udskudt, men nu ”indhentes”

  Er denne vejledning nyttig?