SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skattebilag - Specielle opgaver, første år med bilag

  Ø90 - Hvad skal du gøre for at skifte fra skatteregnskab til skattebilag?

  Tilføj værdi af jord og beboelse i afskrivningsmodul

  Ø90 henter den skattemæssige værdi i afskrivningsmodulet - også for materielle aktiver, der ikke kan afskrives skattemæssigt. Derfor skal jord og beboelse tilføjes i afskrivningsmodul.

  Kontonumre i afskrivningsmodul skat
  Materielle anlægsaktiver, der ikke kan afskrives, skal placeres i disse kontointervaller:

  9050 40-49 jord
  9050 70-79 beboelse (spec. 79 er med V-kode = 2 privat)
  9050 90-94 jord anden virksomhed
  9050 95-99 beboelse anden virksomhed (spec. 99 er med V-kode = 2 privat)

  Opdelingen i primær og anden virksomhed har ingen betydning skattemæssigt. Den er kun lavet for at følge kontodisponeringen i årsrapport.

  Eksisterende aktiver
  For at få det rigtigt ind skal du for hvert afskrivningsobjekt indtaste anskaffelsesdato og –sum samt levetid i primo.

  Hvis du ikke har brug for at kende de enkelte jordstykker, anbefaler vi, at du bruger samme objekt til al jord, men der er mulighed for opdeling, hvis der er behov for det. 

  Eksempel
  Udlejningsejendom uden afskrivningsret. Anskaffet 30.06.1994. Samlet anskaffelsespris og forbedringsudgifter 5.700.000 

  Opret/ret primo

   

   

   

   

  Kvantum 1

  Beløb

  Konto

  Anskaffelsestidspunkt

  300694,0

   

  9051 70

  Levetid

  999,0

   

  9052 70

  Anskaffelsessum  

  5.700.000,00

  9064 70

  Anskaffelsessum

   

  5.700.000,00

  9088 70

  Kontering og prisgruppe er tilpasset på landsniveau, så der ikke sker afskrivning. 

  Der er kontrol, som forhindrer, at du selv kommer til at afskrive skattemæssigt.

  Hvor finder du oplysningerne?
  Det afhænger af, hvilke procedurer I har på din kreds. Den skattemæssige værdi kan måske findes på en af følgende måder:

  1. I notater til brug for ejendomsavance.
  2. I anlægskartotek til årsrapporten, hvor den driftsmæssige anskaffelsessum fremgår.
  3. På konto 85xx, hvor værdien til brug for indskudskonto og kapitalafkastgrundlag findes.

  Nye og solgte aktiver
  Hvis du allerede er begyndt på opgørelsen det aktuelle år, skal du rette kontering af investering og salg af aktiverne, så objekterne i afskrivningsmodul stemmer. 

  Overgangsløsning, som ikke længere bør bruges
  Da skattebilag i sin tid blev udarbejdet, blev der også lavet en overgangsløsning, som gør håndteringen af jord og beboelse nemmere. Løsningen giver dog også fejlmuligheder, og vi anbefaler den ikke længere

  Hvis du skriver Ja, til ”Hent anskaff.skat fra årsrapp.anl.kart. 6xx”, så finder Ø90 den skattemæssige værdi af jord og beboelse i årsrapportens anlægskartotek (anskaffelsessum) i stedet for i afskrivningsmodul. 

  Bemærkninger på ejendommen skal kopieres til det nye bestillingsnummer

  Det kan for eksempel være relevant for bemærkninger i afsnit 80 eller erklæringer, der er ændret for indeværende år. Se Video om kopiering af bemærkninger mellem bestillingsnumre.

  Udskudt skat i årsrapport – konto 2295 og 2296

  For at få vist den udskudte skat ud for den rette balancepost, skal du måske flytte nogle poster. Hver linje i skatteafstemningen viser udskudt skat for linjens aktiver eller passiver. Du kan se i definitionen, hvor de enkelte specifikationsnumre bliver vist.

  Sidste års tal

  Sidste års tal til indkomsten i skattebilag, bliver kun gemt, hvis der bestilles skattebilag. Det er nødvendigt, fordi man ellers kunne risikere at få gemt forkerte tal, da årsrapporten ikke var færdig. Derfor vil der ikke findes gemte tal det første år, hvor du bruger skattebilag.

  Før du begynder at gøre noget ved sidste års tal så overvej, om de er nødvendige eller kan undværes dette første år.

  Sidste års tal på nystartet skattebilag
  Kan kun anvendes, hvis der blev udarbejdet årsrapport sidste år!

  Hvis du ønsker sidste års tal i skattebilaget, selv om det er første år med bilag, skal du først bestille logning af skattebilag for sidste år.

  Man kan bestille et skattebilag med flueben i ”Kun log” på tidligere år selvom færdiggørelsen er låst. For at kunne bestille ”Kun log” skal man bestille en PDF Uden sidste års tal og Med kontonumre:

  Desværre er der en fejl ved ”Kun log”, som gør, at der ikke kommer en kvittering for bestillingen. Fejlen gør, at man ikke bestille nye udskrifter. Så derfor er man nødt til at gå i Funktioner for at ”Nulstille status på kørsler”. 

  Er denne vejledning nyttig?