SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Sletning af ejendom

  Sletning af ejendomme på kredsen kan være nødvendig

  Sletning af ejendomme på kredsen kan være nødvendig, enten som oprydning af ejendomsnumre, der ikke længere bruges i Ø90, eller hvis du ved en fejl er kommet til at bruge ejendomsnummeret, før der er foretaget kopi eller flytning til ejendommen.

  Billedet til sletning af ejendomme hedder "Flyt og nedlæg ejendom" og kan findes i Ø90 under "Menu - Kreds - Flyt og nedlæg ejendom". Denne funktion er kun tilgængelig for den/de kredsansvarlige

  Hvis en ejendom skal slettes/nedlægges, skal I indtaste nummeret på ejendommen, der skal slettes i feltet "Fra ejendom" og vælge "Nedlæg" under "Flyt/Nedlæg".

  Når en ejendom er sat til sletning, vil der ikke ske en reel sletning af ejendommen. Ejendommen vil blot blive utilgængelig, og der er mulighed for at gendanne ejendommen inden for 6 år.

  Får at få gendannet ejendommen skal der sendes en mail til Ø90support@seges.dk  om at få gendannet ejendommen ved at oplyse kreds- og ejendomsnummer.

  Man skal dog være opmærksom på, at når en ejendom er nedlagt, vil eventuelle samtykker på ejendommen blive slettet.

  Der vil ikke ske nogen opdatering på ejendommen i lighed med de aktive ejendomme.

  Markering som kursusejendomme

  Da nedlagte ejendomme vil kunne gendannes, betyder det, at de nedlagte ejendomme vil spærre for at oprette en ny ejendom med samme nummer. Under normale forhold vil det derfor betyde, at ejendomsnummeret på en nedlagt ejendom først kan genanvendes efter 6 år. Ejendomme, der er markeret som kursusejendomme, vil dog kunne genanvendes efter 10 dage.

  Hvis det viser sig, at en kreds har brug for nogle bestemte ejendomsnumre, eller er ved at løbe tør for ledige ejendomsnumre, er der mulighed for at få gendannet nedlagte ejendomme ved at markere dem som kursusejendomme. Disse ejendomme er derefter tilgængelige efter 10 dage.

  Baggrund

  Baggrunden for at ejendommene ikke bliver endelig slettet før efter 6 år er følgende:
  Hvis en tidligere kunde henvender sig for at få adgang til online fakturaer eller andet regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med dokumentation over for myndigheder mv., vil der være behov for at kunne gå tilbage i 5 års regnskaber. Samtidig er der taget højde for, at nedlæggelsen af ejendommen ikke foretages umiddelbart efter, at regnskabsperioden er ophørt, eller at regnskabet er afleveret.

  I de tilfælde, hvor der skal genetableres en ejendom for at få adgang til gamle regnskabsdata, vil vi gerne opfordre til, at de enkelte DLBR-virksomheder tager sig godt betalt for denne service, således at der bliver et afkast på de udviklingsomkostninger, der har været brugt til at udvikle ovennævnte facilitet til at kunne gendanne ”slettede” ejendomme.

  Er denne vejledning nyttig?