SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Stamdata

  En samlet beskrivelse af billedet stamdata.

  Hvad skal man være opmærksom på, når man retter, og hvor skal de forskellige stamdata indtastes?

  Billedet stamdata ([Alt] + [M] + [N] + [S]) indeholder de mest basale oplysninger, som er nødvendige for at benytte Ø90. Desuden giver billedet mulighed for at gemme nogle oplysninger, som I kan få brug for i diverse sammenhænge, f.eks. tidspunkt for, hvornår I bedst kan træffe kunden på et givet telefonnummer.

  Vær opmærksom på at SE-nummer altid skal være entydigt
  Det kan give problemer hvis flere ejendomme har samme SE-nummer. 

  Se f.eks. vejledningen: Kopiering af CVR-numre har betydning for indholdet i kundens Dashboard og eOverblik. 

  Billedet er overordnet opdelt i:

  • En fast del øverst i billedet, som indeholder:
   • En rude med adresseoplysninger mv.
   • En rude med radioknapper, hvor der kan vælges mellem 6 variable faner.
  • En variabel del nederst i billedet, som består af følgende faner:

  De enkelte faners oplysninger beskrives i afsnittene nedenfor.

  Bemærk, at når du indtaster en oplysning i billedet gemmes oplysningerne først, når billedet forlades eller der skiftes mellem ruder i den nederste del. Der kan således, når billedet forlades eller ved skift af fane komme meddelelser i meddelelsesfeltet samt kontroludslag, der ikke vedrører den oplysning, du netop er ved at indtaste. Om der er kontroludslag fremgår af statuslinien – er der nogen - vælg dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q] for at se dem.

  Oplysningerne i fanerne Personoplysninger og Opgavestyring er datostyrede, dvs. de gemmes som faste supplerende oplysninger.

  Oplysninger, der ikke kan ændres er:

  • Oplysninger Ø90 har udtrukket på anden vis.

  Oplysninger i den øverste faste del af billedet

   Den øverste faste del indeholder:

  • Navn
  • Adresse
  • Alternativ adresse
  • Oprettelsesdato og ajourføringsdato/initialer.

  Adresse
  Adresseoplysningerne benyttes på Ø90-forsider.

  Alternativ adresse
  Alternativ adresse oplysningerne benyttes ikke af Ø90. Er til brug for kontorets registrering af en evt. anden adresse, f.eks. hvor driftsherren opholder sig kun en del af året.

  Oprettelsesdato og ajourføringsdato/initialer
  Oprettelsesdatoen, er den dato ejendommen bliver oprettet i Ø90.

  Når der indtastes/rettes i oplysninger ajourføres dato/initialer øverst i den faste del. Bemærk dog, at ved indtastning/rettelse af oplysninger i de faner, hvor der er supplerende oplysninger, ajourføres dette felt ikke – her skal du i stedet for benytte funktionen Vis init/dato for at se, hvem og hvornår der er ændret.

  1. Ejendomsoplysninger 

  Fanen Ejendomsoplysninger indeholder overskrifterne (se billedet ovenfor):

  • Ejendom
  • Kontakt indehavere
  • Andre oplysninger.

  Ejendom
  Oplysningen SE-nummer (sted 0) skal være indtastet, før du kan bruge Ø90.
  CVR-nummeret skal du også taste, hvis det ikke er udfyldt.
  Produktionsnummer er en underopdeling af CVR-nummeret på produktionssteder. Udfyldes normalt ikke. CVR-nr. og Produktionsnummer anvendes pt. ikke af Ø90.

  For at kunne angive et entydigt SE- og CVR-nummer på interessenter, der udelukkende driver virksomhed i I/S, kan man oprette et PMV på virk.dk Her stod der i januar 2020 under Start af virksomhed:

  For at få adgang til Ø90 skal du som minimum også indtaste Status primo skat og Status ultimo skat. Status drift primo og Status drift ultimo udfyldes kun, hvis der skal laves en årsopgørelse.

  Kontakt indehavere
  Der er i dette billede givet mulighed for at indtaste et 3 telefonnumre, træffetidspunkter til alle 3 telefonnumre, samt et par e-mailadresser. Disse ekstra oplysninger er kun til kontorets registrering – benyttes i øvrigt ikke af Ø90.

  Andre oplysninger
  Der optælles antal stedkoder, hvor der er tilkoblet et SE-nr. i dialogen Sted.

  Hvis den aktuelle ejendom er interessent i et I/S, fremgår ejendomsnumret på I/S´et i feltet ”Deltager i I/S”. Hvis aktuel ejendom er et I/S, står der ”Ja” i feltet – ellers ”Nej”.

  Kontoplannummer skal være indtastet før du kan benytte Ø90.

  Overførselsplan til Dataoverførsel er default 1. Oplysningen kan ændres - er datostyret, dvs. er en supplerende oplysning.

  Overførselsplan

  Nr.

  Navn

  1

  Generel specificeret

  2

  Grund kontering

  3

  Kvæg specificeret

  4

  Svin specificeret

  5

  Byerhverv

  ”Sys-numre i Ø90” feltet er et oplysningsfelt, som automatisk bliver udfyldt. Oplysningen anvendes i forbindelse med oprettelse af adgang for Ø90 Online brugere.

  ”E-mailadresser fra legaliseringsbilleder” i feltet hentes den e-mailadresse, der er angivet i legaliseringsbilledet. Dette felt kan bruges til at kontrollere om, der er overensstemmelse mellem e-mailadresse under kontakt ”Indehaver”, og den e-mailadresse der er anført i legaliseringen. Hvis feltet er udfyldt med beskeden ikke entydig, er det fordi, der i legaliseringen i Ø90 er flere Ø90 Online brugere, der har adgang til samme ejendom.

  ”E-mail til arkivsystemet” benyttes af ”Vis udskrift”, når man bruger funktionen ”PDF til Arkiv”

  2. Kontor/aftaler 

  Fanen Kontor/aftaler indeholder overskrifterne (se billedet nedenfor):

  • Regnskabskontor
  • Andre aftaler.

  Regnskabskontor
  Kode for forsendelsesadresse. Henvendelse til SEGES, hvis der skal oprettes nye koder til forsendelsesadresse.

  Kode for forsendelsesadresse kendes af den kredsansvarlige.

  Holdnummer benyttes af Ø90.

  I felterne ”Økonomikonsulent - skat”, ”Økonomikonsulent - drift”, og ”Regnskabsassistent” bør Du evt. registrere jeres navne. Så kan andre på kontoret nemt finde ud af, hvem der er kundens kontaktpersoner. 

  Andre aftaler
  Under denne overskrift findes der pt. nogle nedtonede felter, som du ikke kan indtaste i (felterne er tiltænkt til evt. fremtidig udvikling af Ø90). Du kan dog her registrere, hvorvidt statusseddel indsendes af landmand via WEB, men Ø90 benytter ikke denne oplysning til noget.

  3. Personoplysninger 

  I denne fanen (se nedenfor) indtastes øverst CPR-numre på driftsherren og ægtefælle/samlever. CPR-nummer skal være indtastet på Driftsherren på ejendommen, før du kan benytte Ø90.

  Nedenfor CPR-numrene er alle oplysningerne supplerende oplysninger, som datostyres udfra ”til” dato i opgavevalg på den periode du arbejder med.

  De øverste oplysninger i fanen vedrører skatteberegningen i Ø90. Der er til disse oplysninger lavet kontroller, hvis der til skatteberegningen kræves, at du skal tage stilling (ja/nej) til oplysningen. Følg med i statuslinien nederst i billedet, og se om der er kontroludslag - er der det - åben da dialogen Kontroller oversigt med [Ctrl + Q] for at se, hvad problemet konkret er. 

  Bilag med oversigt over kommunenumre er mulige at indtaste i billede stamdata, er fra KL´s Struktursekretariatet. Er vedhæftet her

  Nederst i fanen kan du registrere oplysninger vedr. Børn, f.eks. Navn i tekstfeltet og fødselsdag i oplysningsfeltet. Oplysningerne vedr. børn benyttes ikke af Ø90.

  4. Opgavestyring 

  Ruden opgavestyring (se nedenfor) indeholder stamdata til opgavestyringen i Ø90. Oplysningerne er supplerende oplysninger, som datostyres udfra til dato på perioden i billede opgavevalg.

  Oplysningerne anvendes af billedet Opgavevalg, når der oprettes en ny opgave. Det er vigtigt for en rationel arbejdsgang at disse stamdata er korrekte, og at de er indtastet før, I opretter opgaver i billede opgavevalg.

  Valg af omfang af internt regnskab
  Valg af pakke har betydning for de oplysninger, der kræves indberettet under Ø90 opgørelsen, og hvor meget af det interne regnskab, der skal udskrives.

  Beskatningsform
  Hvis der står ja til virksomhedsordning, så gælder dette uanset om der står ja eller nej til kapitalafkastordning.

  Oplysningen om kapitalafkastordning påvirker egenskaberne i nye opgaver, og dermed gennemførslen af kontroller mv. i opgørelsesbillederne. Den har derimod ingen indflydelse på, om beregningen af skatteregnskabet er med eller uden kapitalafkastordning. Dette styres af en oplysning, der kan rettes i periodens data eller i opgørelsesbilledet med indkomstdisponering.

  5. Opsætning E-faktura 

  Fanen Opsætning e-faktura indeholder overskrifterne (se billedet nedenfor):

  • Bank oplysninger
  • Godkendte fakturaer overføres til
  • Adviserings frekvens
  • E-mail
  • Andre oplysninger

  Bank oplysninger
  Dette felt redigeres på Summax under ”Profil” à ”Bankoplysninger. Der er derfor ikke indbygget nogen funktionalitet i dette felt.

  Godkendte fakturaer overføres til
  Overførsel til Ekstern system kan ikke anvendes i den nuværende version af e-faktura..

  Passiv Summax kunde
  Her vælges om Summax anvendes som en ""passiv kunde"". Tilvalg betyder, at indgående e-faktura automatisk bliver bogført fra Summax e-faktura til Ø90 via Dataoverførsel.
  (Funktionen er først tilgængelig fra november 2019).

  E-mail
  I det første felt under e-mail (til adviseringsmail), indtastes mailadressen der skal modtage besked, når der kommer nye e-fakturaer. Der gives ligeledes besked, hvis der ligger ubehandlede fakturaer i systemet, der er meget tæt på, eller over forfaldstidspunktet.

  Andre oplysninger
  Der er mulighed for at sætte et flueben for at få advarsler på landmand.dk.

  Her indtastes hvilken mellemregningskonto, der skal anvendes i forbindelse med overførsel af fakturaoplysninger fra e-fakturamodulet til Ø90 systemet. Som default startes med konto 2725 01.

  6. Tekst

  Ruden tekst kan benyttes til at gemme overordnede oplysninger vedr. ejendommen. Der er plads til at skrive 999 linier tekst. 

  I tekstruden, er der mulighed for at anvende følgende simple redigeringsfunktioner:

  • Indsæt ny linie (række) [Ctrl] + [Y].
  • Kopi af markeret tekst i en linie [Ctrl] + [C].
  • Indsæt det kopierede i en linie (og slet det evt. markerede før funktionen anvendes) [Ctrl] + [V]. Bemærk, hvis der ikke er plads til at indsætte det hele efter markøren, så indsættes kun det, der er plads til i linien.
  • Slet det markerede i en linie og kopier det til evt. efterfølgende indsæt [Ctrl] + [X].
  • Slet det markerede i en linie og hvis en hel linie er markeret slettes linien (rækken) helt [Ctrl] + [Del].
  • Slet en karakter ad gangen eller slet det markerede i en linie [Del]. Her slettes linien (rækken) ikke, men kun indholdet.
  • Fortryd det indtastede i en linie [Ctrl] + [Z], dvs., når man har skiftet linie, så kan man ikke fortryde, det der blev indtastet i den forrige linie. Se nedenfor, hvis I vil fortryde alt det indtastede.

  Når tekstruden forlades vil du i en lille dialog skulle vælge mellem at:

  • Gemme de rettelser der er lavet i ruden, eller
  • Fortryde af alle rettelser, der er lavet imens tekstruden har været åben.

  Enhver rettelse, som er lavet med funktionerne ovenfor, er således ikke gemt, før der svares ""Ja"" til at gemme i den lille dialog.

  Hvis ejendommen er ny i Ø90

  Hvis ejendommen er ny i Ø90, vil du i billedet opgavevalg få en meddelelse i meddelelsesfeltet, om at der mangler stamdataoplysninger. Oplysningerne skal da være udfyldt i billedet stamdata i følgende ruder, før menuerne til valg af øvrige billeder i Ø90 åbnes op:

  • Ejendomsoplysninger: SE-nr. (sted 0), Status primo skat, Status ultimo skat og kontoplannummer
  • Personoplysninger: CPR-nr. - ejer og kommune-nr. – ejer

  Du kan godt vælge billedet opgavevalg, selv om du ikke har indtastet de 6 oplysninger. F.eks. for at vælge en anden ejendom. Men når du forlader billedet stamdata, får du at vide, at du stadigvæk mangler nogle af de 6 oplysninger. Svar Ja i den lille dialog, der popper op, at du vil over i billedet opgavevalg.

  Hvis ejendommen er eksisterende i Ø90

  Hvis ejendommen er eksisterende, og der er en eller flere oplysninger, der skal rettes, som f. eks. Ja/nej til gift, ændring af kommune nr. mv., er den anbefalede arbejdsgang:

  • Opret opgaverne moms, skat og drift med perioden 01-01-0x – 01-01-0x (f.eks. 01-01-06 – 01-01-06)
  • Ret de ønskede oplysninger.
  • Slet derefter opgaverne igen.

  Er denne vejledning nyttig?