SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Statusseddel - Generelt

  I Ø90 er der mulighed for at indberette oplysninger via en statusseddel, der er individuelt tilpasset den enkelte kundes behov. Indberetningen kan enten ske ved at kunden udfylder og indsender papirversionen af statussedlen, eller ved at statusoplysningerne indberettes elektronisk via statusseddelbilledet i Ø90

  I Ø90 er der mulighed for at indberette oplysninger via en statusseddel, der er individuelt tilpasset den enkelte kundes behov. Indberetningen kan enten ske ved, at kunden udfylder og indsender papirversionen af statussedlen eller ved, at statusoplysningerne indberettes elektronisk via statusseddelbilledet i Ø90 eller via webstatussedlen på www.O90.dk.

  Hvordan virker statussedlen?

  Statussedlen tilpasses individuelt til den enkelte ejendom ved, at Ø90 under dannelsen af udskriften tjekker, hvilke kontonumre eller referencenumre, der er bevægelse eller primosaldo på. Hvis der eksempelvis findes bogføring på kontonumre til køb og salg af kvæg, så danner Ø90 en statusseddel, der indeholder de noter, der skal til for at indberette oplysninger vedrørende kvæg. Samme princip gælder for de fleste noter på statussedlen, men der er dog også nogle noter, der altid udskrives, uanset hvilken produktion der er på ejendommen.

  Udover den automatiske tilpasning af statussedlens indhold kan man som bruger påvirke statussedlens detaljeringsgrad ved at ændre i ejendommens stamdata (se afsnit 3) eller ved at til-og fravælge noter

  For både statusseddelbilledet i Ø90 og webstatussedlen gælder, at en statusseddel til en bestemt periode først kan ses, når der er bestilt en statusseddeludskrift til perioden. Den elektroniske statusseddel er altså ikke bare et billede i Ø90, der altid er klar til at taste i. Forudsætningen for at kunne indtaste oplysninger er, at nogle handlinger foretages i en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge, og hvad der i praksis sker, er beskrevet i punktform nedenfor.

  1. Statusseddeludskriften har bestillingsnummer 685 og bestilles på samme måde, som alle andre udskrifter i Ø90 [Alt] + [m] + [f] + [u]. Herved dannes der en papirudskrift og samtidig gemmes grundlaget for papirudskriften i et særligt statusseddelkartotek, hvorfra statusseddelbilledet i Ø90 eller webstatussedlen opbygges.

    
  2. Statusoplysningerne indtastes i statusseddelbilledet og godkendes. Når statussedlen er godkendt, er de indberettede oplysninger klar til at blive kopieret over i Ø90.

    
  3. Når opgavevalg åbnes, kommer der en lille dialog, der fortæller, at der findes en godkendt statusseddel til den valgte periode. Vil du overføre? Svares der ja, bliver de indberettede oplysninger kopieret over i Ø90, og de dukker herefter op i de relevante opgørelsesbilleder som posteringer, notater eller supplerende oplysninger. Oplysningerne fra statussedlen kan rettes direkte i opgørelsesbillederne, hvis der er behov. Selv om der rettes i opgørelsesbillederne, sker der ingen ændring af de godkendte data fra statussedlen.

  Statussedlen er pt. kun udviklet til landbrugsregnskaber, men ved nogle tilpasninger kan det lade sig gøre også at anvende den til andre erhverv (plan 5). Statussedlen kan også dannes til statusoplysninger fx i forbindelse med budgetopfølgningen, men kan ikke overføres til økonomistyringsprogrammet.

  Er denne vejledning nyttig?