SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Statusseddel - Indberetning

  Statusseddelbilledet i Ø90 er enkelt at bruge, da der kun er et indtastningsfelt pr. linje og kun meget få funktioner

  Via Ø90

  Når indtastningsfelterne er åbne for indtastning, indtastes oplysningerne linje for linje, og til sidst godkendes det indtastede. Herved låses statussedlen, og det er ikke længere muligt at rette i oplysningerne.

  I de næste to afsnit er de vigtigste ting beskrevet, som man skal vide for at indberette statusoplysninger via statusseddelbilledet.


  Statussedlens tilstand 

  Statussedlens ”Tilstand” kan ses direkte i indtastningsbillederne eller i "Vælg periode" dialogen, som vises som det første, når statussedlen i Ø90 åbnes.

  Er der behov for at kende det præcise klokkeslæt for en ændring af statussedlens tilstand, kan det ses sammen med initialerne på den, der har ændret ”tilstanden” ved hjælp af funktionen Vis detaljer. Vis detaljer kan fremkaldes ved at højreklikke på et af felterne i den lille "Vælg periode"-dialog i Ø90.

  Betydningen af de forskellige "tilstande", som en statusseddel kan have, er beskrevet nedenfor.

  Tilstand  Betydning 
   Dannet Statussedlen er dannet i Ø90, men der er ikke indberettet oplysninger via statusseddelbilledet endnu. Dato og initialer svarer til bestillingstidspunkt og initialer på den person, der har bestilt statusseddeludskriften i Ø90. Hvis der bestilles en ny statusseddeludskrift, overskrives statussedlen med den nye udgave.  
   Gemt Der er indberettet og gemt en eller flere oplysninger på statussedlen. Når statussedlen har tilstanden "gemt" kan der rettes ubegrænset i oplysningerne. Dato og initialer vises på den der sidst har indtastet og gemt oplysninger. Hvis der bestilles en ny statusseddeludskrift, overskrives statussedlen med den nye udgave, og allerede indtastede oplysninger forsvinder. 
   Godkendt Statussedlen har fået en elektronisk underskrift, hvorved den låses for rettelser og er klar til at blive overført til Ø90. Dato og initialer gemmes på den, der har godkendt statussedlen. En godkendt statusseddel overskrives ikke, hvis der bestilles en ny statusseddel gældende for samme periode. Det vil sige, at så længe en statusseddel har tilstanden ”godkendt”, er det ikke muligt at rette eller slette den. Godkendelsen kan ophæves af den kredsansvarlige via KDSL. 
   Overført Tilstanden ”Overført” betyder, at de indberettede og godkendte oplysninger fra statussedlen er kopieret over i Ø90. Når tilstanden er ”overført”, er det ikke muligt at overføre oplysningerne til Ø90 igen. Dato og initialer gemmes på den, der har overført statussedlen. Tilstanden ”overført” kan ophæves af den kredsansvarlige via KDSL, men det bør aldrig ske, uden at den kredsansvarlige samtidig sletter de tidligere overførte posteringer fra statussedlen. Det skyldes, at man ellers får oprettet oplysningerne i Ø90 to gange, hvis statussedlen overføres igen.  
   Afvist ”Afvist” er en slags stempel, man kan sætte på statussedlen, der betyder, at man ikke ønsker at få statusoplysningerne overført til Ø90, selv om de er godkendt. Når statussedlen er ”afvist” slipper man for, at den lille "Overfør statusseddel" dialog popper op, hver gang opgavevalg passeres i Ø90. Dato og initialer gemmes på den, der har afvist statussedlen. Det er ikke muligt at overføre statussedlen til Ø90, når status er ”afvist”, og fortrydes afvisningen kan den kun ophæves af den kredsansvarlige via KDSL.

  Indtastningsvalidering 

  Hver indtastningslinje i statusseddelbilledet er ”født” med en egenskab, der styrer, hvad der kan indtastes i feltet.

  Det kan eksempelvis være, at der kun må indtastes hele tal, eller at et tal maksimalt må indtastes med én decimal, eller at der kun må tastes tallene 1, 2, 3 eller 4 osv.

  I statusseddelbilledet i Ø90 kan der ikke indtastes mere, før indtastningen er rettet i et fejlramt indtastningsfelt. 

  Afstemning af areal

  Det er muligt at få gennemført en afstemning af de indberettede arealer, når der indtastes oplysninger i statusseddelbilledet i Ø90. Afstemningskontrollerne slår ud, hvis det indberettede areal med afgrøder ikke stemmer med landbrugsareal dyrket eller areal med indberettet bonitet.

  Det er kun muligt at få gennemført afstemningen, hvis der er svaret ja til en eller flere af nedenstående oplysninger i ejendommens stamdata:

  • Regnskabet indgår i statistik til SEGES
  • Regnskabet indgår i statistik til FØI
  • Regnskabet indeholder analyser

  Det er de samme kriterier, som der er for gennemførelse af de tilsvarende kontroller i Ø90 opgørelsen.

  I statusseddelbilledet i Ø90 skal man vælge funktionen "Afstem" for at få gennemført arealafstemningen.

  Hvis arealerne ikke stemmer, skrives der en fejlmeddelelse i meddelelsesfeltet. Hvis arealerne stemmer, dannes der ingen fejlmeddelelse.

  Afstemningskontrollerne blokerer ikke for, at Statussedlen kan godkendes. Dvs. at det er op til brugeren om arealerne afstemmes, inden statussedlen godkendes, eller om man først tager sig af problemet i forbindelsen med opgørelsen i Ø90.

  Er denne vejledning nyttig?