SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Supplerende opgørelse - Anbefalede standardkolonner

  Anbefaling til anvendelse af standardkolonner i den supplerende opgørelse samt løsning til at fjerne decimaler i udskrift for maskinstation og andre erhverv

  Anbefalede standardkolonner

  Selvom det ikke i øjeblikket er muligt at benchmarke i Ø90, anbefales det stadigvæk at følge disse anbefalinger til anvendelse af standardkolonner i den supplerende opgørelse. Anbefalingerne er udarbejdet, fordi det i forbindelse med analyser på lands-og kredsniveau er vigtigt, at der vælges de samme standardkolonner for at der bliver så mange som muligt at sammenligne med.

  Når der udarbejdes fordelingsanalyser i den supplerende opgørelse anbefales det at opdele dem på et niveau, der giver mening for virksomheden.

  Ønsker kunden at der anvendes et forholdsvis overordnet niveau, anbefales det at bruge standardkolonerne i tabel 1. Dette sikrer, at sammenligningsgrupperne i eventuelle analyser bliver størst muligt.


  1. Tabellen med Standardkolonner er ikke udførlig, og der findes flere valgmuligheder i Ø90
  2. Selv om det er muligt at opdele grovfoder i grøn (5951) og gul (5952), anbefales 5950 som standard
  3. Forum for benchmarking anbefaler, at sohold med produktion af 30 kg grise, hvor der ikke sælges 7 kg grise, anvender standardkolonne 7910 og ikke opdeling i sohold med fravænnede grise (7000) og produktion af 7-30 kg grise (7100)

  Standardkolonnen 7000 anvendes, hvis en bedrift består af sohold med salg af 7 kg grise, eller hvis kunden ønsker at opdele mellem sohold og smågrise. Standardkolonnen 7100 anvendes til smågrise (7-30 kg). Ved splitsalg (det vil sige både salg af 7 kg og 30 kg grise) anbefales det at opdele i sohold 7 kg og smågriseproduktion 7-30 kg (husk intern overførsel af 7 kg grise). I Ø90 Benchmarking bruges kriteriet for afgangsvægten til at sikre, at kun sohold med salg af 7 kg grise indgår i sammenligningsgrupperne. Standardkolonne 7300 anbefales, hvis en bedrift har salg af sopolte.

  Den samlede egenproduktion af polte må ikke overstige antallet af årssøer. Hvis antallet af polte overstiger antallet af årssøer, skal den overskydende del holdes ude af driftsgrenen. Det vil sige, at på en bedrift, der har 500 årssøer, må der på standardkolonne 7000 søer inkl. fravænnede grise maksimalt være 500 producerede smågrise og 500 producerede slagtesvin/polte. For driftsgrensanalysen på standardkolonne 7910 søer inkl. smågrise må der maksimalt være 500 producerede slagtesvin/polte.

  Er pasning af kvierne udliciteret, kan standardkolonne 6100 anvendes.

  For planteavlsbedrifter anbefales det, at DB-fordelt bruges til at få dækningsbidrag opdelt som vist i tabel 3, men at det i driftsgrensanalysen slås sammen til en samlet driftsgren – korn, frø, raps og ærter. Ønsker kunden ikke så detaljeret opdeling, kan DB-fordelt analysen udelades.

  Generelt anbefales 0910 ikke som standardkolonne. Denne er mark uspecificeret, og kan bruges, hvis man ikke ønsker at dele kapacitets- og kapitalomkostningerne mellem f.eks. korn og kartofler. Det samme er gældende for grovfoder og salgsafgrøder. Er salgsafgrøder på en kvægbedrift ubetydelige, kan salgsafgrøder samt en passende andel af omkostningerne stå på Ufordelt, og 5950 anvendes til grovfoder. Derved kan 5910 udelades.

  Bemærk endvidere, at der er et hierarki i fordelingsbillederne i den supplerende opgørelse. Fordelinger, som er lavet i Fordelt DB, kan ses i driftsgrensanalysen. Hvis der udarbejdes flere analyser, så lav Driftsgrensanalysen til sidst. I forhold til hvor rene driftsgrene skal være er der følgende anbefalinger:

  Fjern decimaler på maskinstation og eller Andre erhverv

  Løsning (work around) til at fjerne decimaler i udskrift (DGA per enhed) for maskinstation (9500) og Andre erhverv (9600 og 9700)

  Tast 1 enhed på Ref.nr. 390010 (stå i Vis alle for at finde dette nummer) med henholdsvis produktionsgren 9500 og eller 9600 (9700).


  Det er desværre ikke muligt at vælge ikke at udskrive linjen med Andre enheder, Her skal være flueben.

  Er denne vejledning nyttig?