SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Supplerende oplysninger - Indtastning

  Supplerende oplysninger er en samlebetegnelse, som gælder for indtastning i dialoger mv.

  Supplerende oplysninger er en samlebetegnelse, og beskrivelsen her gælder for indtastning i dialoger, opgørelsesbilleder og i billedet stamdata.
    
  Når man taster ind i forbindelse med opgørelse af moms-, regnskabs- eller likviditetsopgørelse, sørger Ø90 automatisk for, at oplysningen kommer til at ligge i den rigtige periode.

  Hvis man er ved at oprette en ny ejendom, skal man vælge opgaven ”Opret primo” på opgavevalg og indtaste perioden for det første opgave, der skal udføres, så sørger Ø90 for, at stamdata kommer til at gælde fra den rigtige dato.

  Indtast en ny oplysning

  Når man skal indtaste en ny supplerende oplysning, er arbejdsgangen:

  • Flyt radioknappen til ”Vis alle”
  • Find den linje der skal rettes
  • Skriv den ønskede oplysning i feltet

  Hvis man fortryder en foretaget indtastning, kan man slette oplysningen igen med [Ctrl + Delete].

  Specielt for dialogen ”Produktionsoplysninger drift” og billeder med de samme oplysninger I denne dialog er der mange oplysninger, og i stedet for at finde den rigtige linje, er der her mulighed for at anvende funktionen ”Ny” [Ctrl + Y]. Når man bruger den, viser Ø90 en tom linie til at skrive i. Man skal både udfylde referencenummmer og selve oplysningen samt eventuel produktionsgren og sted. 

  Hvis man ikke ændrer i valglinjen, vil denne dialog kun vise de oplysninger, der findes på ejendommen, og ikke alle de tomme linjer. Hvis man foretrækker at finde den linje man skal indtaste i, frem for selv at indtaste referencenummer, skal man flytte radioknappen i valglinjen til ”vis alle”.

  Ny kan også bruges i nogle af opgørelsesbillederne, men ikke i alle. 

  Ret en oplysning

  Når man skal rette en supplerende oplysning, skal man gøre som ved indtastning af ny oplysning. Her skal man blot skrive den ønskede værdi oveni den, der står i forvejen.

  Hvis man fortryder en foretaget rettelse, skal man indtaste den gamle oplysning igen.

  Faste oplysninger

  Hvis man retter en fast oplysning, bliver den oplysning, der gjaldt i forvejen ”stoppet”. Det betyder at

  • den gamle oplysning gælder for perioder, der slutter før ultimodagen i den periode, man har rettet i.
  • den nye oplysning gælder for den periode, man har rettet og for perioder, der slutter senere.

  ”Gamle” faste oplysninger

  Hvis man vil rette en fast oplysning for en gammel periode, skal man være opmærksom på dette:
   
  Hvis der er indtastet en oplysning for en senere periode, vil rettelsen ikke få indflydelse på denne senere periode. Ø90 vil advare, hvis det er tilfældet og vise hvor længe den nye rettelse kommer til at gælde, og hvad oplysningen er derefter. Man får lejlighed til at fortryde rettelsen.

  Eksempel

  Der er lavet regnskab for 2001, 2002 og 2003. En fast oplysning er angivet som 100 % i 2001 og 80 % i 2002.
   Hvis man retter til 90 % i 2001, vil de 90 % kun komme til at gælde for 2001.
   Hvis man også ønsker at de 90 % også skal gælde for 2002, skal man vælge den opgave der ligger i 2002 (via opgavevalg og -oversigt), og også rette oplysningen for dette år.

  Hvis oplysningen ikke er rettet for senere perioder, vil den rettelse, man indtaster også komme til at gælde for alle senere perioder.

  Eksempel

  Der er lavet regnskab for 2001, 2002 og 2003. En fast oplysning er angivet som 100 % i 2001 og ikke rettet siden.
   Hvis man retter til 90 % i 2001, vil de 90 % komme til at gælde for alle 3 år. 
   Hvis man ønsker at rettelsen kun skal gælde for 2001, skal man bagefter vælge den opgave, der ligger i 2002 (via opgavevalg og –oversigt), og rette oplysningen for dette år til 100 %.

  Slet en oplysning

  Når man vil slette en supplerende oplysning, skal man:

  • Finde den linje der skal slettes
  • Slette med [Ctrl + Delete]

  Hvis man fortryder en foretaget sletning skal man indtaste den gamle oplysning igen.
   
  Find en bestemt oplysning

  Hvis man skal rette en supplerende oplysning, og ikke allerede står i et billede eller en dialog, hvor oplysningen er, anbefales:
   
   Hvis oplysningen vedrører et bestemt opgørelsesemne, så vælg billedet med dette emne. Eksempler:
   Antal årskøer: Vælg billedet kvæg – stambesætning.
   Selvangivelse af tab aktier: Vælg billedet aktier.
   
   Hvis der er tale om stamdata til skatteberegning eller til valg af opgaver, så vælg billede stamdata.
   
   Hvis oplysningen ikke vedrører et bestemt opgørelsesemne og heller ikke findes i billedet stamdata, skal den findes i en af dialogerne under funktionerne ”Stamdata”, ”Periodens data” og ”Sidste års tal”. Der anbefales denne arbejdsgang:

  • Vælge den rigtige dialog via menuerne
  • Vælge den rigtige opgave, hvis det er en dialog med flere områder
  • Vælge den rigtige periode, hvis det er en dialog med flere perioder
  • Vælge det rigtige sted, hvis sted er relevant

  Vælg opgave, sted og periode i dialogen

  Vælg opgave

  I nogle dialoger er oplysningerne grupperet efter opgave. Man kan skifte mellem opgaverne i drop-down listen i valglinjen. Det gælder for eksempel ”stamdata – Beregninger og udskrifter”, der indeholder opgaverne: Beregninger, Skattemæssige beregninger, Datahåndtering og Udskrifter.

  Vælg sted

  Hvis man skal indtaste oplysninger på forskellige steder, skal man gøre det for et sted ad gangen. Sted vælges i dialogens valglinje, ved at indtaste det ønskede sted. Vis muligheder [F4] kan anvendes.

  Vælg periode

  I de dialoger hvor oplysningerne for flere år er relevante, kan man vælge periode i valglinjen. Det gælder for eksempel mange af dialogerne i menuen ”sidste års tal”.

  Er denne vejledning nyttig?