SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Tilgodehavender i andelsselskab, der er kapitalinteresse

  Tilgodehavender i et andelsselskab, der er en kapitalinteresse, skal placeres på en konto, som indgår under Tilgodehavender hos kapitalinteresser.

  Indhold

  Tilgodehavender i et andelsselskab, der er en kapitalinteresse, skal placeres på en konto, der indgår under Tilgodehavender hos kapitalinteresser 2188 8x. 

  Tilsvarende gælder for gæld til et andelsselskab, der er en kapitalinteresse, men vi retter her ikke dataoverførsel på landsniveau før den pågældende andels virksomhed jf. vedtægterne altid er at betragte som en kapitalinteresse, når en landmand handler med den. Her må I indtil videre tilrette på ejendomsniveau, hvis I mener det, dvs. indtil virksomheden er blevet blåstemplet som en kapitalinteresse på landsniveau.

  Vi har oprettet følgende konti på landskontoplan 1:

   

  Nogle af kontiene er fri, dvs. indtil vi måtte bruge dem i Dataoverførsel på landsniveau.

   

  Mellemregningskontoen til Arla er 2188 80.
  Mellemregningskontoen til Danish Cown er 2188 82.

  Bemærk, at kapitalafkastordning og VS-ordning på 2188 80-99 bliver behandlet lige som 2198. I kapitalafkastordning betyder det at kontiene 2188 80-99 med varetilgodehavende/gæld bliver medregnet i varelager uanset om modparten er en kapitalinteresse eller ej.

  Samtidigt med, at dataoverførsel er tilpasset for mejeri (Arla) og slagteri (Danish Crown), er konto 2188 80-89 knyttet til billedet varetilgodehavender og 2188 90-99 knyttet til varegæld, så de vises i momsrækkefølgen og i samme billede som de tidligere blev vist i, da posterne var bogført på konti under varetilgodehavender og varegæld.

  Kontroller i regnskaber:
  I billede varetilgodehavender er der lavet 4 fejlkontroller, som gennemføres både for skat og drift:

  I årsrapporterne skal I huske, at kapitalinteressen primo ikke placeres under tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser, men ultimo skal placeres under tilgodehavender fra kapitalinteresser.

  Control

  De to gamle mellemregningskonti til Arla og Danish Crown er aktiveret i Control modulet, så I kan rette, hvis der er en saldo ultimo september 2021 på de gamle konti.

  Hvis man leverer mælk til Arla, skal primo saldo på konto 2198 02 ”Mejeri” flyttes til konto 2188 80 ”Mejeri (varela.kap.afk.)”

  Hvis man leverer til Danish Crown, skal primo saldo på konto 2198 30 ”Slagteri” flyttes til konto 2188 82 ”Slagteri (varela.kap.afk.)”

  Er denne vejledning nyttig?