SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udenlandsk indkomst

  I Ø90 kan du få udenlandsk indkomst placeret rigtigt i regnskaberne og samtidig holde den ude af selvangivelsen

  Der er mulighed for korrekt skatteberegning, hvis du selv beregner og indtaster lempelse.

  Bogføring

  Ret kontoteksten på ejendomsniveau og brug disse kontonumre i den løbende bogføring:

  82xx

  Resultat før renter

  5395 60

  Renteindtægt mv. udenlandsk virksomhed

  5695 60

  Renteudgift mv. udenlandsk virksomhed

  5100 90-99

  Lønindtægt fra udlandet

  5104 90-99

  Lønindtægt fra udlandet, ægtefælle

  7204 90-94

  Udenlandsk skat med creditlempelse

  7204 95-99

  Udenlandsk skat

  7206 90-94

  Udenlandsk skat creditlempelse, ægtef.

  7206 95-99

  Udenlandsk skat, ægtefælle

  Resultat

  Vi anbefaler, at du bruger 82xx til at specificere den udenlandske virksomhed. Du kan for eksempel bruge kontonumrene (hvis du bruger intervallet 8200-8209):
  8201 xx Overskud/underskud
  8207 xx Afskrivninger

  Af hensyn til årsrapport, der ikke tager hensyn til fortegn på fortegn på rentekonti skal du dele kapitalindkomsten i renteindtægt mv. og renteudgift mv. - selv om der kun er ét felt på selvangivelsen.

  Skat

  Hvis du ikke ved, om det er creditlempelse, når du bogfører, skal du bruge konto 7204 95-99 eller 7206 95-99. Hvis du ønsker at specificere, om skatten er indeholdt eller betalt, kan du lave ejendomstekster indenfor intervallet.

  Opgørelse

  Resultat

  I kontering af prisgrupper skal du vælge en modkonto skat i intervallet 5000 61-68 eller 5001 61-68, som ikke bliver medregnet på den danske selvangivelse. Kontonumrene bliver placeret som tilknyttet virksomhed i skatteregnskabet.

  Modkonto drift skal være i intervallet 5000 91-98 eller 5001 91-98, for at blive placeret samme sted.

  Selvangivelse mv.

  Selvangivelse

  Disse konti bliver ikke medregnet på den danske selvangivelse i Ø90, men skrives i 3 felter fra de udenlandske selvangivelser (feltnumre 2017)
  296    Over-/underskud af virksomhed
  297    Nettorenteindtægt af udenlandsk virksomhed
  404    Lønindkomst inklusive personalegoder før fradrag af AM-bidrag og skat

  I øjeblikket (2017) kan den udenlandske selvangivelse ikke overføres med SA-Pro.

  Tast den udenlandske indkomst i TastSelv før du overfører selvangivelsen, ellers får du en årsopgørelse uden den udenlandske indkomst.

  Supplerende regnskabsoplysninger

  Alle tilknyttede virksomheder behandles ens. Du kan vælge om de skal med på selvangivelsen eller på et særskilt skema. Hvis de skal med på selvangivelsen, skal du ikke gøre noget.

  Hvis den tilknyttede virksomheder skal på særskilt skema skal du:

  • Specificere resultatet på 8101-8209, og have balanceposterne i 19xx
  • Rette stamdata

  Skatteberegning 

  Skatteberegning med udlandslempelse

  Hvis du indtaster udlandslempelse beregner Ø90 rest- og overskydende skat som sædvanlig.

  • Hvis du vil forklare lempelsen, kan du tilføje en bemærkning i skatteberegningen.
  • Hvis lempelsen skal være 0, skal du skrive ja til dette, for at få beregnet rest- og overskydende skat.

  Credit lempelse

  • Konter den udenlandske skat, som svarer til creditlempelsen på konto 7204 eller 7206 specifikationskonto 90-94.
  • Hvis den betalte udenlandske skat er større, skal du kontere det overskydende på konto 7204 eller 7206 specifikationskonto 95-99.

  Exemption lempelse

  • Konter den udenlandske skat på konto 7204 eller 7206 specifikationskonto 95-99.
  • Angiv lempelsen på supplerende oplysning i billedet skatter. 

  I billede Skatter, kan du angive exemptionlempelse som supplerende oplysning

  Hvis lempelsen er 0, skal du skrive ja til dette.

  Skatteberegning uden udlandslempelse

  Hvis du ikke har tastet en lempelse, viser Ø90 kun de dele af skatteberegningen, der er "rigtige" på trods af den manglende lempelse:

  • Summen af skatter bliver vist som "Beregnet skat før udlandslempelse".
  • Linjerne med Rest eller Overskydende skat bliver ikke vist.
  • I indkomstopgørelsen bliver den summariske skatteberegning heller ikke vist.

  Du skal selv fravælge opdatering af rest- og overskydende skat. Der er kontroludfald, som minder om dette.

  Hensyn til årsrapport

  Hvis du ikke laver årsrapport, kan du godt undlade lempelsen.

  Hvis du laver årsrapport anbefaler vi, at du altid indtaster lempelse - eventuelt med et skønnet beløb. Hvis du ikke indtaster en lempelse kommer årets skat til at bestå af dansk skat (af både dansk og udenlandsk indkomst) + den betalte udenlandske skat.

  Hvis du skønner lempelsen, kan du skrive det i teksten:

  Både tekst og beløb kan rettes i billedet Skatter

  Skat i årsrapport

  Skatten i årsrapport vil bestå af den betalte danske og udenlandske skat. Hvis rest- og overskydende skat konteres vil den også indgå. Hvis du ikke beregner lempelsen, men forventer en rest- eller overskydende skat, der er væsentlig, bør du alligevel indtaste en skønnet lempelse.

  Eksempel på skat i årsrapport, med og uden lempelse og opdatering:

   

  Korrekt

  lempelse

  Uden

  lempelse

   

  Uden lempelse

  Uden opdatering

  Beregnet skat før lempelse

  300.000

  300.000

  300.000

  Udlandslempelse

  -97.000

  0

  0

  Beregnet skat jf SKAT

  203.000

  300.000

  300.000

         

  Betalt dansk skat

  150.000

  150.000

  150.000

  Restskat i Ø90

  53.000

  150.000

  0

         

  Betalt udenlandsk skat

  80.000

  80.000

  80.000

         

  Årets skat

  283.000

  380.000

  230.000

  Uden lempelse
  Forskellen vil blive bogført året efter som regulering af tidligere års skat, fordi SKAT's opkrævning kun er 53.000, men der står 150.000 i balancen, hvis lempelsen ikke er indtastet.

  Kontroller 

  For at forebygge fejl er der en række kontroller, der ikke kan fravælges, men som du er nødt til at acceptere.

  1. For hver konto, der ikke medregnes på den danske selvangivelse (i opgørelsesbilledet).
  2. Der er udenlandsk indkomst men ingen udenlandsk lempelse / eller omvendt (i billedet skatter).
  3. Overvej at fravælge opdatering af rest- og overskydende skat, fordi lempelse mangler (i billedet skatter).
  4. Skatteberegning kan være forkert fordi der er modregnet underskud (i regnskabet).

  Er denne vejledning nyttig?