SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udlæs data

  Med 'Udlæs data' kan posteringer udlæses fra Ø90

  Fra Ø90 er der mulighed for at eksportere data til bearbejdning i andre systemer. Alle posteringstyper og supplerende oplysninger fra ejendomsniveau kan udlæses med saldo pr. konto i en kommasepareret fil med valgfrie separatortegn.

  Billedet giver dig mulighed for at udlæse forskellige datatyper fra Ø90 enten via mail eller til en fil på pc.
  For kasseposteringers vedkommende kan enkeltposteringer udlæses, ellers er der tale om sum pr. konto.

   

  Oversigt over billeder og dialoger til brug for udlæs data og til opsætning af Udlæs data

  Udlæs data

  Arbejdsgang ved udlæs data.

  1. Vælg ejendom som skal have udlæst data
  2. Fra Menu vælges Administration > Udlæs data [Alt] + [M] + [M]+ [U]
  3. Kontroller periode og kontointerval i billedet
  4. Udlæs data, vælg udlæs til PC ([Alt] + [F] + [P]) eller vælg udlæs til mail ([Alt] + [F] + [U] 

  Fra Ø90 kan forskellige datatyper udlæses til andre systemer. Data udlæses til en fil, som kan indlæses i andre systemer. Formålet er at data kan anvendes til diverse analyseformål mv.

  Fra billedet Udlæs data er der direkte adgang til at opsætte indholdet i udlæsningen:

  • Valg af datatyper (med forslag på Lands- og kredsniveau)

  Opsætning af feltseparatorer mv. foretages fra Opsætning udlæs data.

  • Hvilke data kan udlæses fra Ø90?
  • Kasse posteringer, enkeltposteringer uden om-, rettelses- og interne posteringer
  • Kasse posteringer, omposteringer
  • Kasse posteringer, rettelsesposteringer
  • Kasse posteringer, interne posteringer
  • Efterposteringer
  • Statusposteringer
  • Status primo
  • Interne posteringer
  • Supplerende oplysninger (svarende til hver udskrift type, afhængig af bestillingsnummer)

  Indhold i billedet

  Billedets øverste del styrer, hvad der skal udlæses, og den nederste del af billedet benyttes til at markere hvile data der skal udlæses.

  Udlæsskabelon

  Mulige skabeloner vises med F4 Vis muligheder.
  Ejendommens seneste valg vises i billedet. 

  Eksportfilter

  Mulige filtre vises med F4 Vis muligheder.
  Ejendommens seneste valg vises i billedet. 

  Udlæs Periode

  Perioden vises altid ud fra opgavevalg. Perioden kan ændres i billedet.

  Status primo: Når status primo vælges, så er det primoposteringer i forhold til perioden i billedet der udlæses. Dato på posteringerne er ultimo fra bestillingsperioden.

  Kontointerval

  Kontointerval har kun betydning for udlæsning af kassedata.

  Niveau

  I feltet vises hvilket niveau det pågældende filter er oprettet på.

  Regnskabstype

  Valg mellem Drift, Skat og Fælles posteringer.
  Interne posteringer kan kun udlæses hvis regnskabskode er Drift eller Fælles.
  Hvis regnskabstype er Skat, kan kasseregistrering interne posteringer og Interne posteringer ikke udlæses.

  Specifikation

  Valget har kun betydning for udlæsning af kasseposteringer. Alle andre posteringer summeres til en sum pr. konto.

  Specifikation: Alle posteringer udlæses. Det betyder, at posteringstekst bliver udlæst. For nærmere indhold i posteringerne, se afsnit 7 nedenfor.

  Sum. Summering foretages til en postering pr. 14. cifret konto, dvs. der summeres hvis der er samme konto, samme virksomhedskode, personkode, stedkode, produktionsgrenskode.
  Kasseposteringer summeres for perioden og dato sættes lig med ultimodato i bestillingsperioden 

  Kasseregistrering

  Posteringer kan kun udlæses når perioden er Tjekket. Det betyder, at perioder med posteringer uden kontonummer ikke kan udlæses.

  Der bliver beregnet en postering svarende til posteringen på betalingsarten, dvs. en postering med betalingsartskonto tilknyttet, og med modsat fortegn på kvantum og beløb.

  Posteringer med momskode får beregnet en momspostering. Den valgte momskonto afhænger af momskoden.

  Eksempel: Kasseregistrering med momskode:

  Kassepostering i Ø90

  Dato

  Tekst

  Kvt1

  Kvt2

  Beløb

  Moms-kode

  Kontonr

  Bet.art

  10-02-07

  Txt

  10

  11

  125

  1

  3300

  2

  Bliver udlæst som:

  Dato

  Tekst

  Kvt 1

  Kvt 2

  Beløb

  Bilag

  Ref

  Kontonr

  Note

  10-02-07

  Txt

  10

  11

  100

     

  3300 00

   

  10-02-07

  Txt

  -10

  -11

  -100

     

  2600 00

  1

  10-02-07

  Txt

     

  25

     

  8401 10

  2

  10-02-07

  Txt

     

  -25

     

  2600 00

  3

  Note:

  1. Kontonummer findes ud fra den konto som er tilknyttet betalingsarten ultimo måneden. Nettobeløb konteres på denne konto
  2. Momsbeløb fra Ø90 posteringen bliver konteret direkte til momskonto
  3. Momsbeløbet modkonteres på den konto som betalingsarten er tilknyttet.

  Efterposteringer

  Efterposteringer udlæses for den valgte periode.

  Hvis der findes efterposteringer med momskode, så beregnes en momspostering på momskonto (uden kvantum).

  Specielt for automatisk beregnede momsposteringer:
  Når der udlæses efterposteringer og statusposteringer fra Ø90, så bliver automatisk beregnede efterposteriger og statusposteringer vedr. moms ikke udtrukket. Det skyldes, at de automatiske status- og efterposteringer modsvarer de posteringer, som bliver lavet vedr. moms i selve udlæsningen af kassedata. 

  Statusposteringer

  Statusposteringer udlæses for den valgte periode (ultimostatus). Indeholder også rettelsesposteringer.

  Hvis der findes statusposteringer med momskode, så beregnes en momspostering på momskonto (uden kvantum).

  Specielt for automatisk beregnede momsposteringer:
  Når der udlæses efterposteringer og statusposteringer fra Ø90, så bliver automatisk beregnede efterposteriger og statusposteringer vedr. moms ikke udtrukket. Det skyldes, at de automatiske status- og efterposteringer modsvarer de posteringer, som bliver lavet vedr. moms i selve udlæsningen af kassedata.

  Status primo

  Primo status udlæses som primodato i den valgte periode.

  Bemærk: Dato i den udlæste fil er ultimostatus fra bestillingsperioden.
  Der udlæses også rettelsesposteringer.

  Interne posteringer

  Interne posteringer med dato inden for bestillingsperioden udlæses.

  Supplerende oplysninger

  Supplerende oplysninger, som er gældende for udlæsningsperioden (dvs. på ultimodagen), bliver udlæst.

  Bemærk: Periodens oplysninger udlæses med den aktuelle primo og slutværdi, det betyder, at dato kan ligge uden for bestillingsperioden. Fx vises til-dato som 31.12.9999 og betyder at oplysningen gælder uendeligt.

  Er denne vejledning nyttig?