SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udlæs data - Fejl og fejlfinding

  Beskrivelse af billede Udlæs data

  I dette afsnit er årsagen til forskellige fejl beskrevet ved udlæs data

  Billede Udlæs data

  507.001 Der skal vælges GEM eller FORTRYD før billedet forlades, eller der udlæses.
  Der er lavet ændringer i billedet, som skal opdateres. Ellers vælg Fortryd.

  507.002 Mail sendt til mailadresse xx, filnavn xx
  Kvittering for at der er afsendt en mail med vedlagt fil fra Ø90.

  507.003 Filnavn: xx er gemt
  Kvittering for at der er gemt en fil på pc. Bemærk filnavnet/stien kan være lang. Sæt evt. musen på teksten, og der vises lidt mere af tekststrengen.

  507.060 Brugertype xx må ikke slette på dette niveau.
  Du forsøger at slette et filter eller en skabelon, som du ikke har rettigheder til at slette.

  507-101 Tildato skal være større end eller lig fratatoen.
  Aflusning af dato i bestillingen

  507-102 Perioden må ikke være mere end 12 måneder.
  Data kan kun udlæses for op til en 12 måneders periode. Hvis længere periode ønskes udlæst, må der udlæses af flere gange.

  507-103 Tilkontoen skal være større end eller lig frakontoen.

  507-104 Kontointervallet mangler at blive udfyldt.
  Anvendes kun ved udlæsning af kasseposteringer eller statusposteringer.

  507-105 Interne posteringer kan ikke tilvælges sammen med skat.
  Skift regnskabskode til Drift, og udlæs igen.

  507-106 Udlæsskabelon må ikke findes i forvejen på samme niveau og kreds/ejendom.
  Når udlæs skabelon gemmes, skal der anvendes et andet navn, end det der findes i forvejen. Hvis du vil lave rettelser til et allerede eksisterende, så skal den gamle skabelon slettes først.

  507-107 Der skal vælges et eksportfilter.
  Udlæsning kan ikke foretages før der er gemt et eksportfilter, som kan anvendes.

  507-108 Det valgte eksportfilter indeholder ikke xx
  Hvis der mangler en opsætning af dataformater til en posteringstype. 

  507-109 Mailadresse findes ikke.
  Kontroller om der er tilknyttet en mailadresse til din brugertype.

  507-111 Der er ingen datatyper tilvalgt.
  Der er valgt udlæsning, men der er ikke valgt, hvilke data der skal udlæses.

  507-112 Der er ingen data der matcher bestillingen.
  Udskrives hvis perioden er tom, eller der på anden måde ikke findes posteringer af den valgte type i bestillingsperioden.

  507-113 Kassedata kan ikke udlæses, perioden er ikke afstemt.
  Kasseposteringer kan kun udlæses, når perioden er afstemt og tjekket.

  507-114 Kassedata kan ikke udlæses, perioden er ikke tjekket
  Kasseposteringer kan kun udlæses, når perioden er afstemt og tjekket.

  507-116 Brugertype xx må ikke slette på dette niveau
  Brugertypen har ikke rettigheder til at slette det pågældende filter/skabelon.

  507-117 Udlæsskabelonnavn skal udfyldes.

  507-118 Du må ikke kopiere opad. Kun nedad. Dvs. du kan ikke gemme på det valgte niveau

  507-119 Eksportfilter findes ikke.

  507-120 Der kan kun vælges EN udskrift af henholdsvis driftsregnskab og skatteregnskab i samme bestilling.
  Når supplerende oplysninger udlæses er det kun muligt at bestille 1 af 5xx og 1 af 6xx gruppen af udskrifter

  Opsætning af udlæs data

  507.201 Feltseperator skal udfyldes.
  Der mangler feltseparatorer, fx til enkelte datatyper. Der skal udfyles for alle datatyper i det pågældende
  udlæs skabelon.

  507.202 Eksportfilternavn skal udfyldes.

  507.203 Der må ikke være anvendt samme tegn til feltseparator, decimalseparator, tusindtalsseparator eller citationstegn tekst indenfor datatypen.

  507.204 Eksportfilternavn må ikke findes i forvejen på samme niveau og
  kreds / ejendom.

  507.207 Decimalseparator skal udfyldes.

  507.210 Du må ikke kopiere opad. Kun nedad. Dvs. du kan ikke gemme på det valgte niveau.

  507.050 Husk at anvende Fortryd eller GEM før billedet forlades.
  Der er foretaget ændringer i billedet, fortryd for at forlade billedet.

  Er denne vejledning nyttig?