SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udskrifter – Bemærkningsafsnit 80

  "Bemærkningsafsnit, udskrifter "

  Afsnittet er beregnet til kontorets brug, men man kan godt tilvælge en note til landmandens udgave af regnskabet, hvis man f.eks. vil vise, hvilket udgangspunkt/anskaffel­sespris man har for en senere avanceberegning. 

  Hovedreglen er, at afsnit 80 er til kontorets interne notater.

  Afsnit 80 benyttes til oversigter over diverse forhold på kunden. f.eks. (løbende bogføring, ejendomsavance, afskrivninger biler, straksfradrag).

  SEGES anbefaler, for at få størst muligt udbytte af afsnittet, at det skal/bør have en fast disponering.

  Begrundelsen er, at bestemte oplysninger så altid står det samme sted i afsnittet. Det vil også lette arbejdet, hvis et regnskab flyttes til en anden assistent/DLBR-virksomhed.

  Alle oplysninger kan lægges ind løbende, efterhånden som oplysningerne er til rådighed.

  Afsnit 80 er tilvalgt i kontorets udgave af skatteregnskabet. 

  Følgende noter er oprettet på landsniveau:


  Hvis Kredsen ønsker en fast disposition for noterne, så bør de oprettes på kreds – se vedhæftede eksempel. Krav til indhold i de enkelte noter fastsættes også på kredsniveau.

  Vær opmærksom på, hvis man skifter regnskabstype - f.eks. fra skatteopgørelse (600) til skattebilag (601) - så skal afsnit 80 kopieres.

  Eksempel på skabelon (udarbejdet i forbindelse med Best Practise til Ø90 af DLBR i 2007) er vedhæftet nedenfor:


  Vedhæftning

  image001 (19).png

  skabelon til afsnit 80.pdf 

  Er denne vejledning nyttig?