SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udskrifter – Styring af billeder og logo

  Der er en række muligheder for at styre udskrifternes billeder og logoer.

  Styring af billeder og logo på udskrifter

  Der er en række muligheder for at styre udskrifternes billeder og logoer.

  Opbygning af forsiden 
  Forsiden består af 3 elementer, som kan tilpasses:


  Billede 1, Kredslogo og Kredsadresse

  Nedenfor er beskrevet, hvordan I kan tilpasse billeder og logo. Alle valgene gælder for både regnskaber og økonomistyring.

  Billeder til udskrifterne

  Der er 3 mulige billeder i udskrifterne. Billederne bliver alle vist i størrelsen 11 cm i højden og 17 cm i bredden. De tre billeder vises på følgende sider:

            Billede 1 = Forside
            Billede 2 = Side 2
            Billede 3 = Forside internt regnskab (kun i Årsrapport)

  Hvis der er valgt egne billeder på ejendommen, så vil det altid undertrykke standardbillederne.

  Kredsstyring af standardbilleder og kredsbillede
  På ”Kredsoplysninger, Normtal fælles” billede KNF (i CICS) kan I vælge hvilket standardbillede, der skal vises, eller om der i stedet skal vises et billede, som er uploadet til ”Logo” på kredsen. Når I har valgt et kredsbillede, så undertrykker det valget af standardbillede på forsiden.

  Oplysningerne vises og rettes i Ø90 på kredsniveau under menupunktet: Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter, hvor du flytter radioknappen til ”Kreds”. I dialogen vælges opgaven ”Udskrifter”, for at få vist oplysningerne. [Alt + F + M + B], [Alt + P] + U (eller pil ned til opgaven ”Udskrifter”).


  I opgaven ”Udskrifter” kan du vælge hvilket sæt af standardbilleder, der skal bruges default på kredsens udskrifter.
  Standardbillederne er nogle sæt af billeder, der ligger på landsniveau. På kredsniveau kan I styre, hvilke standardbilleder og/eller kredsbillede der vises. Det er kun på forsiden (billede 1), der kan være et kredslogo. 
  Hvis man vælger standardbilleder = 0 og valg af kredsbillede = 0, så vil de 3 mulige billeder være blanke, med mindre der er indlæst ejendomsbilleder. Valget af standardbillede og kredsbillede kan kun tilrettes på kredsniveau, men man kan fortsat på hver enkelt ejendom vælge sine egne billeder.

  De mulige standardbilleder
  Der kan vælges mellem forskellige standardbilleder med tilhørende grafik til side 2 og intern forside. Der er mulighed for at vælge følgende standardbilleder med tilhørende grafik:


  Ejendommens valg af billeder 

  På ejendommens stamdata kan man vælge, om de 3 billeder skal være

  -1 = blank (hverken standard- eller kredsbillede)
  0 standardbillede/kredsbillede (ejendomsbillede vises ikke)
  1-9 = eventuelt ejendomsbillede skal vises (1-9).

  Hvis der er valgt ejendomsbillede, og der ikke findes noget, så vises standard- eller kredsbillede. Valget for de 3 billeder kan rettes i dialogen Stamdata – beregninger og udskrifter [Alt + F + M + B].

  Indlæsning af billeder / logoer

  Billeder hentes ind i Ø90 i dialogen ”Indlæs Logo” Menu > Administration > Indlæs logo [Alt] + [M] + [M] + [N]. Dialogen er den eneste mulighed for at hente billeder ind i Ø90 og gemme dem. Det vil derfor altid være de samme billeder uanset hvem, der bestiller en udskrift. 
   
  Den samme dialog bruges af kredsansvarlige til at hente kredslogo.

  Kredsens styring af logoer

  Kredslogo på forsiden er 10 cm bredt og 1,5 cm højt. Hvis jeres logo er smallere, så kan man via f.eks. Paint redigere, så der er en hvid side. 

  Kredsadresse

  Under kredslogo udskrives kredsadressen. I skal tilføje kredsadressen i 'Stamdata - beregninger og udskrifter' under 'Udskrifter' eller fravælge kredsadressen ved at skrive Nej til oplysningen. Der er mulighed for forskellige kredsadresser svarende til muligheden for 7 forskellige kredslogoer:

  Der er i kredsbilledet mulighed for at styre de samme oplysninger som på ejendomsniveau.
  Derudover kan du styre, hvilket indlæst logo du ønsker at benytte default. Det logo du vælger, vil blive brugt i alle udskrifternes forsider. Der er dog mulighed for at tilknytte en forsendelsesadresse til et af de andre kredslogoer. 
   
  I eksemplet ovenfor vil alle ejendomme med forsendelsesadresse 10 bruge kredslogo 3 og alle ejendomme med forsendelsesadresse 20 bruge kredslogo 4.

  Udskrifter uden logo?

  Hvis ikke man ønsker noget logo på nogle ejendomme, så kan man tilknytte dem til en forsendelsesadresse samtidig med, at man tilknytter et tomt kredslogo. Hvis man bruger eksemplet ovenfor og tilknytter forsendelsesadresse 30 til kredslogo 7, men lader kredslogo 7 forblive tomt, så vil der ikke blive udskrevet noget kredslogo.

  Eksempel på ejendom med forsendelsesadresse = 30
   
  Logo 7 er tomt

  Side 2 til ejendomsbeskrivelse mv. 
  Øverst på side 2 vises billede 2, hvis der er valgt et. Indholdet under billedet er forskelligt afhængigt af, om det er skatteregnskab eller Årsrapport.

  Skatteregnskab 
  På side 2 i skatteregnskaberne udskrives der oplysninger om ejer og ægtefælle under indholdsfortegnelsen i stedet for billedet.


  Årsrapport
  I Årsrapporten kan der skrives en ejendomsbemærkning omkring ejendommens forhold eller en generel beskrivelse af ejendommen.


  Forside internt regnskab 
  På forsiden til Internt regnskab vises der øverst Billede 3, som kan være default grafik eller ejendommens billede.

  Internt regnskab har som hidtil sin egen indholdsfortegnelse:


  Når Internt regnskab bestilles alene (ny valgmulighed i bestillingsbilledet), så vises den almindelige forside først og derefter forsiden til Internt regnskab med den tilhørende indholdsfortegnelse.

  Ekstra forside til rudekuvert 
  Det er muligt på kreds- og ejendomsniveau at vælge en ekstra forside, hvor adressefeltet passer til en rudekuvert. Når du vælger den, vil forsiden altid udskrives, og du skal være opmærksom på, at siden tæller som en ekstra side, når du ser udskriften på skærm.

   

  Er denne vejledning nyttig?