SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Værdipapirer – Skattemæssig behandling af gevinst og tab på kontrakter

  Skattemæssig behandling af gevinst og tab på kontrakter

  Tab der udnyttes ved modregning i gevinst på aktier

  Selvangivelsen er udformet, så man skal selvangive ultimo før modregning. Samtidig skal man angive, om modregning ønskes i henholdsvis egne og ægtefælles indkomster ved hjælp af en talkode.

  Koden indtastes på linjen "Modregning af tab fra a.b. finans. kontrakter" i opgavevalg > Funktioner > Periodens data > Selvangivelse.

  0 eller blank = modregnes ikke
  1 = modregnes i egne gevinster
  2 = modregnes i egne og ægtefællens gevinster

  Du skal derfor lave et notat om, at tab er modregnet i aktiegevinst og efterpostere næste år.

  • Lav notatet på kontoen med det det udskudte tab
  • Brug for eksempel 7902 eller 7903 Ændringer til henlæggelser mv. til efterpostering året efter.

  Bemærk: Skatteberegningen i Ø90 er for høj i dette tilfælde, fordi Ø90 beregner skat af den selvangivne aktieindkomst, der jo er før modregning.

  Tab der ikke kan udnyttes

  Hvis et tab ikke kan udnyttes på grund af tabsbegrænsning, kan du gemme det på konto 2761 10 Uudnyttet tab finansielle kontrakter.

  Det gør du ved at efterpostere tabet som vanligt, men bruge 2761 1x som modkonto i stedet for 52xx.
  Kontoen vil senere blive behandlet i billedet Henlæggelser, hvor Ø90 beregner ultimo.

  Vær opmærksom på at bruge den rigtige 2761-konto i forhold til selvangivelsen, hvor aktiebaserede kontrakter behandles for sig selv.

  Når tabet skal fratrækkes i senere gevinster

  Når tabet senere skal trækkes fra, efterposteres fra 2761 10 til 527x xx. Vær opmærksom på virksomhedskoden.

  Hvis tabet er privat, og årets gevinst ligger i virksomheden, er du nødt til at lave ekstra posteringer for ikke at påvirke hæverækkefølgen.

  I dette tilfælde skal du lave to efterposteringer:

  2761 10 / 7598 xx med samme virksomhedskode på begge 
  7598 xx / 5279 xx med samme virksomhedskode på begge 

  Ved at rette kontotekst, kan du få en forklaring på modregningen i note 525, hvor konto 7598 vises.

  Nettofortjeneste

  Hold styr på tidligere års nettofortjeneste, så du kan fratrække tab senere.

  Det gøres lettest i et notat eller en bemærkning, som ajourføres hvert år, hvis der er enten tab eller fortjeneste i året.

  Er denne vejledning nyttig?