SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Særlige poster

  Særlige poster skal ikke vises i en særskilt linje i resultatopgørelsen

  Regnskabsmæssigt er der ikke noget, der hedder ekstraordinære indtægter og udgifter, men særlige poster.

  Særlige poster skal ikke vises i en særskilt linje i resultatopgørelsen, men der skal være en særskilt tekstnote, hvor der så er notehenvisning til fra en eller flere linjer i resultatopgørelsen. 

  Er der indtægter/udgifter af særlig karakter, skal de indregnes i regnskabet på normal vis. Derudover, skal der i en særskilt note skrives, at der er særlige poster.

  ALLE særlige poster oplyses i den samme note. Noten ”Særlige poster” skal udskrives, hvor den første gang optræder i regnskabet. Det betyder, at der altid kun kan være en note i regnskabet, der hedder ”særlige poster”.

  I Ø90 er der delvis automatisk styring af, hvor noten med særlige poster skal komme ud.

  Hvad kan være en særlig post?

  Der er ikke nogen bestemte kriterier for, hvornår en regnskabspost kan betragtes som særlig. Det vil være en vurdering fra virksomhed til virksomhed. Vurderingen kan foretages ud fra, om der er en post der efter art eller størrelse, giver større udsving i virksomhedens regnskab end normalt og om den derfor, kan påvirke en 3. parts forståelse af regnskabet. 

  Eksempler på særlige poster kan være:

  • Nedskrivninger på anlægsaktiver
  • Erstatninger

  Hvad skal der stå i noten særlige poster?

  Der skal oplyses beløbets størrelse samt hvilken type indtægt eller omkostning, det er.

  Få aktiveret noten til særlige poster i Ø90 

  For at få noten ud skal du aktivere noten i Afsnit/Noter.
  For at få korrekt notehenvisning i resultatopgørelsen skal du i: 
  Opgavevalg – Funktioner – Stamdata mv. – Beregninger og udskrifter….


  I opgave vælges Udskrifter - og scroll derefter ned til 'Følgende note skal henvise til særlige poster'.

  Her skal du skrive JA ud for alle de noter, der skal henvise til den samme note 'Særlige poster', ellers vil du ikke få den korrekte notehenvisning i resultatopgørelsen.

  Det vil så se sådan ud i resultatopgørelsen (i eksemplet er der ikke brugt note omnummering)


  Er denne vejledning nyttig?