SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Skattemæssige underskud

  Skattemæssige underskud bruges og beregnes i billedet ”Indkomstdisponering og skatteberegning”

  Der er flere forskellige skattemæssige underskud. 

  Underskuddene fra tidligere år kan indtastes, og Ø90 opsamler dem automatisk, så de indgår i de følgende års skatteberegninger med det korrekte beløb.

  Underskudsregler

  De skattemæssige underskud nedsætter skatten senere år, hvor der er en indkomst at trække ned i.


  Forskellige slags underskud

  Negativ skattepligtig indkomst

  Negativ skattepligtig indkomst nedsætter beskatningen af årets skattepligtige indkomst. Den har betydning for sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskatter.

  Negativ personlig indkomst

  Negativ personlig indkomst nedsætter personlig indkomst. Bemærk, at personlig indkomst kun har betydning for beregningen af statsskatter og AM-bidrag.

  Hvis noget af den negative personlige indkomst ikke må medregnes i grundlaget for AM-bidrag, skal man skrive denne del på oplysningen: ”AM-bidr. tast diff. på underskud i skt.mappe”. 

  I skal selv summere negativ personlig af denne type og skrive det samlede beløb. Fx hvis underskuddet i personlig indkomst er opstået på grund af en ratepension. I skattemappen kan man se underskud til såvel skat som AM-bidrag. Det er forskellen, der skal tastes.

  Negativ aktieskat

  Negativ aktieskat er den negative aktieskat, som ikke kan udbetales, men kun modregnes i årets skat.

  Tab børsnoterede / unoterede aktier

  Tab på børsnoterede og unoterede aktier gemmes hver for sig og nedsætter de følgende års aktieindkomst.

  Indtægtsført kvotesaldo (rettigheder mv.)

  Hvis man har indtægtsført negativ saldo vedrørende rettigheder, så kan man modregne denne indtægt i senere tab ved salg af fast ejendom. Ved modregningen får man godskrevet en aconto-skat af den gamle indkomst, der modregnes. Opsummeret indkomst rettes i dialogen med skattemæssige underskud: Funktioner > sidste års tal > Skattemæssige underskud. [Alt] + [F] + [Å] + [K].

  Ajourføring til næste år

  I skal selv ajourføre oplysningen om negativ personlig indkomst, der ikke fratrækkes ved beregning af AM-bidrag. Se ovenfor. 

  De øvrige underskud bliver ajourført automatisk.

  Indtægtsført kvotesaldo (rettigheder mv.)

  Indtægten ajourføres automatisk, hvis man bruger de rette kontonumre til indkomst og modregning:

  5281 00

  Negativ saldo (rettigheder mv.) til indtægt

  7900 36

  Reduktion tab med negativ kvote mv.

  7900 37

  Reduktion tab m. negativ kvote mv. succ.

  Se vejledning til billederne Immaterielle aktiver og Formue: Indtægt, udgift, reguleringer.

  Indtastning eller rettelse af underskud

  Hvis Ø90 ikke har gemt underskud fra sidste år, kan I indtaste dem i primo på kontiene 2786 xx og 2787 xx. 

  Er denne vejledning nyttig?