SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opgørelse – Sammensætning af opgave

  I forbindelse med årsopgørelsen skal der ofte laves både moms-, skat og driftsopgørelse. I dette afsnit gives forslag til, hvordan man ved at udnytte muligheden for at til- og fravælge opgaver på opgavevalg, kan minimere det totale tidsforbrug til at løse opgørelsesopgaverne.

  I forbindelse med årsopgørelsen skal der ofte laves både moms-, skatte- og driftsopgørelse. I dette afsnit gives forslag til, hvordan man, ved at udnytte muligheden for at til- og fravælge opgaver på opgavevalg, kan minimere det totale tidsforbrug til at løse opgørelsesopgaverne.  

  Opgavesammensætningens betydning for arbejdsprocessen

  Når du sammensætter opgaver for en given periode, skal du tage hensyn til jeres arbejdsplanlægning og fordeling på kontoret. Det er især aktuelt ved årsopgørelsen, hvor der typisk skal udarbejdes momsopgørelse, skatte- og årsrapport. Det mindste tidsforbrug totalt set opnås ved at bruge fællesposteringer og lave alle opgaver samtidig, fordi alle posteringer herved kan genbruges, alle tjekmærker sættes samtidig, og alle kontroller ses og rettes samtidig. Imidlertid er det ikke altid muligt, og I skal så overveje, hvordan I vil bruge sammensætningen. Der er blandt andet disse muligheder:

  Moms skal færdiggøres først

  SEGES foreslår, at du anvender denne fremgangsmåde, hvis moms skal udarbejdes først:

  1. Sammensæt opgaven, så den indeholder alt, hvad der skal udarbejdes i perioden
  2. På billede opgavevalg, Under "Hvilke billeder skal vises….", vælges Kun moms
  3. Brug start opgørelse
  4. Behandl hvert billede:
   • Hvis der er kontroller i et billede, som vedrører skat og/eller drift, må du kun acceptere dem,
    hvis accepten også skal gælde skat og drift. Hvis der er kontonummer i billedet, som ikke er
    behandlet i forhold til regnskab, må du ikke tjekke billedet. Anvend Tjek linje
  5. I Tilstande-oversigt kan du se, om alle billeder vedrørende moms nu også er tjekket.
  6. I Opgavevalg fravælges skat og drift, så kun moms er aktiv.
  7. Behandl eventuelle kontroludfald og billeder, som blev sprunget over i nr. 4. (Start opgørelse og Næste)
  8. I opgaveoversigt tjekkes og låses momsopgørelsen, og momsfærdiggørelse tjekkes.

   

  Resultatet vil være, at de billeder, du har tjekket for alle opgaver, ikke skal behandles igen senere. Når du senere passiverer momsopgørelse og aktiverer regnskaberne igen, vil de færdige billeder blive sprunget over i rækkefølgen.

  Opgavesammensætningens betydning for billederne

  Sammensætningen af opgaver sker på opgavevalg. Valget har betydning for: 

  1. Hvilke billeder Ø90 viser. For eksempel er billedet Skattemæssig afskrivning af bygninger ikke relevant for årsrapport, og bliver kun vist, hvis der er et skatteregnskab mellem de aktive opgaver.
  2. Hvilke posteringer der vises. Hvis for eksempel kun moms og skat er aktiv, vises kun posteringer, der er relevante for moms og skat.
  3. Hvilke supplerende oplysninger der vises. For eksempel bliver oplysningerne om kapitalafkastordning kun vist, hvis beskatningsformen er kapitalafkast.
  4. Hvilke kontroller der bliver gennemført. Der bliver kun gennemført kontrol for aktive opgaver.
  5. Hvilke opgaver der bliver sat tjekmærke på. Når du anvender ”tjek”, bliver der sat tjekmærker på alle aktive opgaver 
   - og kun på dem. Det gælder såvel linjetjek som billedtjek, også selv om de posteringer, der kan ses i billedet, eventuelt er fælles for skat og drift.

  Er denne vejledning nyttig?