SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Opgørelse – Indtast sidste års tal ved overgang til Ø90

  Når et regnskab er overtaget fra en anden revisor – udenfor DLBR – kan det være nødvendigt at sætte sammenligningstal ind for sidste år. Her anbefalet arbejdsgang.

  Tast i sidste års tal ved overgang til Ø90

  Når et regnskab er overtaget fra en anden revisor – udenfor DLBR – kan det være nødvendigt at sætte sammenligningstal ind for sidste år.

  Balanceposterne skal indtastes i primo – se oprettelseshæfte

  Resultatopgørelsen skal tastes via sidste års tal-dialogen.

  Sidste års tal er bygget op over en masse sumtal, så det er ikke altid nemt at vide, hvilken post der skal placeres på hvilket ref. nr. for, at det bliver korrekt i udskriften.

  Der findes dog hjælp til ref.nr. i definitionen til årsrapporten.

  Anbefalet arbejdsgang

  Opgør dit regnskab for indeværende år og gå derefter til opgavevalg>funktioner>sidste års tal>regnskaber. Har du behov for at rette i internt regnskab, vælger du blot dette.

  Vælg opgave fx Årsrapport - Resultat

  Vælg dette års tal i periode i dialogen. Ex. 010120-311220

  Tag skærmprint af dialogen eller skriv de ref. nr. ned, som du skal taste i.

  Vælg nu sidste års tal i periode fx 010119-311219

  Tast oplysningerne fra regnskabet fra ekstern revisor.

  Dan en årsrapport og tjek resultatet. Er alle tal der? Er fortegn korrekt osv.?

  Hhvis der mangler noget, så gå tilbage til sidste års tal og tast/ret dette.

  Gør nu det samme ved skattebilag

  Noter i sidste års tal

  Du kan have behov for at få indhold i noterne i sidste års tal – ofte kun hos selskaber.

  Gå til afsnit og noter

  Tilvælg alternativet som hedder ’Subtotal år 0 og -1’ til noten på den udgave, som noten skal være i. så vil Ø90 hente oplysningerne fra sammendraget. Vær OBS på, at dette skal rettes tilbage til næste år.

  I årsrapportens noter kan man få fejl i noter kontra summer sidste år, de steder hvor noten viser forskydning mellem primo og ultimo:

  • Ultimo findes, fordi man har tastet indgående status
  • Primo findes ikke
  • Forskydningen i kontospecifikationer bliver forkert.

  Der kan være tilsvarende problem i skat, men der viser vi ikke forskel i note kontra summer.

  Så er anbefalingen IKKE at bestille med sidste års tal det første år.

  Er denne vejledning nyttig?