SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Produktionsgrensopgørelse - Overførsel til økonomidatabasen

  Produktionsgrensopgørelsen overføres til Økonomidatabasen sammen med årsrapport.

  Produktionsgrensopgørelsen overføres til Økonomidatabasen sammen med årsrapport. 

  Hvilke krav der skal være opfyldt for at I kan overføre regnskabet (få tilskud) er nærmere beskrevet under Landbrugsinfo > Økonomi > Økonomiske Analyser > Økonomidatabasen > Overførsel til Økonomidatabasen.

  Selve overførslen af regnskaber til Økonomidatabasen sker sammen med overførsel af den øvrige årsrapport, når der er sagt ja til produktionsgrensopgørelse i opgavevalg.

  I forbindelse med funktionen "Overfør til ØDB" undersøges det, om alle kontroludfald for regnskabet er accepteret. Er kontroludfaldene ikke accepteret, kommer der en fejlmeddelelse (stop kontrol) som siger, at I ikke kan overføre regnskabet, fordi der er kontroludfald, som ikke er accepteret (opgørelse og færdiggørelse er ikke tjekket).

  Hvis regnskabet tidligere er overført, kommer der en advarselsdialog i forbindelse med bestillingen af en ny overførsel, med følgende indhold: "Regnskabet er overført tidligere, ønsker du at genoverføre regnskabet (J/N) " Hvis I vælger "J" (ja) overføres regnskabet igen.

  Hvornår er et regnskab godkendt af Økonomidatabaserne?

  Som udgangspunkt er et regnskab "forhåndsgodkendt", når alle kontroludfald er rettet/accepteret, det vil sige når I overfører regnskabet til ØDB i billedet "Udskrifter - Oversigt". 

  De overførte regnskaber kontrolleres de efterfølgende uger efter en overførsel og vil derefter være at betragte som endeligt godkendt.

  Der er mulighed for at slette et overført regnskab i Økonomidatabasen, hvis det vurderes at regnskabet er uegnet til statistikformål, eller hvis der ikke findes bemærkninger til de accepterede kontroller. Hvis et regnskab slettes, vil I blive kontaktet.

  Vedrørende bemærkninger til kontroludfald bør I at lave bemærkninger til relevante kontroller, så det kan ses, hvorfor I har accepteret et kontroludfald (fx hvorfor kornprisen er under 60 kr./hkg). Kontakten fra SEGES vil foregå via mail til den kredsansvarlige. Mangler der oplysninger, vil I blive anmodet om at indberette disse og genoverføre regnskabet.

  Hvor kan man se at et regnskab er overført til Økonomidatabasen?

  På den enkelte ejendom vises overførslen til Økonomidatabaserne I dialogen "Opgaveoversigt". Markeringen for overførsel påsættes, når regnskabet er overført.

  I Billedet "Overførsel regnskabsdatabase" kan I få et overblik over alle de regnskaber, der er overført til Økonomidatabasen for jeres kreds. Billedet er placeret under menupunktet "Administration". Alle medarbejdere på en kreds har adgang til billedet "Overførsel regnskabsdatabase".

  SEGES har mulighed for at slette en ejendom. Når der slettes et regnskab, vil I blive kontaktet af SEGES.

  Er denne vejledning nyttig?