SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Små skatteregnskaber i Ø90

  SEGES har i samarbejde med LandboNord arbejdet med mulighederne for at komme godt og hurtigt i gang med at lave små skatteregnskaber i Ø90. Du kan bestille kopi af en standardejendom, for at komme godt i gang.

  Små regnskaber i Ø90

  SEGES har i samarbejde med LandboNord arbejdet med mulighederne for at komme godt og hurtigt i gang med at lave små skatteregnskaber i Ø90. Du kan bestille kopi af en standardejendom, for at komme godt i gang.

  Hvad er små skatteregnskaber?

  Ved små skatteregnskaber forstår vi opgørelser, hvor hovedformålet er at opgøre virksomhedens indkomst og kapitalafkastordning. Moms klares af kunden, og selvangivelsen rettes i TastSelv, hvor du eller kunden skal:

  - indtaste/rette virksomhedens indkomst
  - rette eventuelle virksomhedsbeløb, der er placeret i private felter.

  Der kan findes regnskaber på flere niveauer mellem det lille og det almindelige skatteregnskab, og nogle af disse omtales i de næste afsnit.

  Det opnår du i Ø90

  Baggrunden for arbejdet med konceptet er tilbagemeldinger fra mange DLBR-virksomheder, der udtrykker ønske om at lægge de små regnskaber, som indtil nu er udarbejdet i andre værktøjer - fx regneark, ind i Ø90.

  Fordelene ved at anvende Ø90 til udarbejdelse af små skatteregnskaber i stedet for andre værktøjer er:

  • Høj ”lækkerhedsfaktor” og højt, ensartet kvalitetsniveau i slutprodukterne
  • Kendt værktøj
  • Tidsbesparelse ved opgørelse
  • Maks. 10 siders regnskab som giver hurtigt overblik
  • Benyttelse af standard erklæringer fra Ø90
  • Skatteoptimering integreret
  • Mulighed for elektronisk overførsel af selvangivelse til SKAT.

  Ændring af kundeforhold

  Hvis du har en kunde, som nedtrapper sin virksomhed - for eksempel ved at forpagte virksomheden ud - kan du ændre en eksisterende ejendom til en "lille" ejendom ved at tilpasse kontoplan og udskrift.

  Selv om du stadig skal udarbejde moms for kunden, kan det være en fordel at forenkle, men så skal moms selvfølgelig ikke undertrykkes på kontoplanen.

  SEGES har forsøgt at foreslå en kontoplan, man kan bruge på en lille ejendom.

  Standardejendomme og hjælp til opstart

  For at gøre opsætningen af ejendommen let er der på kredsniveau mulighed for at bestille en standardejendom, hvor alle forvalgene er lavet. Det, der skal tages stilling til, er:

  • Primo status – skal kun udføres en gang
  • Tage stilling til om der anvendes kapitalafkastordning, virksomhedsordning eller personskattelov.

  Vi har 4 typer ejendomme, der kan bestilles:

  1. Almindelig ejendom med drift, status og privat - en generel light-version
  2. Almindelig ejendom med drift, status og privat - en generel light-version ligesom ovenstående dog med byerhverv som fokus
  3. Forpagtningsindtægt – ejendommen er lavet, så der kun er nogle få indtægter og udgifter
  4. VE-anlæg

  Når der bestilles udskrifter, anbefales følgende:

  • Udgave D – Kontorets udgave
  • Udgave E – Kundens udgave

  På disse udgaver er alle til-/fravalg og tilretninger foretaget.

  Til oprettelse er der udarbejdet 2 vejledninger der sikrer den hurtigste arbejdsgang. (PDF vedhæftet)

  Vedhæftet er de konti der er aktuelle at benytte i konteringen. (pdf vedhæftet)

  Ønsker i at få produkterne præsenteret i forbindelse med implementeringen hos jer, er i velkomne til at kontakte SEGES

  Forslag til dagsorden på et præsentationsmøde kan se sådan ud:

  1. Hvad er nyt i dette koncept fremfor det eksisterende skatteregnskab
  2. Prisstruktur for dette kundesegment i Ø90
  3. Præsentation af konceptet
  4. SWOT analyse – hvad får I ud af producere produkterne i Ø90 kontra eksisterende system
  5. Produktdifferentiering/muligheder for mersalg
  6. Fremtidige udbygningsmuligheder i Ø90.


  0018536_Små skatteregnskaber - Opret primo uden års tal.pdf

  0018536_Små skatteregnskaber - Opret primo med sidste års tal.pdf

  Små skatteregnskaber - kontoplan (1).pdf

  Er denne vejledning nyttig?