SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Detaljeret beskrivelse af faglige regler og beregningsprocedurer - reproduktionsnøgletal

  Læs en beskrivelse af, hvordan reproduktionsnøgletallene i DMS beregnes

  Faglige regler og beregningsprocedurer ved beregning af reproduktionsnøgletal i DMS Dyreregistrering

  Dokumentationen er en samlet beskrivelse af, hvordan reproduktionsnøgletallene i DMS beregnes.

  Definitioner

  1. Inseminering

  Følgende hændelser medregnes som en ”inseminering” ved beregning af de enkelte nøgletal:

  Alle insemineringer, undtagen geninsemineringer indenfor 8 dage

  Alle ilægninger

  Løbninger med tyr, hvor indberettet dato for løbestart = dato for løbeslut (løbeperiode = 1 dag)

  2. Løbning

  • Løbning med tyr, hvor der kun er indberettet løbestart eller der er indberettet løbeperiode > 1 dag
  1. Drægtighedsgivende inseminering kælvenr.
  • Seneste inseminering efter kælvning (køer) eller fødsel (kvier), der er efterfulgt af positiv drægtighedsundersøgelse (uden efterfølgende negativ us.) eller kælvning.

  Hvilke dyr medtages i beregningerne:

  Alle kvier og køer undtagen:

  Kvier markeret som ”Slagtekvier” = Kødkvægkrydsninger, tyrkvier mv.

  A. KMP

  Oversigt KMP-indikatorer vedr. reproduktion:

  KMP-indikator  
  Insemineringer på Køer, Kvier

  1.  Antal opnåede insemineringer pr. uge

  2.  Antal mulige insemineringer pr. uge

  3.  Insemineringspct. pr. uge

  Ikke inseminerede Køer, kvier

  4. Aktuelt antal køer/kvier, som ikke er insemineret indenfor opnået start ins. + målsat antal dage efter opnået start ins. (std. = 50 dage).

  OBS: Dyr med registreret løbning eller som er markeret som ”ønsket udsat”, optælles ikke, som dyr der mangler

  inseminering.

  Ikke drægtighedsundersøgte Køer, Kvier

  5.  Antal insemineringer pr. uge

  6.  Antal drægtighedsgivende ins. pr. uge

  7.  Drægtighedspct. pr. uge

  8.  Aktuelt antal insemineringer, som ikke er fulgt op med drægtighedsunders. indenfor ”målsat” antal dage efter inseminering

  9.  Antal insemineringer pr. uge med ukendt drægtighedsstatus

  Generelt vedr. beregninger i KMP:

  1. Beregnes ud fra aktuelle dyr pr. driftsenhed

  Alle repro-nøgletal i KMP pr. uge beregnes ud fra dyr, der aktuelt er / var i driftsenheden i den pågældende uge, uanset hvor dyrene har kælvet eller (for kvier), hvor de har opnået løbestatus.

  1. Datagrundlag for beregning

  Ny grundlagstabel i DWH ”TTReproCyklus”, hvor alle repro-data pr. kælvning er koblet sammen i én række. Her er kvier’s repro-data defineret til at være række med kælvenr. = 0.

  De enkelte felter i tabellen er dokumenteret i bilag 1.

  1. Alle nøgletal genberegnes altid hver nat i ETL-kørslen (for de seneste 54 uger)

  Beregningsprocedurer for de enkelte nøgletal i KMP:

  Insemineringer på køer, kvier (antal):

  1.  Antal insemineringer pr. uge

  Simpel optælling af antal insemineringer pr. uge, jf. definitionen af insemineringer. For køer optælles på tværs af kælvenr.

  OBS:

  Alle insemineringer efter en kode 60 (der ikke er efterfulgt af en kode 61) indgår ikke i beregningen af antal insemineringer pr. uge.

  2.  Antal mulige insemineringer pr. uge

  = Cyklusdage pr. uge / 21 (alm. afrunding) For køer optælles på tværs af kælvenr.

  Se bilag 2 for beregning af cyklusdage pr. uge.

  Hvis Mulige i en uge < Antal insemineringer i ugen, sættes Mulige i ugen = Antal insemineringer i ugen. (herved bliver insemineringspct. maks. 100 i de enkelte uger)

  3.  Insemineringspct. pr. uge

  = Pkt. 1 * 100 / Pkt. 2 (beregnes i R-koden)

  Ikke inseminerede køer, kvier:

  4.  Aktuelt antal køer/kvier, som ikke er insemineret indenfor opnået start ins. + ”målsat” antal dage efter opnået start ins.

  På beregningsdato optælles antal levende køer hhv. kvier i driftsenheden, som opfylder følgende: Køer: Kælvedato + opnået start ins. (for kælvningsgrp.) + ”ekstra dage” fra målsætn.(std=50) < beregningsdato

  Kvier: Fødselsdato + opnået start ins. kvier + ”ekstra dage” fra målsætn.(std=50) < beregningsdato

  Og som IKKE har en af følgende hændelser for den aktuelle kælvning:

  • Markering for ”ønskes udsat”
  • Løbning

  Ikke drægtighedsundersøgte køer og kvier (Antal):

  5.  Antal insemineringer pr. uge

  Samme antal som pkt. 1

  6.  Antal drægtighedsgivende insemineringer pr. uge

  Antal insemineringer pr. uge, som har resulteret i drægtighed

  = Pr. kælvenr. optælles alle insemineringer, der er efterfulgt af pos. drægtighedsus. (uden efterfølgende negativ dr.us.) eller efterfulgt af kælvning.

  OBS:

  • efterfulgt af 2 (eller flere) pos. drus. optælles kun som 1
  • efterfulgt af pos.drus., ny ins. efterfulgt af pos. drus, optælles som 2
  • uden efterfølgende pos. drus., men kælvning, optælles som 1
  • Ins efterfulgt af drus, ny ins. efterfulgt af kælvning, optælles som 2
  • efterfulgt af pos. drus, neg. drus, optælles som 0
  • efterfulgt af kode 60 (uden kode 61) efterfulgt af pos. drus, optælles som 1
  • efter kode 60, efterfulgt af pos. drus., optælles som 0

  7.  Drægtighedspct. pr. uge

  = Pkt. 6 * 100 / Pkt. 5 (beregnes i R-koden)

  Beregnes ikke for de seneste 9 uger.

  8.  Aktuelt antal insemineringer, som ikke er fulgt op med drægtighedsus. indenfor ”målsat” antal dage efter inseminering (vises på KMP side 1)

  Hver nat optælles følgende:

  1. Antal insemineringer i alt, som ikke er fulgt op med en drægtighedsundersøgelse indenfor ”mål” antal dage efter inseminering (standard = 60 dage).

  Dvs. insemineringer, som opfylder følgende:

  • SidsteInsType = Inseminering
  • Sidste DrusDato = Blank
  • Dage fra SidsteInsDato + Mål antal dage < DWH-beregningsdato -1
  • Næstekælvedato er blank (ikke registreret ny kælvning)
  • Ikke afgået fra driftsenheden

  OBS:

  Insemineringen har status som ”mangler drægtighedsundersøgelse”, selvom der efter insemineringen er registreret en af følgende hændelser:

  • Løbning
  • Repro-bemærkning (forundersøgelse )
  1. Antal blandt a som har udsættermarkering, dvs. UdsætDato er udfyldt.

  I KMP-brugerfladen (side 1) vises følgende:

  • Optalte insemineringer uden udsættermarkering

  = pkt. a – b

  • Optalte insemineringer med udsættermarkering (vises som antal i parentes)

  = pkt. b

  1. Antal insemineringer pr. uge med ukendt drægtighedsstatus (vises på KMP-rapporten) For alle afsluttede uger optælles antal insemineringer med ukendt drægtighedsstatus og som ikke er ønsket udsat:

  Dvs. insemineringer, som opfylder følgende:

  • Ins.Type = Inseminering
  • Sidste Dato = blank
  • UdsætDato er blank
  • Næstekælvedato er blank (ikke registreret ny kælvning)
  • Ikke afgået fra driftsenheden

  B. Reproudskrift, køer og kvier

  Oversigt blokke på reproudskrifter:

  Blok  
  Udvikling i reproduktionsresultater

  1.  Antal årskøer/ antal løbekvier

  2.  Insemineringspct.

  3.  Drægtighedspct.

  4.  Reproduktionseffektivitet

  Start inseminering, dage efter kælvning

  5.  Opnået start ins. pr. kælvningsgruppe

  6.  Antal 1. ins. pr. kælvningsgruppe

  Kælving til 1. ins., dage

  7.  Gns. antal dage til 1. ins (køer) / gns. alder 1.ins.(kvier)

  8.  Spredning på gns. antal dage

  Påbegyndte, pct. 9. Pct. påbegyndte af mulige
  Insemineringspct.

  10.  Insemineringspct., 1.ins

  11.  Insemineringspct., øvrige ins.

  12.  Antal øvrige insemineringer

  Insemineringsintervaller 13. Antal dage ml. 1. og 2. inseminering
  Drægtighedspct.

  14.  Drægtighedspct., 1. ins.

  15.  Antal drægtighedsgivende 1. ins.

  16.  Drægtighedspct., øvrige ins.

  17.  Antal drægtighedsgivende øvrige insemineringer

  Drægtige af påbegyndte, pct. 18. Pct. drægtige af påbegyndte

  Generelt vedr. beregninger

  1. Alle nøgletal er baseret på at følge dyr, der har kælvet (køer) eller har opnået løbestatus (kvier, jer = 365 dage, øvrige = 425 dage) i driftsenheden i en 12 mdr’s periode forskudt 60 dage bagud i tid fra
  1. Datagrundlag for beregningerne

  Pr. dyr anvendes samme datagrundlag som anvendes ved beregning af repronøgletal i KMP, dvs. ny grundlagstabel i DWH ”TTReproCyklus”, hvor alle repro-data pr. kælvning er koblet sammen i én række (for kvier er kælvenr. = 0), jf. bilag 1.

  Herunder også, at der anvendes samme definition af en inseminering som på KMP.

  OBS:

  Forskellen mellem Reproudskrifter og KMP er, at på Repro-udskrifter er det kun dyr fra pkt.1, der indgår i beregningerne, mens det i KMP er alle aktuelle dyr i driftsenheden i den pågældende uge, uanset hvor de har kælvet eller har opnået løbestatus.

  1. Alle nøgletal genberegnes altid hver nat i ETL-kørslen

  Beregningsprocedurer for nøgletallene i de enkelte blokke

  Udvikling i reproduktionsresultater

  1.  Antal årskøer / antal løbekvier

  Årskøer = Antal årskøer i driftsenheden i opgørelsesperioden for seneste 12 mdr., jf. pkt. 2 Løbekvier = Antal kvier, der har opnået løbekviestatus i opg.perioden for seneste 12 mdr., jf. pkt. 2

  2.  Opgørelsesperiode

  1. Seneste 12
  • Resultater for køer, der har kælvet / kvier som har opnået løbestatus i driftsenheden, seneste 12 forskudt 60 dage bagud fra udskriftsdato. For de dyr, der følges, medregnes insemineringer og cyklusdage helt op til udskriftsdato -1.
  1. Kalenderår
  • Resultater for køer, der har kælvet / kvier som har opnået løbestatus i driftsenheden, i perioden 11- 31.10, dvs. periode forskudt 60 dage bagud fra kalenderårets slutdato med opgørelsesslutdato pr. 31.12.

  Dvs. der for de dyr, der følges, medregnes insemineringer og cyklusdage indtil 31.12.

  3.  Insemineringspct.

  = Antal insemineringer i alt * 100 / (Cyklusdage i alt / 21)

  4.  Drægtighedspct.

  = Antal drægtighedsgivende insemineringer i alt * 100 / Antal insemineringer i alt

  OBS:

  • I beregningen indgår der kun insemineringer for en 10 mdrs. periode, idet insemineringer foretaget de seneste 60 dage i opgørelsesperioden ikke indgår i beregningen, da der skal være tid til at få foretaget en drægtighedsundersøgelse.
  • Drægtighedsgivende insemineringer er defineret på samme måde som i KMP 6.

  5.  Reproduktionseffektivitet

  = (Insemineringspct. / 100) * (Drægtighedspct. / 100)

  Opnået start inseminering

  5.  Start inseminering pr. kælvningsgruppe (kvier. 1. kalvs, 2 kalvs, øvrige kalvs)

  Pr. kælvningsgruppe beregnes for alle dyr i opgørelsesperioden, som har en 1. ins.: Antal dage = Dato for 1. ins. minus kælvedato (hhv. fødselsdato for kvier)

  Opnået start inseminering er herefter defineret som 10 pct. fraktilen af dyr med beregnet antal dage fra kælvning (hhv. dage fra fødsel).

  Eksempel for driftsenhed med 35 1. kalvs køer:

  Opnået start ins. kælvenr. 1 = Antal dage fra kælvn. til 1. ins. for koen med 4. korteste antal dage

  Bemærk specielt for kvier i driftsenheder med både jersey og tung. Her beregnes der først en start ins. for hhv. jersey og tung race. Herefter beregnes der et gns., idet der vægtes med antal kvier (jersey hhv. tung), der indgår i beregningen.

  OBS:

  Beregnet opnået start ins. ud fra datagrundlaget til Repro-udskrifter anvendes også i KMP i følgende beregninger her:

  Antal cyklusdage

  Antal ”Ikke inseminerede køer/kvier”

  6.  Antal 1. ins. pr. kælvningsgruppe

  Pr. kælvningsgruppe = Antal dyr i opgørelsesperioden med 1. ins.

  Vises som tal i parentes i blokkene ”Start ins.”, ”Kælvning til 1. ins.”, ”Insemineringspct. 1 ins.”

  Kælvning til 1. ins., dage

  7.  Gns. (simpelt)

  = Sum antal dage for dyr, der indgår i pkt.6 / antal dyr, der indgår i pkt. 6

  8.  Spredning

  = Standardspredning for beregnet simpelt gns.

  Svarer til at 2/3 af dyrene er insemineret indenfor intervallet gns. antal dage (pkt. 7) +/- beregnet spredning.

  Påbegyndte, pct.:

  9.  Pct. påbegyndte

  = Antal påbegyndte * 100 / Antal mulige hvor

  Antal mulige = Antal kælvede (køer) hhv. antal kvier, der har opnået løbestatus

  Antal påbegyndte = Blandt mulige køer (og kvier) optælles følgende dyr som påbegyndte: Hvis der senest på beregningsdato er registreret en af følgende hændelser for det aktuelle kælvenr.:

  1. Inseminering
  2. Drægtighedsundersøgelse (pos. eller )
  3. En af følgende repro-bemærkninger indberettet af inseminør, dyrlæge eller landmand: Inseminørkode:

  3 = Cyster

  5 = Forundersøgelse

  LK-kode (sygdomskode, behandling):

  1 = Brunstmangel

  3 = Cyster

  5 = Forundersøgelse

  8 = Brunstinduktion

  65 = Cyster, hormonbehandling 68 = Inaktive æggestokke

  290 = Prog.spiral ind 291 = Prog.spiral ud

  Pr. dyr er påbegyndt dato den ældste blandt datoer fra pkt. a-c.

  Pr. interval på grafen indgår alle dyr, som er påbegyndt senest på slutdag i intervallet.

  OBS:

  Køer og kvier uden repro-hændelser, som er afgået fra driftsenheden (f.eks. kvie til eksport eller ko slagtet) eller er ønsket udsat, indgår også i opgørelsen. Dvs. pct. påbegyndte er ofte ikke = 100 pct.

  Insemineringspct.:

  10.  Insemineringspct., 1.ins.

  = Antal 1. ins. * 100 / (Sum cyklusdage for alle dyr frem til og med dato for 1.ins. / 21)

  11.  Insemineringspct., øvrige insemineringer

  = Antal øvrige ins. * 100 / (Sum cyklusdage for alle dyr fra dato for 1. ins. / 21)

  12.  Antal øvrige insemineringer

  Pr. kælvningsgruppe = Antal øvrige ins. for dyr i opgørelsesperioden

  Insemineringsintervaller:

  13.  Antal dage mellem 1. og 2. inseminering

  For køer hhv. kvier findes i opgørelsesperioden alle de dyr, hvor både ins.nr. 1 og ins.nr. 2 er foretaget i driftsenheden.

  For disse dyr beregnes antal dage som = Dato for ins.nr. 2 - dato for insnr.1.

  Hvert dyr placeres så i nogle standard intervaller for antal dage mellem 1. og 2. ins., og der beregnes pct. fordeling af insemineringerne i de enkelte intervaller.

  Drægtighedspct.:

  14.  Drægtighedspct., 1.ins.

  = Antal drægtighedsgivende 1. insemineringer * 100 / Antal 1. ins. i alt

  15.  Antal drægtighedsgivende 1. ins. 

  Pr. kælvningsgruppe = Antal drægtighedsgivende 1. ins.

  16.  Drægtighedspct., øvrige insemineringer

  = Antal drægtighedsgivende øvrige ins. * 100 / Antal øvrige ins. i alt

  17.  Antal drægtighedsgivende øvrige ins.

  Pr. kælvningsgruppe = Antal drægtighedsgivende øvrige ins.

  OBS:

  • Drægtighedsgivende inseminering er defineret på samme måde som i KMP 6.

  Drægtige af påbegyndte, pct.

  18.  Pct. drægtige af påbegyndte

  = Antal drægtige af påbegyndte * 100 / Antal påbegyndte

  hvor

  Antal påbegyndte = Antal dyr der er påbegyndt senest på beregningsdato - 60 dage

  Antal drægtige optælles blandt dyr i ”nævneren”, hvor seneste drægtighedsundersøgelse er positiv og/eller dyret har kælvet igen.

  C. Nøgletalstjek og Prognose

  Følgende repro-nøgletal vedr. insemineringer / drægtigheder kan vises i nøgletalstjek, eller anvendes i Prognose:

  Navn Nøgletalstjek Prog- nose * Beregning    
  Køer Kvier Graf      
  Hovednøgletal:          
  Start inseminering x x   x Se Reproudskrift
  Insemineringspct. x x   x Se Reproudskrift
  Drægtighedspct. x x   x Se Reproudskrift
  (Ins. pr. drægtighed) x x     Se formel 1
  Reproduktionseffektivitet x x     Se Reproudskrift
  Kønssorteret sæd:          
  Andel kønssorteret sæd (KSS) x x   x Se formel 2
  Drægtighedspct. 1. ins., KSS x x     Se formel 3
  Drægtighedspct., øvr., KSS x x     Se formel 4
  Drægtighedspct., KSS       x Se formel 5
  Drægtighedspct., konv. sæd       x Se formel 6
  Andel af dyrerne ins. med KSS x x     Se formel 7
  KSS-doser pr. dyr ins. med KSS          

  Er denne vejledning nyttig?